Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.: Ευριπίδης ( 480-406 π.Χ. , Αρχαίος τραγικός)¨ «Η Υποβάθμιση-Απαξίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας».

Πεδίον του Αρεως των Αθηνών Κάπου στο κέντρο των Αθηνών πάρχει ένα μεγάλο άλσος, το λένε Πεδίον του Αρεως. Η ονομασία του δέν ειναι τυχαία. Είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη Μνήμη των μεγάλων εκείνων Ανδρών, που ξεχωριστά τίμησαν την Πατρίδα. Για τον λόγον αυτόν ακριβώς υπάρχει και η λεωφόρος των Ηρώων σε ένα σημείο του … Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ: «αναπλάσεις & παρελκόμενα»

   

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΩΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ                                           

Μέλη της ΠΕΓ.{πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς Ν.1337/83.άρθρο 30}

 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ

 

 

 

1)   ΜΑΡΚΑΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΑΝ. ΡΩΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΜΠ.

Γ΄.Σεπτεμβρίου 135.

Αθήνα 11251

 

2)    ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Ν.

ΑΘΗΝΑ  3 /8/2011

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΚΥΡΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος/Δασικών Γαιών/

Χαλκοκονδύλη 31 ΑΘΗΝΑ 10164

Κοιν.   ΥΠΕΚΑ                                                                  Γραφείο Υπουργού- Γραφείο Υφυπουργού

Αμαλιάδος 17.αρ.πρωτ.5629/3/8/11

 Δ/νση  Νομοθετικού Έργου

Αμαλιάδος 17-11523

Αθήνα.αρ.πρωτ.34810/3/8/11

Δ/νση Πολεοδομικού

Σχεδιασμού Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα.αρ.πρωτ.34809/3/8/11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Γενική Δ/νση Περιφέρειας

Συγγρού                                   ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης Συγγρού 60-11742 Αθήνα.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.Δ/νση Δασών Αθηνών.αρ.πρωτ.1444/3/8/2011

Έχουμε  την τιμή να θέσουμε στην κρίση Σας και να αναφέρουμε:

Η παρούσα αναφορά έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και εκφράζει τις βάσιμες επιφυλάξεις και εύλογες δυσπιστίες μας για πράξεις και παραλείψεις της Διοικήσεως: Δ/νουσας Υπηρεσίας και συνεπώς της εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Πεδίου του Αρεως» όπως εκθέτω κατωτέρω:

Ειδικότερα επιγραμματικά:

  • Δεν έγινε η αντικατάσταση των ασφάλτινων και τσιμεντένιων επιφανειών από σκληρές χωμάτινες και συνεπώς κατά παράβαση του σχετικού συμβατικού όρου ως αναφέρεται και εις την 688/17/7/2009 απόφαση της επιτροπής αναστολών του   ΣτΕ και όπως ορίζεται και εις το υπ.αρ.με αρ.πρωτ.310/17/2/2009 ‘εγγρ.Περιφ.Αττικής/Δ/νση Δασών Αθηνών (πρώην Δασάρχη-νύν Ειδικό Γραμματέα Δασών) προς Υ.Α.Α.Τ Δ/νση Προστασίας Δασικών Γαιών.
  • Πραγματοποιήθηκε αυθαίρετη και παράνομη αντιαισθητική τοποθέτηση πολυάριθμων κόκκινων σιδερένιων κατακόρυφων δοκών IPE διαστάσεων         περίπου 4 μ. στις κεντρικές εισόδους και εκατέρωθεν  του κεντρικού οδικού άξονα του πάρκου.
  • Η δυσεξήγητη από πλευράς όγκου δομικών υλικών και ποιότητα κατασκευής του πίδακα της διαστρωθείσας με μάρμαρα κεντρικής πλατείας, καθώς και της διάρκειας κατασκευής της  επι 9μηνο.
  • Η άστοχη τοποθέτηση με ουδεμία ουσιαστική πρόβλεψη και μελλοντική συντήρηση του χλοοτάπητα.
  • Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη υπερημερία πέραν της νόμιμης παράδοσης και περαίωσης του έργου επί περίπου (700-800) και πλέον ημέρες.

Ως προς τον συμβατικό όρον……..ότι: α) οι επιφάνειες που σήμερα καλύπτονται από άσφαλτο και τσιμεντένιες κατασκευές θα αντικατασταθούν απο σκληρές χωμάτινες επιφάνειες.  Όπως ακριβώς αυτός ο όρος περιέχεται στην 7η σελίδα της υπ. αριθμ.688/17/7/2009 πράξης της Επιτροπής του Έ Τμήματος του ΣτΕ. Πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε όπως ρητά ορίζεται στην 40/10-12-2007 πράξη ανάθεσης, αφου αυθαίρετα άλλαξε χαρακτήρα, χωρίς όμως την απαιτούμενη προς τούτο ειδική απόφαση του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονιάς Π.Ε.Γ κατοίκων και θαμώνων.  {σχετ. Ν.1337/83 άρθρο 30 }.    Η αυθαίρετη αυτή μετατροπή έγινε προφανώς με άτυπη και ανίσχυρη εντολή ή απόφαση άλλου αναρμόδιου τεχνικού ή μη οργάνου, καθόσον η επίστρωση όλων των οδικών επιφανειών του Άλσους του Πεδίου του Άρεως έγινε:                                                                                                                                                                  (α) με συγκολητική διάστρωση συμπαγών  μαρμάρινων τεμαχίων  10×10×10 εκατοστών και με χωρίς αρμούς.                                                                                                                                                      (β) ανώμαλο λιθόστρωμα – «καλντερίμι» και                                                                                                  (γ)  Από οπλισμένο σκυρόδεμα – μπετόν αρμέ και με μη σκληρή χωμάτινη διάστρωση τουτέστιν Μη πορώδη και χωρίς πρός τούτο να συντρέχει εξαιρετικός ή άλλος σπουδαίος δικαιολογητικός λόγος.

Η άσκοπη εφευρηματική καινοτόμος αυτή μετατροπή αναιρεί την αναγκαιότητα της κατ΄επίφαση ανάπλασης του Αλσους, που είναι η δασική, αφού δεν επέρχεται καμμία ουσιώδης μεταβολή στις προυπάρχουσες οδικές επιφάνειες και γενικότερα στη δασικότητα του Άλσους.  Και τούτο διότι η άσφαλτος, λόγω παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από της επίστρωσης της έχει εκτονωθεί και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος λόγος της δήθεν αφαίρεσης της μη υπάρχουσας ασφάλτου δεν έχει τυπική και ουσιαστική στήριξη και είναι άνευ αντικειμένου, αφού ούτε ίχνη ασφάλτου υπάρχουν – ανιχνεύονται και       β) η νέα εκ μπετόν αρμέ – οπλισμένο σκυρόδεμα επίστρωση μεγάλου μήκους των παροδίων επιφανειών του Αλσους, είναι αντιφατική και ανατρεπτική του όρου, κατά τον οποίον προβλέπεται «γκρέμισμα των τσιμεντένιων κατασκευών», αφού πραγματοποίησε, επίστρωση μεγάλου μήκους επιφανειών με Beton Arme κατά βάναυση παραβίαση και αναίρεση του προσημειωμένου όρου.

Έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ουδεμία τυπική ουσιαστική μεταβολή προς το βέλτιστον επήλθε σαν θετική ή εξελικτική που να προσιδιάζει με την ιδέα της «ανάπλασης του Άλσους» γιατί στερείται παντελούς νέας προοδευτικής πρακτικής τεχνολογίας,  αφού δέν διαφοροποιείται από τα παλαιά υπαρξιακά δεδομένα, ακολουθεί ακριβώς τα ίδια και επιχειρεί να τα εμφανίσει ως νέα δημιουργήματα.                                                                                    Και το σπουδαιότερο η επίστρωση μεγάλου χιλιομετρικού τμήματος της οδικής επιφάνειας του Άλσους με τεμάχια μαρμάρινων κυβόλιθων  διαστ. 10×10×10 εκατοστά, συνιστά αλόγιστη και πολυτελή δαπάνη με μεγάλη επιβάρυνση του κόστους και υπερβολικής αύξησης του σχετικού κονδυλίου του προυπολογισμού,  ανατρεπτικού της συγκεκριμένης  δήθεν ανάπλασης πρασίνου, ασύγνωστη και ανεπίτρεπτη ως περιττή και επαχθής. {Αγορά μαρμάρου, κοπή σε τεμάχια διαστ. 10×10×10 και διάστρωση σε ειδικό νάυλον υπόστρωμα κονιάματος και επικόλληση,  γεγονός που προυποθέτει περισσότερο χρόνο, αυξημένα ημερομίσθια κλπ. }

Και εις όλα τα ως άνω σημεία των επεμβάσεων ατυχώς οι συγκεκριμένες εργασίες ερχονται σε ευθεία αντίφαση με την παρ.4 του υπ.αρ. εγγράφου 1595/4-7-2008 του ιδίου του πρώην κ. Δασάρχου εις το οποίο εγγραφο, βασιζόμενος στα στοιχεία του αρχείου του βεβαίωνε  οτι:  α)  οι άνω κατασκευές για τις οποίες αναφέρεται  που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του πεδίου του Άρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήριο, θέατρο πραγματοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δασικής Αρχής και χωρίς εγκριθείσα αρμοδίως άδεια επεμβάσεως……………….και β) ότι σύμφωνα με την σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και με τα υπ.αρ. 699 οικ. και 693 έγγραφα της 7/4/2009 και 3/4/2009 αντιστοίχως απευθυνόμενα στην εργοληπτική εταιρεία και την Δ/νουσα Υπηρεσία αποφασίζει την Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Δασική Αναδασωτέα Έκταση.           Σχετ.έγγραφο.αρ.πρωτ.117840/1514/8/04/2011,προς αποκεντρωμένες διοικήσεις της Χώρας (πρώην Δασάρχη-νύν Ειδικό Γραμματέα Δασών), όπου προτρέπει-συστήνει-τονίζει εν ετει 2011 και μετά την εκτεταμένη Σκυροδέτηση-Συρρίκνωση της δασικής εκτάσεως του Π.Α κατά τουλάχιστον ¼ της συνολικής: «την Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-αλσών-παρκών».

Και πιστεύουμε ότι πρόκειται για πρωτότυπη ευρηματική μεθοδολογία της μαρμάρινης επίστρωσης στην δασική επιφάνεια του οδικού δικτύου του Αλσους ως είναι γνωστόν και προφανώς έγινε για εντυπωσιασμό και όχι δήθεν για ανύπαρκτη ανάπλαση.    

Συνιστά ανεπίτρεπτη πολυδάπανη πολυτέλεια που δεν εχει προηγούμενο. Δεν είναι καθόλου τιμητικό.  Ούτε συναντάται σε Αλσος – Πάρκο κάποιας ευρωπαικής ή άλλης χώρας.

Η τοποθέτηση και εμφύτευση κόκκινων κατακόρυφων σιδηρών δοκών τύπου IP ύψους (4) τεσσάρων περίπου μέτρων, σε όλες τις εισόδους του Άλσους και εκείνες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της κεντρικής οδού έχουν αντιαισθητικό χαρακτήρα και συνιστούν απαίσιο οπτικό τερατούργημα και κυρίως παραταύτα  άνευ νομικής στήριξης και αδικαιολόγητα προσβάλλουν βάναυσα την γενικότερη καλαισθησία του Άλσους.  Γεγονός που υποβαθμίζει τον περιπατητή που και αποστρέφεται τη θέα τους, γιατί δημιουργείται η αίσθηση ότι βρίσκεται σε ανούσιους και διαφορετικούς οδυνηρούς χώρους και ως ανοσιούργημα απωθεί αντί να προσελκύει.  Πλέον αυτών αναμφίβολα επιβαρύνουν και διογκώνουν τον προυπολογισμό του έργου (έξοδα αγοράς – εργατικά).

Οι Δημότες – Περιπατηταί, είναι ενάντιοι σε τέτοιου είδους ασχήμιες και σαν άμεση επιτακτική αναγκαιότητα προβάλλεται η φύτευση δένδρων – δασικών στοιχείων που αποτελεί διακαές και καθολικό αίτημα όλων των περιοίκων και περιπατητών του Άλσους τουτέστιν ανάκτηση του απολεσθέντος οξυγόνου. Αυτή η πρακτική σηματοδοτεί και θα συμβάλλει στην Ανάπλαση του συγκεκριμένου πνεύμονα πρασίνου και όχι η κοπή των δένδρων που ανάλγητα διεπράχθη και όπως πιστοποιείται και απο την Δασική Υπηρεσία.    Και αναφέρουμε ότι η εν λόγω  ανάδοχος εταιρεία και Δ/νουσα Υπηρεσία παρέλειψε νόμιμη οφειλόμενη  ενέργεια να παρoτρύνει την ανάδοχο εταιρεία να προβεί εις την πραγματική Ανάπλαση του Αλσους που αποτελεί βασική προυπόθεση της δενδροφύτευσης που είναι και η ουσία της Αναπλάσεως.   Κάθε τυχόν αντίθετος ισχυρισμός, παρίσταται αβάσιμος, ασύστατος και απαράδεκτος ή κακής προαίρεσης.       Εδώ σημειώνουμε και αποτελεί γεγονός ότι απο την ανάδοχο του έργου εταιρεία εφυτεύθηκαν  (40) σαράντα μικρά πλατανάκια ακριβώς στη θέση που υψώνονται τα παλαιά (σώζονται μόνο δύο),  15 μικρές ελιές έμπροσθεν στο χώρο του αγάλματος της θεάς Αθηνάς και πολύ μικρός αριθμός διακοσμητικών δενδρυλίων (ακακίες). Και πέραν αυτών ουδέν άλλα και με την παρατήρηση ότι ελάχιστα έχουν διασωθεί.

Η κατασκευή πίδακα συντριβανιού, δυσανάλογη σε όγκο και σε επιφάνεια πάντα σε σχέση με το διαμορφωθέν υπόσκαφο «πλάτωμα-σκάφη»  εκ Μπετόν 770 κυβ.μ. σε βάθος 1.5μ και  που το υποβαστάζει στην αποκαλούμενη Μαρμαροστρωμένη  κεντρική πλατεία του 1.5 στρεμμ. υπήρξε παροιμιακή, καθόσον κατά την διάρκεια του εννεαμήνου ανεπιτυχείς και άστοχες εργασιακές διεργασίες και για τις οποίες αναφερθήκαμε και πρίν,  με προφανώς ανεπιτυχείς εκσκαφές – ανασκαφές – επιχώσεις, κτισίματα Μπετόν αρμέ και γκρεμίσματα με την μέθοδο του «ράβε – ξήλωνε» δυσεξέγητα μας θυμίζει το μύθο του κτισίματος του γεφυριού της Αρτας όπου «ολημερίς το κτίζανε και το βράδυ εγκρεμιζόταν» και σήμερα εκρεμούν  ατελέσφορες ατέλειες του υδραυλικού δικτύου και συνδεσιμότητας με τις γεωτρήσεις  (αφού σήμερα μέρος των υδάτων οδηγείται μέσω των φρεατίων στο αποχετευτικό δίκτυο –Σαρωνικός).  Τεχνικές ατέλειες-αστοχίες  που ευλόγως πιθανολογούμε ότι οφείλονται σε απρογραμμάτιστη  μη  πιστή  εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής και των σχετικών προδιαγραφών.    Επιεικώς μπορεί να αποδοθεί σε ανεπίτρεπτη, ασυντόνιστη και πλημμελή ολιγωρία, αμέλεια των τεχνικών της Αναδόχου αλλά και των επιβλεπόντων της Τεχν.Δ/νσης του έργου της Υπηρεσίας. Γεγονός που συνεπάγεται αρκούντως μεγάλη επιβάρυνση του κόστους της δαπάνης εργατικών, υλικών και αδικαιολόγητη αύξηση του ειδικού κονδυλίου του προυπολογισμού.

Αναφέρουμε  ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» παρίσταται υπερήμερος ως προς την χρονολογία παραδόσεως του έργου της αναπλάσεως του Αλσους που κατά την 40/10-12-2007 πράξη ανάθεσης ορίζεται ως χρόνος παραδόσεως περαιώσεως των εργασιών 540 ημέρες απο την υπογραφή της Σύμβασης, αναλήψεως των εργασιών. Και αποτελεί εύλογο ερωτηματικόν το γεγονός ότι η εν λόγω Σύμβαση συντάχθηκε τον 2ον μήνα του 2008. { Φεβ.08 – Φεβ.09 = 360-«540ημ.προθεσμίας αποπερατώσεως»+6μήνες =              { Αυγ.09 – Αυγ.2011}  = 360×2=720 ημέρες υπέρβασης.  Συνεπώς και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παρήλθε άπρακτη προθεσμία οκτακοσίων περίπου (700-800) ημερών, ήτοι κατέστη υπερήμερος επι (700-800) οκτακόσιες και πλέον ημέρες, χωρίς να έχει συντελεσθεί περαίωση των εργασιών και  η οριστική εργοληπτική παραλαβή του συγκεκριμένου δημοσίου έργου, εφόσον παραμένουν σε εκρεμότητα – εξέλιξη εργασίες ως επισημαίνεται με την Μη περαίωση των εργασιών του κτιρίου Αλσους – πρώην Οικονομίδη και τουαλετών.

Συνεπεία της μη νόμιμης και μη ολοκληρωτικής περαιώσεως των εργασιών και παραδόσεως του έργου,  τούτο είχε ως επακόλουθο την στέρηση της δυνατότητας διέλευσης από τους κατοίκους των όμορων συνοικιών καθώς και της δυνατότητας εισόδου ως   και στέρησης του μοναδικού οξυγόνου και πνεύμονα πρασίνου,  αδικαιολόγητα και επι τριετίαν.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ανεξάρτητα από το ύψος των εκτελεσθέντων εργασιών που πιθανώς υπολείπονται του συμπεφωνημένου τιμήματος του οι εργασίες τυγχάνουν και είναι κατασκευαστικά κακότεχνες, πλημμελείς και ανασφαλείς (προεξέχοντα φρεάτια από το έδαφος, ουδεμία επιπεδότητα και συνάφεια δομικών υλικών, αντικατάσταση πρασίνου χρώματος παλαιού εργοστασιακού τύπου μαντεμένιοι πυλώνες φωτισμού μαρμάρινης οκταγωνικής βάσης,  με πυλώνες φωτισμού ευτελούς ποιότητας και τετραγωνικής βάσης εκ μπετόν ).

Ευθύνεται η πιο πάνω ανάδοχος εταιρεία και επιβλέπουσα Δ/νουσα αρχή γιατί ίσως από ατελή ή αυστηρή τεχνική αντίληψη και μεθοδολογία παρεμπόδισε το περιπατητικό κοινό να εισέρχεται στην έκταση του Άλσους. Ενώ θα μπορούσε ούτως ή άλλως να επιμερίσει το έργο σε ορισμένους χώρους, να αποτρέπει στο κοινό την είσοδο σε χώρους των εκτελούμενων εργασιών και να αφήνει χώρο ελεύθερο στο κοινό όπου δέν εκτελούντο  εργασίες, πρακτική που  εφαρμόζεται  και σε άλλες ευρωπαικές χώρες και που είχε επισημανθεί και σε άρθρο μας πριν την ανάπλαση.    Συνεπώς έτσι ασυγχώρητα στέρησε το κοινό από όλο το χώρο του Άλσους επι τριετία.

Η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα θεωρείται αδόκιμη και μη ενδεδειγμένη για το χώρο του Άλσους, δεν ευδόκησε και σαν απλή σκέψη έπρεπε να απορριφθεί. Αποτελεί αστόχημα καθότι αφαιρεί οφέλιμη δασική έκταση, προυποθέτει καθημερινή φύλαξη και τακτική συντήρηση καθότι ποδοπατείται βάναυσα απο τους εποχούμενους. Το αυτό εντοπίζεται και στο υπέργειο αρδευτικό δίκτυο διασωλήνωσης,  ευτελούς ποιότητας για το ενδιαίτημα του πάρκου και άκρως επικίνδυνο για τον ηλικιωμένο περιπατητή.  Προτείνουμε την φύτευση δένδρων υψηλής οροφής και την γενικώτερη συντήρηση καθώς  και την τοποθέτηση  αρδευτικού υπόγειου δικτύου σωληνώσεων με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και με προγραμματιζόμενη ρύθμιση για την λειτουργία του.

Από τα παραπάνω εκτιθέμενα και με λεπτομερή καταγραφή τους αβίαστα συνάγεται και ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ότι η ανάδοχος του έργου «Ανάπλασης του Αλσους Εταιρεία Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» δεν εξεπλήρωσε στο ακέραιο:  α) τους συμβατικούς όρους αφού δεν αντικατέστησε τις «σημαντικές ασφάλτινες και τσιμεντένιες επιφάνειες σε σκληρές και χωμάτινες»  αλλά αντί αυτού χρησιμοποίησε πλακίδια μαρμάρου διαστ.10×10×10 εκατοστά στην κεντρική οδική επιφάνεια, προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού «βιτρίνας». β) με ανώμαλο λιθόστρωτο (καλντερίμι) και  γ) εκ μπετόν αρμέ-οπλισμένου σκυροδέματος  κατά παραβίαση του συμβατικού όρου, καθόσον για την μετατροπή του δεν προκύπτει   ότι στηρίχθηκε σε αξιούμενη προηγούμενη νόμιμη προυπόθεση που είναι η ειδική γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβούλου Δημοσίων Εργων. Οπως ορίζεται και στο σχετ.έγγραφο του πρώην Δασάρχη Περιφ.Αττικής/Δ/ντής Δασών Αθηνών προς ΓΕΔΔ με αρ.πρωτ.Π.Ε 2673/13/01/2010, θέση Νο 18-41 & Συμπερασματικά.

Παράνομη και αυθαίρετη τοποθέτηση σιδερένιων κόκκινων κατακόρυφων αντιαισθητικών δοκών, αφού δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε σχετικό συγγραφικό όρο, αντιαισθητική και παράνομη, καταλυτικά αρνητική συνεισφορά στόν ουσιαστικό δασικό χαρακτήρα και ρόλο του πάρκου.

Της άστοχης και άσκοπης άνευ ειδικής μελέτης και χωρίς να συντρέχει ειδικός λόγος τοποθέτησης τεχνητού χλοοτάπητα με φανερή αναπόφευκτη αποτυχία  λόγω της αναξιοποίητης από πλευράς δασικότητας έκταση,  αφού δεν ευδοκίμησε.

Της αδικαιολόγητης απαρέδεκτης υπερημερίας ως προς τον χρόνο παρέλευσης, περαίωσης και παράδοσης, παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση του Άλσους του Πεδίου του Αρεως» κατά οκτακόσιες τουλάχιστον ημέρες (800) ουδέποτε συντελεσθείσα μέχρι τη σήμερον.

Εκρεμεί η ολοκλήρωση του κτιρίου «Αλσους πρώην Οικονομίδη» και Τουαλετών με τις δυσμενείς επιπτώσεις στους φίλους και περιπατητές του πάρκου αφου πραγματοποιείται  αποκλειστικά χρήση Μόνο των χημικών τουαλετών.

Συνακόλουθα αυτών δικαιώνονται απόλυτα οι επιφυλάξεις και οι εύλογες δυσπιστίες μας για τις αντικανονικές και έκνομες πράξεις και παραλείψεις της Διοικήσεως και του αναδόχου του Εργου «Ανάπλασης του Αλσους» Εταιρείας Δ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ και επιβεβαιώνεται ότι δεν στηρίχθηκαν σε θετική προοδευτική τεχνολογική μεθοδολογία  που να σηματοδοτεί την προσδοκούμενη ανάπλαση του Αλσους η οποία καθυστερεί, δεν ήλθε ούτε και πρόκειται να έλθει ποτέ καθόσον περιορίσθηκε σε κατ΄εξοχήν και κατά κανόνα σε εκσκαπτικές εργασίες και με τις προαναφερόμενες επιστρώσεις των οδικών επιφανειών (μαρμάρινες, λιθόστρωτες και εκ μπετόν αρμέ-οπλισμένων σκυροδεμάτων) για εντυπωσιασμό πολυτελούς και πολυδάπανης και χωρίς της τήρησης του συμβατικού όρου να αντικαταστήσει τις σκληρές χωμάτινες επιφάνειες και πάντα ταύτα εις βάρος της οφέλιμης κοινόχρηστης δασικότητας επιθυμητή απο το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς παρίσταται υπαίτια αυθαίρετων και αδικαιολόγητων πράξεων και παραλείψεων.

Πάντα τα ανωτέρω εις την δίκαιη κρίση σας. Και πιθανολογούμε αν είχαν τεθεί υπόψη της Επιτροπής Αναστολών του Έ¨τμήματος του ΣτΕ, ίσως να είχε οδηγηθεί το αξιότιμο Δικαστήριο σε διαφορετική κρίση από αυτήν της    688/17/7/2009 πράξης.

Και παρακαλούμε, εφ΄όσον κρίνεται σκόπιμον να συνεκτιμηθεί – συνεξετασθεί κατά την εκδίκαση της επικειμένης σχετικής με το θέμα αιτήσεως ακυρώσεως.

Η παρούσα είναι ειλικρινής και ανιδιοτελής, περιγραφική της αναντίρρητης πραγματικότητας και αποσκοπεί στην προστασία του Δημοσίου συμφέροντος και του δασικού χώρου του αιωνόβιου Αλσους του Πεδίου του Αρεως στο οποίο οφείλουμε χάριτες για το οξυγόνο της ζωής ως πνεύμονα πρασίνου που μας δίνει.

Με σεβασμό και εμπιστοσύνη στο θεσμό του ΣτΕ.

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής Ν.

Σχετικά Συνημμένα

Το με αρ.πρωτ.Π.Ε 2673/13/01/2010 έγγραφο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προς ΓΕΔΔ              (2009-10 :άλλα έλεγαν Τότε !).

Το με αρ.πρωτ. Π.Ε 2603/2/12/2009       (2009-10: άλλα έλεγαν Τότε !).

Το με αρ.πρωτ.οικ.117840/1514/8/04/2011, έγγραφο ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραμματεία Δασών πρός αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. ΔΙΑΥΓΕΙΑ (2011: άλλα λένε Σήμερα !)

Το με αρ.πρωτ.250/29/1/2009 έγγραφο της Δ/νσης Περιφέρειας – Δ/νσης Δασών πρός ΥΑΑΤ Γενική Δ/νση Δασών.

http://kyameftopedioareos.blogspot.com                                              «Μέχρι να φύγουμε»
https://polmarkarch.wordpress.com
http://www.asda.gr/elxoroi  «Νομοθεσία Πεδίου του Άρεως».
http://expaganus.wordpress.comscan 03-08-2011

Αντικαταστήσαμε την άσφαλτο με υλικά «φιλικά» προς το περιβάλλον – άνευ αδείας και πραγματοποιούμε κάθε λογής δραστηριότητες είς βάρος της δασικότητας !!

Μελέτησε το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον».
Κομφούκιος, 551-479 π.X., Κινέζος φιλόσοφος…………………………………….

Εδω και Χρόνια δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον αυτού του τόπου.

Εδω και χρόνια παρακολουθούμε την εξελιχθείσα διΕΣΠΑΣθιση των κονδυλίων των φορολογουμένων μέσα απο τα «Οικονομικά Πολιτικά Σκάνδαλα»( συνεπώς τις αντίστοιχες περικοπές σε μισθούς – συντάξεις )       αυτού του τόπου……….. 15.000.000 $$ ευρω εξανεμίσθηκαν απο τις δήθεν αναπλάσεις στο  Πεδίον του Αρεως. ….

Σήμερα επι Περιφερειάρχου Αττικής κ.Δούρου …εδω και μήνες, που ακολούθησε τον πρώην…. κ.Σγουρο, τι θα αλλάξει.?……………..                                        Σύμφωνα με τεκμηριωμένες δηλώσεις,  κάθε περίπτερο stand…της εκθέσεως των Χριστουγέννων του 2015…πληρώνει προς την Περιφέρεια 800 ευρω για τις λίγες αυτές ημέρες.           Τουτέστιν Σύνολο 800 Χ 80 stand = 64.000 $$ ευρω ………………                                                                                                              Θεωρούμε  εντελώς απαράδεκτο και μεγάλη αμαρτία, μέρες που ειναι… το ποσο αυτό των 64,000 $ευρω…το οποίο ήδη το εισέπραξε η Περιφέρεια..να διασκορπιστεί εις τους 4 ανέμους, όπως έγινε και με προηγούμενες παροχές, αφου αρνούνται να μας προσδιορίσουν την τύχη τους……( πράγμα εκ του πονηρού ) …….ΕΝΩ..θα έπρεπε αφου ειναι ήδη υπο αναδάσωση νομικά.το πάρκο…..να διατεθούν για την κηπουρική-δασικη-βοτανικη αναβάθμιση του …όπως οφείλεται………………………………………………….

Γιώργος Παρασχάκης

 

Πολύκαρπος Μαρκαράς

Οργή των κατοίκων του κέντρου: ( Υποβαθμίσεις σε Πλ.Βικτωρίας – Πεδίον τ Αρεως – ΑΣΟΕΕ – Ομονοια – Πλ.Αμερικής – Αγ.Παντελεημων ) «Κινητοποιήσεις μέχρι να συλληφθεί και ο τελευταίος δουλέμπορος και ντόπιος συνεργός»

«Επειδή η ανοχή μας και η υπομονή μας τελείωσαν ξεκινάμε κινητοποιήσεις,οι οποίες θα σταματήσουν όταν μπει φυλακή και ο τελευταίος διακινητής και παραιτηθεί και ο τελευταίος υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή.»

Στις 6 Νοεμβρίου 2015, στις 17.00 μ.μ. στην πλατεία Βικτωρίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί τόσο πάνω στην πλατεία όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Χιλιάδες αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα στην χώρα, κυρίως Αφγανικής καταγωγής, έχουν μετατρέψει την πλατεία σε καταυλισμό από τον οποίο είτε διέρχονται καθημερινά, είτε διαβιούν εκεί, μέσα σε υγειονομικά απαράδεκτες συνθήκες. Η Πολιτεία αδιαφορεί…προκλητικά για τις συνθήκες που δημιουργούνται, για τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε, για τις επιπτώσεις στην ζωή μας, στην υγεία μας, στις δουλειές χιλιάδων εργαζόμενων και επαγγελματιών, στις περιουσίες μας και στις οικογένειες μας.

Με απίστευτο κυνισμό αστυνομία, υπουργοί και ο δήμαρχος δηλώνουν πως στην πλατεία Βικτωρίας έρχονται γιατί υπάρχουν οι «διακινητές», τους οποίους όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν συλλαμβάνει.

Με απίστευτο κυνισμό αρνούνται να τους μεταφέρουν ΟΛΟΥΣ από τον Πειραιά σε ειδικά οργανωμένους χώρους,

Με απίστευτο κυνισμό οργανώνουν την μεταφορά τους από την πλατεία, με αποτέλεσμα να γινόμαστε σταθμός λεωφορείων υπεραστικών και μη,

Με απίστευτο κυνισμό μας αγνοούν

Με απίστευτο κυνισμό βιάζουν τις ζωές μας

Καταγγέλλουμε τους υπεύθυνους για τον βιασμό που υφιστάμεθα καθημερινά. Οι υπεύθυνοι έχουν όνομα και είναι όσοι αποφάσισαν να καταργήσουν τα σύνορα και να διευκολύνουν με ενέργειες τους την διακίνηση ανθρώπων. Είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι αντί να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες για όλους αποφάσισαν να γκετοποιήσουν, να εποικήσουν, να διαλύσουν ολόκληρες περιοχές της Αθήνας εγκαθιστώντας κυκλώματα διακινητών και επιτρέποντας τους να δρουν ανενόχλητοι. Ο νοών νοήτω.

 Καταγγέλλουμε τα ΜΜΕ, γιατί συντονισμένα επιχειρούν συστηματική προπαγάνδα παρουσιάζοντας συνεχώς στημένα ρεπορτάζ για γυναικόπαιδα, όταν η μεγάλη πλειοψηφία είναι νέοι άντρες, για πρόσφυγες, ενώ δεν είναι πρόσφυγες. Τα ΜΜΕ κάνουν συνεχώς ρεπορτάζ πάνω στην πλατεία για το δράμα όσων την έχουν μετατρέψει σε καταυλισμό, ενώ για το δράμα το δικό μας που κοντεύουμε να φύγουμε από τα σπίτια μας, για το δράμα των παιδιών μας που κινδυνεύουν, για το δράμα των ανθρώπων που εργάζονται στην περιοχή και χάνουν τις δουλειές τους δεν λένε κουβέντα. Για τα ΜΜΕ η περιοχή είναι μία απέραντη στέπα, μία τεράστια αλάνα, όπου ο κάθε κατατρεγμένος νομιμοποιείται να την χρησιμοποιεί για να ξαπλώνει, να κάνει τις ανάγκες του, να απλώνει σεντόνια και κουβέρτες, να καταστρέφει το ελάχιστο πράσινο, να πετάει τα σκουπίδια του και ο κάθε διακινητής να κάνει κανονικά τις business του. Για τα ΜΜΕ εμείς είμαστε απλά αόρατοι. Η δική μας ζωή που διαλύεται δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον, γιατί προφανώς πρέπει κι εμείς να φύγουμε από τα σπίτια μας και να γίνουμε πρόσφυγες στο τόπο μας, μήπως και τελικά αποκτήσουμε ένα κάποιο ενδιαφέρον.

Καταγγέλλουμε την νομιμοποίηση του καταυλισμού από διάφορες ΜΚΟ και δήθεν «αλληλέγγυους», οι οποίοι θεωρούν ότι το να πετάνε ρούχα στην πλατεία συνιστά αλληλεγγύη, το να μοιράζουν αδιακρίτως φάρμακα χωρίς εξετάσεις συνιστά αλληλεγγύη, το να μοιράζουν συσσίτια χωρίς άδεια σε δημόσιο χώρο, ενίοτε και να μαγειρεύουν σε αυτόν, συνιστά αλληλεγγύη. Δεν συνιστά αλληλεγγύη. Συνιστά παρανομία, συνιστά υποβάθμιση της ζωής μας, συνιστά εντέλει ανευθυνότητα και τεράστια ανοησία. Δεν κατανοούμε γιατί όλοι αυτοί δεν κατευθύνονται προς τις οργανωμένες δομές που υπάρχουν και έρχονται από άλλες περιοχές να διαλύσουν την δική μας γειτονιά.

Επειδή λοιπόν εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό υφιστάμεθα έναν βιασμό κατ’εξακολούθηση από την Πολιτεία, τους «αλληλέγγυους», τους διακινητές και τους αλλοδαπούς που προτιμούν να εγκαθίστανται στην πλατεία μας, αντί να κατευθύνονται προς τις οργανωμένες δομές

Επειδή οι υπεύθυνοι υποτιμούν την νοημοσύνη μας συστηματικά με τις δηλώσεις τους και τις πράξεις τους

Επειδή πολύ φοβούμαστε πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις δεν θα μιλάμε απλά για γκετοποίηση, αλλά για εποικισμό της πόλης

Επειδή έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τις οικογένειες μας, τις δουλειές μας και τις περιουσίες μας από όσους τις επιβουλεύονται και τις καταστρέφουν

Επειδή έχουμε χρέος να προστατεύσουμε την πόλη μας από την καταστροφή σεβόμενοι την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της

Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις αρχής γενομένης την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 17.00, στην πλατεία Βικτωρίας.

Προσκαλούμε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης, όλους όσους εργάζονται σε αυτή την πόλη, όλους όσους αγαπούν αυτή την πόλη, να παρευρεθούν, για να δείξουμε ότι ………….ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Το παράδειγμα της Αμερικής 

Την δεκαετία του 1940 και του 1950 που γινόταν η μεγάλη ανοικοδόμηση στην Αμερική, όταν οι μεγαλοεργολάβοι ήθελαν να ρίξουν την εμπορική αξία μιας περιοχής που είχαν βάλει στόχο, μετακινούσαν σε αυτήν ένα μεγάλο αριθμό έγχρωμων μεταναστών ( Κούβα – Πουέρτο Ρίκο – Νότια Αμερική κ.λ.π   τους οποίους οι ίδιοι εγκαθιστούσαν στην αρχή, και έτσι υποβάθμιζαν την περιοχή.                                                 Το σχέδιο αυτό ονομαζόταν   «σχέδιο κατάληψης – υποβάθμισης»………                                                           Μετά απο μερικά χρόνια, και όταν είχαν υφαρπάξει τα σπίτια των πρώτων κατοίκων  έναντι πινακίου φακής, έδιωχναν με διάφορους   τρόπους τους «εισβολής» που οι ίδιοι εγκατέστησαν, διέλυαν τα «γκέτο», και μετά άρχιζαν την αναβάθμιση.

Αυτό το σχέδιο ακριβώς εφαρμόζεται αυτήν την στιγμή και στην Ελλάδα.

Εγκαθιστούν στην υπο στόχο περιοχή ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών, οι εμπορικές αξίες πέφτουν κάθετα, ενω παράλληλα η ζωή των κατοίκων γίνεται κόλαση.

Για παράδειγμα, με την ενδεχόμενη εγκατάσταση των λαθρομεταναστών στην περιοχή των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι εμπορικές αξίες στην περιοχή σε λίγο καιρό θα έχουν πέσει δραματικά.  ενω οι αντικειμενικές θα έχουν παραμείνει στα ύψη.                                                                                                    Μετά την Καλογρέζα θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες περιοχές λιγότερο ή και περισσότερο «προνομιούχες»  και όχι μόνον στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.                                     Το σχέδιο αυτό απέδωσε τα μάλα στα  «κοράκια» της Αμερικής……….Τώρα τα αρπακτικά το εφαρμόζουν και εδω, αφου έχουν στα χέρια τους πλέον το απόλυτο όπλο ………..ΤΟΥς ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙς.

Σχόλια μας

ΤΟ ΣΙΚΕ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ‘ος’ ΗΣΕ !!!!!!

Η Ιστορία στην Αθήνα δυστυχώς επαναλαμβάνεται.

Μας θυμίζει το 600.π.χ ..επι εποχής Σόλωνος, που οι περισσότεροι είχαν χάσει τα σπίτια τους – περιουσίες τους…( πόσο ΕΠΙΚΑΙΡΟ ) τα χωράφια τους και στο τέλος και την Ελευθερία τους.!

Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, όπως και τότε… δέν ειχαν αντιδράσει, ενω αντιθέτως αντέδρασαν οι περίφημοι ορεινοι, δηλ. οι κάτοικοι της Β.Αττικής.

Παρατηρούμε λοιπόν οτι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα……όπου εχουμε καταλήψεις ολόκληρων περιοχών της Αθήνας και μετατροπή τους σε γκέτο.

Στη προσπάθεια τους οι κάτοικοι να αντιδράσουν δέχονται βίαιες επιθέσεις απο παρακρατικούς οι οποίοι σε πραγματοποιούμενη αφισοκόληση ανακοινώσεων στα πεζοδρόμια των πολυκατοικιών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Πιπίνου και Γ’Σεπτεμβρίου και παρουσία της γυναίκας μου, νεαρή κοπέλλα δέχτηκε χτύπημα κράνους απο φυλάττοντα παρακρατικό μοτοσυκλετιστή.

Στην δε πραγματοποιηθείσα συγκέντρωση, την 17.00 απογευματινή η πλατεία θυμιζε εμπόλεμη ζώνη, επειδή μια ομάδα παρακρατικών, με ανα χείρας ρόπαλα – στυλιάρια ήταν παρατεταγμένη κατά μήκος του πεζοδρομίου της.

Στο εσωτερικό της πλατείας υπηρχαν αρκετοι λαθρομετανάστες και ανηρτημένα πανώ που διατράνωναν το Δόγμα των ανοικτών συνόρων,( ενάντια σε ποιους άραγες ? Φασίστες – Ρατσιστές ? ) και την Αλληλεγγύη στους λαθροεισβολείς και τους….. δουλεμπόρους τους.Στην διασταύρωση Δεριγνύ και Γ’Σεπτεμβρίου εμπροσθεν της ΔΕΗ, υπήρχαν παρατεταγμένα τα περιπολικά της Αστυνομίας.!

Σε ερώτηση μου, στο γιατι δέν επεμβαίνουν για να διασκορπίσουν και να απομακρύνουν τους αρματωμένους ροπαλοφόρους στην πλατεία που θύμιζε Εξάρχεια …………………………….

η απάντηση τους ήταν ότι…………..

εκτελούν…. ΑΝΩΘΕΝ εντολές…. και δεν πρέπει να επέμβουν.!

Με λίγα λόγια Σήμερα όλως ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ πραγματοποιήθηκε εμφανής κατάληψη της κοινόχρηστης δημόσιας πλατείας, απο παράνομους οπλοφορούντες και διεφάνη ότι η Αστυνομία δέν αφήνεται να εκτελέσει το καθήκον της…………………..ήτοι την προληπτική τήρηση της τάξεως.

Τουτέστιν, φαίνεται καθαρά, οτι ροπαλοφόροι …..

τη ανοχή της κυβερνήσεως… προκαλούν και απειλούν τον κόσμο…………………

( όλων των πολιτικών αποχρώσεων ) !!

«Αυτό δε τo σιγάν ομολογούντος εστί σου».

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ‐ Ιφιγένεια εν Αυλίδι

μτφρ: αυτή η σιωπή σου είναι ομολογία

Πολύκαρπος

Πεδίον του Αρεως

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

6/11/2015

Αριστοτέλους Πολιτικά & Οι Ελληνες είπαν !!

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά;;Ο λαός; Οι πλούσιοι;;Οι γενικής αποδοχής;;Ο ικανότερος;;Ενας φωτισμένος δικτάτορας;;   Καθεμία απο αυτές τις λύσεις  εμφανίζει την ίδια αδυναμία με τις υπόλοιπες.                                         Οπότε τι θα πρέπει να επιλέξουμε;   Δεν είναι όμως κι ανόητο οι μετριότητες να παίρνουν τις αποφάσεις  για θέματα σημαντικά κι όχι οι ξεχωριστοί πολίτες;;

Οπότε, τελικά επι του λαού κυριαρχούν ο Δήμος, η Βουλή και το Δικαστήριο, ως σώματα που απαρτίζονται απο πολλά άτομα, των οποίων συνολικά  το εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο απο όλων εκείνων οι οποίοι τους εξέλεξαν.

Οσο για το αρχικό μας ερώτημα…δηλ. το Ποίοι πρέπει να μας κυβερνούν, είναι προφανές ότι άλλη απάντηση δεν υπάρχει….εκτός απο το ότι:………………………

Θα πρέπει να μας κυβερνούν οι χρηστοί ….νόμοι.

Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν. Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν ότι ειναι ελεύθεροι.

Οσοι αδιαφορούν  για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα απο ανθρώπους πολύ κατώτερους τους.

Πλάτων  427 – 347 π.Χ.

Δείξε μου τους φίλους σου & Τις ΜΚΟ τους………………..Να σου πω ποίος είσαι. Show Me Your Friends & NGO’s and I’ll Tell You…… Who You Are !!!

Δείξε μου τους φίλους σου & Τις ΜΚΟ τους………………..Να σου πω ποίος είσαι.
Show Me Your Friends & NGO’s and I’ll Tell You…… Who You Are !!!

Μήπως ξεχάσατε το κόμμα των συνιστωσών ??………….
Ειναι αυτό….. που εχει εις τους κόλπους του την κυρία Τασία που παθιασμένα αγαπάει τους λαθρομετανάστες και αυτό το οποίο …………
αφαίρεσε κοινόχρηστη έκταση απο την νότια πτέρυγα του Πεδίου του Αρεως…. Γκριν Πάρκ – άγαλμα Κωνσταντίνου – λεωφ.Ηρώων εμπροσθεν του αγάλματος του πρωτεργάτη της Επαναστάσεως Νότη Μπότσαρη – τάφο του Υψηλάντη……………..και την παρέδωσε «ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ» σε μουσουλμάνους λαθρομετανάστες….κάποτε συνεργάτες των τούρκων που μια εποχή μας έσφαζαν ……………….τοποθετώντας τους δωρεάν, μάλιστα και σκηνές, διαμορφώνοντας μια υγειονομική «μπαρουταποθήκη, έμπροσθεν των μνημείων δηλ…. ενα οικισμό κάμπινγκ, με τρεχούμενο νερό ΕΥΔΑΠ, πληρωμένο απο τους Ελληνες φορολογούμενους, που ουδέποτε ποτίζει την καταρρέουσα βλάστηση  ως οφείλεται………………………αλλά τις ακαθαρσίες τους !!!
Και πάντα ταύτα……….με την προσφορά ενος κουπονιού 250 ευρώ….. για να τρώνε δωρεάν απο το κοινωνικό παντοπωλείο.!!
Εν κατακλείδι, Αφαίρεσαν, αυθαιρέτως και παράνομα, δημόσια – κοινόχρηστη δασική & μνημειακή έκταση, προοριζόμενη για τους Ελληνες φορολογούμενους ……και την παρέδωσαν σε λαθρομετανάστες…. εκ των οποίων ειναι σίγουρο οτι ούτε ένας απο αυτούς δεν θα πάρει τον νομικό χαρακτηρισμό του πρόσφυγα.!!!!!!

Και ενω οι περισσότεροι εκπρόσωποι του κράτους τυγχάνουν Νομικοί, περιφρονούν προκλητικά θεμελιώδεις Νόμους του Ελληνικού Συντάγματος κ.α …. Αρθρο 106 παρ.2: Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία ( π.χ.του κ.Σόρος ) δέν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. Κατοχυρώνονται απο το Σύνταγμα, επίσης και οι αξίες του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ………………………………………………………………..              Αρθρο. 24.παρ.2. σχετ. με την προστασία του Πεδίου του Αρεως, στα πλαίσια και των αρχών της βιωσιμότητος ( αειφορίας ) ……….και στο………………………………………….. Αρθρο 21 παρ.1: Οι κρατικές εξουσίες ( Περιφέρεια – Δήμος – Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολτικής ) υπάρχουν υπέρ του λαού και του έθνους………………………. Στο άρθρο 25 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η αρχή του κοινωνικού κράτους ( Κράτος Πρόνοιας ) και τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και υποχρεώνει όλα τα κρατικά όργανα…. να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και ανεμπόδιστη παροχή Προνοίας……….Τουτέστιν και συνεπικουρούμενο απο το άρθρο 26 του Συντάγματος το κοινωνικό κράτος υλοποιείται προ των οφθαλμών μας και προς την πλευρά του δημοσίου συμφέροντος και προς το συμφέρον εκάστου νομοταγούς πολίτη ( Δέν συμπεριλαμβάνονται Αυτοί που καταχρώνται κρατικό χρήμα !) .
Τα γνωστά & μη εξαιρετέα ΜΜΕ μέσω των εφημερίδων τους γράφουν για ανακούφιση των προσφύγων μέσα στο κεντρικό Δημόσιο Δασικό – Μνημειακό Πεδίον του Αρεως.!!   Ω !! τι Υποκρισία.! ……………………………………………………………………Καθότι ούτε τους πρόσφυγες ανακουφίζουν διότι οι ίδιοι διαδηλώνουν οτι στην «ελλαντα ντεν εκι ντουλια….και θέλουμε να πάμε ΗΠΑ – Καναδά» και μας κρατάνε στριμωγμένους σαν τα ζώα…….για να παίρνουν οι πολιτειακοί άρχοντες την επιδότηση. !!!………………… Αλλά ουτε και στους ντόπιους φέρονται σωστά,  διότι επιβαρύνουν πληθυσμιακά μιά ήδη επιβαρυμένη πληθυσμιακά περιοχή, εκφοβίζουν και εμποδίζουν τους φορολογούμενους έχοντες το πλήρες Δικαίωμα χρήσης του κοινόχρηστου δασικού Πάρκου μας !!
Ατυχείς Αποφάσεις που πάρθηκαν με την συμμετοχή στελεχών του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής , της Περιφέρειας Αττικής – του Δήμου Αθηναίων και ΜΚΟ……….Γιατροί του Κόσμου – Αρσις – Πράξις – Νόστος.
«Εφημερίδα των Συντακτών».

Συγχρόνως στη συμπρωτεύουσα το «φιλοξενείο μεταναστών» που έχει δρομολογήσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, στην κάτω Τούμπα, προχωρεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ η οποία φιλοξενείται εντός του κτηρίου του ιδρύματος Σόρος. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε συνεργασία με τον οργανισμό “Solidarity Now”,τον «ανθρωπιστικό» Δούρειο Ιππο του George Soros που σκοπό έχει την διάλυση των εθνικών κοινωνιών.
Η ιδια οργάνωση λένε θα χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα για την «μείωση της φτώχειας» ( αφου ο Μπουτάρης και όμοιοι φρόντισαν να εξαθλιώσουν τον Ελληνικό λαό ) και την ΜΚΟ………»Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»…..»Αντιρατσιστικά» προγράμματα που μόνο στόχο έχουν την διάλυση της Ελλάδας και την υποταγή τους λαού μας.
Εφημερ.ΕΜΠΡΟς

Τζόρτζ Σόρος: τακτικός επισκέπτης – παρευρισκόμενος στη λέσχη Μπίλντερμπεργκ.σελ.436.παρ.5.συγγρ.Ντάνιελ Εστουλίν.¨Η Αληθινή Ιστορία της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ – ( Τριμερούς Επιτροπής – Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων) . ¨Εκδ.Πασχαλίδης.
Κατα καιρούς λοιπόν αναφαίρεται στον τύπο ότι η Αντιεξουσιαστική  ΑΝΤΙΦΑ χρηματοδοτείται ως ελεγχόμενη απο τον δισεκατομμ. Τζ.Σόρος.

Η ύποπτη δράση της στην περιοχή του Αγ.Παντελεήμονα, όπως υπονοείται, εμμέσως πλήν σαφώς απο τον τύπο, ενεργοποιείται για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του ιδρυτή των ΜΚΟ – Σόρος, ήτοι την εξαγορά με εξευτελιστικές τιμές των ακινήτων της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδος, {kathimerini.gr | Στην ελληνική αγορά ακινήτων ο Tζ. Σόρος
news.kathimerini.gr/…/2002_25667
23 Μάιος 2002 } …………………………………………………………………………..
αφου όμως πρώτα, έντεχνα έχει στοιχηματίσει χρηματιστηριακά στην οικονομική κατάρρευση της Ελλάδος !!………………και πάντα ταύτα εν γνώσει του φίλου του, κου…..ΓΑΠ.!
Το όργανο του ¨η Αντίφα¨ προσέκρουσε στη Χρυσή Αυγή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, προεκλογικά & μετεκλογικά να υβρίζονται μέσω αφισοκολλήσεων και ενυπογράφως ως δήθεν ρατσιστές – φασίστες – νεοναζι  και να καλούνται να εναγκαλιστούν τους λαθρομετανάστες. !!
Λοιπόν.!!..Οσοι το επιθυμούν ….μπορούν να τους πάρουν στο σπίτι τους, να ασπασθούν την θρησκεία τους, και να υιοθετήσουν τον τρόπο ζωής τους…….ήτοι να φοράνε μαντήλα, να υπακούν τυφλά στον Ιμάμη – Αρχηγό, να μην τρώνε χοιρινό, να μην πίνουν κρασί, να ειναι αντίθετοι με το Ελληνικό πνεύμα την Ελληνική Επιστήμη – Φιλοσοφία – Δημοκρατικό Πολίτευμα – Ελευθερία Πνεύματος και Εκλογής και να σφάζουν…. κάθε μή μουσλίμ = πιστός ο οποίος τυγχάνει Ελληνιστής και οχι σώνει και καλά μόνο Χριστιανός.!!

Και……………Αναρωτιόμαστε,  Ποίος εστί ¨φασιστίζων – ρατσιστίζων – νεοναζιστίζων,¨ ο απλός Ελλην κάτοικος-πολίτης των Αθηνών που θέλει να κρατήσει το παρκάκι –  σπιτάκι-διαμερισματάκι του ?;; …ή ο ουγγροΕβραιο-Σκοπιανός που θέλει να του το πάρει….για ένα κομμάτι ψωμί…! ?….και… Ποιός εστί Αριστερίζων ;;;;;αυτός που προστατεύει τόν Ελληνα ή…. Αυτός που δουλεύει για τον κ……….ουγρο-Σκοπιανό???;; !!!!!!!!!!!!!!!

Η Αντίφα λοιπόν συστάθηκε ως αντίβαρο εις τον περιορισμό της ανάπτυξης των εθνικιστικών-πατριωτικών κινημάτων της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης……όπως και στην περίπτωση του δόγματος Gladio. ( η παρουσία των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Ιταλία την δεκαετία του 70 – η αντεπίθεση της ΝΤΠ μετά τον Β’Π.Π στον κίνδυνο απο την άνοδο του κομμουνισμού ).και νυν…………. του ανερχόμενου Εθνικισμού !!

Μήπως όμως στην περίπτωση της Ελλάδος και της προσχεδιασμένης χρηματοοικονομικής κατάρρευσης της….. συνυπεύθυνοι είναι και οι ζάμπλουτοι Ελληνες οι οποίοι ενω έβλεπαν τους διάφορους Σόρους με τις ΜΚΟ τους…..να ποντάρουν εναντίον της Ελλάδος, Αυτοί….. Οχι μόνον δέν επένδυσαν – πόνταραν υπέρ της πατρίδας τους αλλά ……………….εσίγησαν. ??!!!!!!!!!

http://antipliroforisi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_93.html
http://www.imerisia.gr/article.asp…

Γιώργος Παρασχάκης Νομ.
Πολύκαρπος Μαρκαράς Αρχ.Μηχ.
Μέλη της Κίνησης για το Νέο Σύνταγμα
https://polmarkarch.wordpress.com

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

ΑΣΤΕΡΑς ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗς και μπλόκο του ΣτΕ σε ανάπλαση

Τα θερμότερα συγχαρητήρια για την απόφαση της κας Θεοφιλοπούλου με την οποία συμφωνούμε απόλυτα απο την 10ετία του 90.

Επιτέλους πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικοί νόμοι σε αυτή τη Χώρα…… διαφορετικά σύντομα θα μετατραπεί σε……….. μπετονένιο νεκροταφείο.

Οσον αφορά δε την άποψη που θα μπορούσε να προβάλλει κάποιος: «ναι μπορεί να παραβιάζεται ο νόμος μπορεί να τσιμεντώνουμε το περιβάλλον, αλλά κατα αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο μπορεί να κερδίζει ορισμένα χρήματα».

Εμείς δηλώνουμε – απαντούμε οτι αυτή η δικαιολογία τυγχάνει εντελώς ανακριβής….διότι σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές και ειδήσεις που διαβάζουμε κάθε μέρα, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ στα κρατικά ταμεία αλλά…………. τα λεφτά αυτά φτερουγίζουν προς τόπους υψηλότερου υψομέτρου…………….ή σε αφορολόγητους τροπικούς παραδείσους.

Καιρός λοιπόν, να σταματήσει ΑΜΕΣΑ αυτή η συγκεκριμένη αφαίμαξη του Ελληνικού λαού τον οποίο ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ, καλούν να πληρώνει παράνομους φόρους για να μπαλώσει τις κλοπές ορισμένων ιθυνόντων.

Εαν ταύτα συμβαίνουν στη μεγάλη έκταση της χερσοννήσου της Βουλιαγμένης, εχουν ήδη συμβεί δυστυχώς και στη μικρότερη έκταση του Πεδίου του Αρεως του κέντρου των Αθηνών.

Και συγκεκριμένα ενω ήδη πριν την Ανάπλαση του 2007 είχαν υλοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ειχαν ήδη επιβαρύνει την δασικότητα του πάρκου ……η δημιουργία αυθαίρετων κατασκευών συνεχίστηκε…και επι αναπλάσεως π.χ Ροδώνας…..μετατρέποντας το όμορφο και πράσινο Π.Α σε μαυσωλείο.

Το δε Μίσος για το πάρκο ολοκληρώθηκε, με τον εγκιβωτισμό απο οπλισμένο σκυρόδεμα του μονάδικού χωμάτινου αυλακιού το οποίο πότιζε την ανατολική πλευρά του πάρκου και το οποίο ξεκινούσε απο το υδραγωγείο πλησίον του Αγ.Χαραλάμπους μέχρι το θέατρο Αλίκη.

Προς τεκμηρίωση των άνω ισχυρισμών μας περι διΕΣΠΑθισης των κονδυλίων, αναφέρουμε ότι ολα αυτά τα $$εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για την δήθεν ανάπλαση του Πεδίου του Αρεως, ( τουτέστιν ενταφιάστηκαν 6000 κυβ.μ Beton Arme= «6» 6 όροφες πολυκατοικίες ) ούτε στο ελάχιστον δεν συνεισέφεραν εις την βελτίωση της δασικότητας του πάρκου, ούτε εις την βελτίωση της λειτουργικότητας του πάρκου – εξυπηρέτηση – αναψυχή των πολιτών…..αλλά συνεισέφεραν αποκλειστικά και Μόνο εις την Υποβάθμιση του Πάρκου, αλλά και…………… στο Φτερούγισμα των κονδυλίων…………. τα οποία ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ να πληρώσουμε.!!!!!!!

Εν κατακλείδι παρατηρούμε οτι Ολα τα έργα αναπλάσεως – ανακατασκευής – ανακαινίσεως εξωραισμού – εκσυγχρονισμού, ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ……………..Πώς μέσω της διόγκωσης των Οικοδομικών αυθαιρεσιών και πιστοποίησης………… θα επιτευχθεί η διΕΣΠΑθιση των κονδυλίων των φορολογούμενων.

Πολύκαρπος Μαρκαράς Αρχ.Μηχ.

Γιώργος Παρασχάκης Δικ.Επιμελητής

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

https://polmarkarch.wordpress.com

Αμφότεροι μέλη της Επιτροπής για το Νέο Σύνταγμα