Επίκαιρη Τεχνική Έκθεση Οκτώβριος 2012

Το κεντρικό Πεδίον του Αρεως – τα ΕΣΠΑ – οι αστικές – ωστικές Αναπλάσεις – η πολιτεία

Σχετικά και με το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής                                                                    

                      με αρ.πρωτ.68854/07-06-2012

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της προφανώς νεοσυσταθείσης Περιφέρειας , κατόπιν καταργήσεως της Υπερνομαρχίας λόγω Καλλικράτη, δηλώνει στο ως άνω έγγραφό της  και ισχυρίζεται ότι επιβλέπει την ορθή εφαρμογή απο τον ανάδοχο της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου…..Πράγμα το οποίο ουδόλως ευσταθεί λόγω της τροποίησης – μεταβολής διαφορετικών οικοδομικών αρχιτεκτονικών  στοιχείων, τα δε κατεδαφισθέντα και νεοανεγερθέντα κτίρια δεν διαθέτουν νόμιμη οικοδομική άδεια.

Τα συγκεκριμένα έργα αναπλάσεως, ως επανειλημμένως έχουμε  δηλώσει,  είναι ανολοκλήρωτα – μη περαιωθέντα…. και τούτο διότι σημειώνεται ως ημερομηνία  υπογραφής της συμβάσεως η 28 – 02 – 2008 και διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα   540 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 18 μήνες.                                                                                                                                                   Αναφέρεται επίσης στην εν λόγω σύμβαση ότι για κάθε ημέρα υπέρβασης επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τον Νόμο 3263/04. Εφαρμόστηκαν άραγε οι ποινικές ρήτρες πέραν του μηνός Σεπτεμβρίου 2009, ημερομηνία της «προσχηματικής» οριστικής περαιώσεως – παραλαβής του έργου σύμφωνα και με την Σύμβαση ;   Είναι λοιπόν,  Ηλίου φαεινότερο ότι πριν τη λήξη του 2009,  πραγματοποιήθηκε μάλλον έγγραφη αίτηση περί παρατάσεως,   από πλευράς του αναδόχου εργολάβου,  προς την αναπλάθουσα Υπερνομαρχία.  Τοιουτοτρόπως  αποδεικνύεται ότι έγινε άμεσα αποδεκτή, ούτως ώστε να απαλλαγεί ο Ανάδοχος εργολήπτης από την ποινική ρήτρα.

Οι προσπάθειες μας για  αναζήτηση των αντίστοιχων  εγγράφων δεν καρποφόρησαν, αφού συναντήσαμε τείχος άρνησης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Υπερνομαρχίας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα κάτωθι δηλωθέντα, κατάφωρα αποδεικνύουν – τεκμηριώνουν την Μη απορρόφηση των πολλαπλώς αναφερθέντων κονδυλίων ΕΣΠΑ και με άγνωστο …για το που περαιτέρω απορροφήθησαν.                                                                                                                          

 • Η πολύχρονη παρουσία ακινητοποιημένων μηχανημάτων εργοταξιακού τύπου μπροστά από τον περιμετρικά μη διαμορφωθέντα,  ως οφείλετο, δασικό περίβολο,   του  μη ανακαινισθέντος κτιρίου πρώην Οικονομίδη – κτ.Αλσους,   καθώς και η πολύχρονη διατήρηση του συγκεκριμένου κτιρίου από  2008-2012 σε φάση  εργοταξίου  αποδεικνύει  την ορθότητα της υπόθεσής μας.
 • Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και εις το εν έτει 2012 σφραγισθέν κτίριο ( με τοποθέτηση  λαμαρινών στα ανοίγματα σχετ. δαπάνης 15000  ευρώ ) του Green Park της οδού Μαυροματαίων,  απο την Περιφέρεια Αττικής και παραβιασθέν απο τους άστεγους-αλλοδαπούς.                                                                                                                                                                  Η αναπλάθουσα αρχή της πρώην Υπερνομαρχίας,  ενώ τοποθέτησε όγκους σκυροδεμάτων υπο μορφή τοιχίων –  δαπέδων και ραμπών στον προαύλιο χώρο, εν τούτοις δέν ανακαίνισε το χώρο εσωτερικά του κτιριακού κελύφους, σύμφωνα με την προβληθείσα από τα ΜΜΕ μακέτα. Ακόμη σύμφωνα με δηλώσεις της αναπλάθουσας, εις το παρελθόν είχε υπογραφεί συμβόλαιο ενοικιάσεως ( όπως επισημάναμε και παλαιότερα σε έγγραφά μας ). Στη συνέχεια  το οικονομικό  εργολαβικό αντικείμενο της ανακαινίσεως – αναπλάσεως του κτιρίου αφαιρέθη, σύμφωνα και με αναφορά απο τον Δικαστή του ΣτΕ στο απορριπτικό έγγραφο της αίτησης του Δικ.κ.Φαρμακίδη περί των ασφαλιστικών μέτρων, στο οποίο έγγραφο 688/2009 ΣτΕ σελ.4, δηλώνεται η αφαίρεση του οικονομικού αντικειμένου –  ανακαίνισης από τον φάκελο της Αναπλάσεως 2008,  που αφορούσε την  συνολική έκταση του Πεδίου του Αρεως.                                                                                                                                                         Απορίας άξιον είναι λοιπόν :

α) που διατέθηκε το εναπομείναν αφαιρεθέν κονδύλι ;  και

β) Το γεγονός ότι εαν και εφόσον το κτίριο δεν αποτελούσε  αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας της αναπλάσεως, τούτο λογικά αντιβαίνει την προγενέστερη σκυροδέτηση με όγκους μπετόν αρμέ του περιβάλλοντα αύλειου χώρου.

 • Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην δασική έκταση των 81/2 στρεμμ. του Φυτωρίου εντός του Π.Α.  Η συγκεκριμένη έκταση με δύο αυθαίρετα μικρά κτίρια,  προστατευμένη ατύπως με συρματόπλεγμα ύψους 1.5μ εντάχθηκε στα αναπλαστικά σχέδια της συνολικής έκτασης με πρόθεση τοποθέτησης και αξιοποίησης  εργασιών κομποστοποίησης. Μέχρι σήμερα η έκταση ουδέποτε αναδασώθηκε και δεν αξιοποιήθηκαν κονδύλια ΕΣΠΑ. (Που διατέθηκε το εναπομείναν μη δαπανηθέν κονδύλι ;).   Εν έτει 2012 ο χώρος μετατράπηκε σε κατάλυμα των αστέγων – αλλοδαπών, αλλοιώθηκε απο πλευράς δημόσιας υγείας, αφού και οι περιφράξεις παραβιάστηκαν.
 • Βοτανικός Κήπος με ένδειξη ¨Τ15¨ στα επίσημα σχέδια: Τα σχέδια Ανάπλασης του  2008 της πρώην Υπερνομαρχίας στο μεν Τοπογραφικό σχέδιο και στην θέση έναντι της εισόδου Μπούσγου ( ουζάδικα ) και σύμφωνα με το Υπόμνημα, αναφέρουν την διαμόρφωση – υλοποίηση ¨Βοτανικού κήπου.¨ Στην αυτή θέση και στο Φυτοτεχνικό σχέδιο με μωβ χρωματισμό, σύμφωνα με το αναρτηθέν Υπόμνημα αναφέρεται η προς υλοποίηση  ¨1927¨ φυτών,  με το αντίστοιχο υποστηρικτικό χώμα που απαιτείται, του Βοτανικού κήπου και η δενδροφύτευση ¨13¨ δενδρυλλίων…..τουτέστιν λογικά  αναδάσωση της συγκεκριμένης εκτάσεως.                                                                                                                                      Σήμερα εν έτει 2012,  τίποτα από τα ως άνω αναφερθέντα έχει υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη έκταση. Στη συνολική δασική έκταση του Π.Α. ουδεμία μεταφορά – φορτοεκφόρτωση – εναπόθεση- διάστρωση νέων ποσοτήτων υγιούς χώματος φύτευσης πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο Φύτευσης του 2008 της αναπλάσεως. Συνεπώς δεν δαπανήθηκε ουδέν χρηματικό ποσόν, αφού και η συγκεκριμένη  περιοχή παρέμεινε μή αναπλασθείσα.
 • «Οι ίδιοι οι δρομείς του Πεδίου του Αρεως σε άρθρο της κ.Φοίβης Αθηναίου με τίτλο «Φτηνό το πιοτό σαν τη ντροπή μας» στα ΝΕΑ της 9/Ιουλ/2012 εκτός των άλλων αναρωτιούνται: Γιατί ενω φυτεύτηκαν ελιές μπροστά απο το άγαλμα της Αθηνάς, δέν ποτίζονται ; ( ήδη τρείς κενοί λάκκοι «δείχνουν» τι είχε  φυτευτεί εκεί ) με αποτέλεσμα να είναι έτοιμες να ξεραθούν».                                                                         Γιατί, ενώ «ξοδεύτηκαν» για το αρδευτικό σύστημα του πάρκου 11,000 μ. πλαστικών σωλήνων, το «Πεδίον του Αρεως» όχι μόνον δεν ποτίζεται επαρκώς (ιδίως τους θερινούς μήνες), αλλά    καθόλου ;   Όλα αυτά (και όχι μόνο) τα ερωτήματα – γεγονότα, που συνθέτουν αυτό, που ΕΜΕΙΣ οι δρομείς, ονομάζουμε «πλήρη εγκατάλειψη» του πάρκου».

Σχόλιο εγγράφου μας:    Οι φυτευθείσες ελιές ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ είναι λιγώτερες απο τις  50 προβλεπόμενες του Γενικού Σχεδίου Φύτευσης της Αναπλάσεως  του  2008, ήτοι  35. Τα δε νέα τοποθετημένα μή αναπαυτικά και ευτελούς αξίας παγκάκια  εντός της συνολικής εκτάσεως των 235 στρεμμ. εντοπίζονται μόνο στην περιοχή του χλοοτάπητα.

 • Σύμπλεγμα δικτύου κατασκευών εκ μπετόν – οπλισμένου σκυροδέματος: υπερδιαστασιολογημένων υποβάσεων συντριβανιών  –  υπερδιαστασιολογημένων καναλιών – υπόγειων φρεατίων, δεξαμενών  – κτ.Υδραγωγείου.

Η κατασκευή του κτιρίου του Υδραγωγείου, κάτωθεν της πλατείας Πρωτομαγιάς στο άνωθεν όριο της δασικής εκτάσεως, αποσκοπούσε,  σύμφωνα και με τα αρχιτεκτονικά σχέδια μακέτας, στην κυκλοφορία και ροή των υδάτων δια πιέσεως.                                                                                                                                                                               Η ακολουθούμενη διαδρομή σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια εφαρμογής της αναπλάσεως,  όφειλε να είναι η εξής:

Από το κτίριο  του υδραγωγείου μέσω σωληνώσεων δια πιέσεως  εις το προεξέχον κλιμακωτό συντριβάνι άνωθεν της θέσεως  Πλατάνια.

Από συντριβάνι και δια υπογείας ροής και με την βοήθεια αντλιών τοποθετημένων εντός των κατασκευασθέντων υπογείων μεγάλων φρεατίων-δεξαμενών και δια πιέσεως προς την περιοχή Πλατάνια, διαμέσου  (μετά την κοπή πανύψηλων πλατανιών ) του ανοικτού υπέργειου καναλιού εκ μπετόν.                                                                                                                                                         Απο περιοχή Πλατάνια και με την βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης εντός υπόγειας κατασκευασθείσας δεξαμενής εκ μπετόν,  τα ύδατα όφειλαν μέσω υπογείων σωληνώσεων  να ρέουν προς την κεντρική πλατεία των συντριβανιών πρώην περιπτέρου.

Υπόσκαφα και κάτωθεν  της μεγάλης αυτής ανισοϋψούς μαρμάρινης έκτασης 11/2 στρέμματος  και με  2 ημικυκλικά πλατύσκαλα,  κατασκευάσθηκε υπόσκαφα ένας υπερδιαστασιολογημένος  κάνναβος τοιχίων απο οπλισμένο σκυρόδεμα (φωτό αρχείου), σε βάθος τουλάχιστον 1.50 μ. και σε επιφάνεια 770 τετρ.μέτρων…..ο οποίος ¨δαπανηθείς¨ υπερσυμβατικός όγκος του μπετόν των 760 κυβικών μέτρων,  ουδόλως  συνάδει, αφού  δυσανάλογα στηρίζει – συγκρατεί  τις οπές εκροής των συντριβανιών ( ¨αφανείς¨ εργασίες που κατά την διαχρονική φάση εκτέλεσής τους και στη συγκεκριμένη θέση τροποποιήθηκαν κατά παρέκκλιση των  επίσημων σχεδίων της μελέτης  εφαρμογής ).

Κατόπιν,  από αυτόν το χώρο και διαμέσου δύο υπογείων καναλιών, με την υποβοήθηση κατασκευασθέντων υπόγειων φρεατίων, δια της υποβοηθήσεως αντλιών, τα ύδατα όφειλαν να ρέουν δια πιέσεως και να καταλήγουν στο  υπόγειο φρεάτιο υδροσυλλογής – πτώσεως υδάτων,  διαστάσεων σε όγκο 4.00 Υ× 4.00 Β ×4.00 Πλατ….¨μέτρων¨.. διαστρωθέν επί της στάθμης του εδάφους με μάρμαρα  στη περιοχή Ροδώνα,  κατόπιν δε, μέσω υπερχειλίσεως, να κυκλοφορούν σε μήκος τουλάχιστον 200 μέτρων.

Στη συγκεκριμένη δασική περιοχή ενταφιάσθηκε όγκος 3.000 κυβ.μ μπετόν (ισοδύναμος με 3 εξαόροφες πολυκατοικίες } οπλισμένου σκυροδέματος  για το υπερδιαστασιολογημένο  υπόσκαφο κανάλι,  σχήματος σαλίγκαρου,  ήτοι αξιοποιήθηκαν περιττοί όγκοι δομικών  υλικών  για την στατική επάρκεια και συγκράτηση των υδάτων, συνεπώς την δημιουργία  υπερσυμβατικού όγκου καναλιού,  δήθεν αναψυχής, σημαντικής όμως δαπάνης.

( Αρχείο φωτό ).

Τούτο το συγκεκριμένο έργο, ουδέποτε λειτούργησε συνολικά καθότι τα ύδατα παρέμεναν στάσιμα, μη ρέοντα, σήμερα εν έτει 2012 και …………..ανύπαρκτα.

Το συνολικό σύμπλεγμα του  δικτύου των αναφερθέντων προοριζομένων κατασκευών και ήδη αποτυπωθέντων στα Αρχιτεκτονικά σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής,  δεν όφειλε άραγε,  μέσω της συνεχούς ροής των υδάτων, να λειτουργεί ως  ένα σύστημα δικτύου συνεχούς  ανατροφοδότησης   –  feedback

Σήμερα εν έτει 2012 στις υλοποιηθείσες  κατασκευές του Δικτύου ως περιγραφέντος ανωτέρω, λειτουργεί μόνο το συντριβάνι των πολλαπλών οπών της μαρμάρινης κεντρικής πλατείας. Τούτο ενεργοποιείται ανεξάρτητα από το προηγούμενο σύμπλεγμα Δικτύου,  δρώντας αυτοτελώς με την υποβοήθηση της δικής του αντλίας, ελεγχόμενης  απο ηλεκτρικό πίνακα ευρισκόμενο  εις το πλάι  της πλατείας παρά την Εκκλησία των Ταξιαρχών.

Τα υπόλοιπα Υπερδιαστασιολογημένα Οικοδομικά κατασκευαστικά  έργα  του Δικτύου  (Υδραγωγείο – Κανάλια – Υπόγεια Φρεάτια) δεν λειτουργούν.

Συνεπώς

προς τι η διάθεση τόσο μεγάλων χρηματικών κονδυλίων ΕΣΠΑ;;  αφού μάλιστα κόπηκαν τόσα πολλά δένδρα υψηλής οροφής και το κυριώτερο , ότι τα άνω περιγραφέντα ογκώδη έργα εξυπηρετούν μόνο το ευειδές και ειδέναι  της «αναπλαστικής αναμόρφωσης»…… στερώντας έτσι, δια της εξαφανίσεώς τους, την συνεισφορά  τους στην συνολική άρδευση του πάρκου, άρδευση η οποία μέσω των βροχοπτώσεων καθιστούσε το Πεδίον του Άρεως  ανέκαθεν έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες των Αθηνών.

 • Στα πλαίσια της ουδέποτε ολοκληρωθείσας αναπλάσεως και κατόπιν πολυετούς απαξίωσης και υποβάθμισης της έκτασης του Π.Α, αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τους λόγους  υλοποίησης  των πολυδάπανων σχεδίων της Αναπλάσεως καθότι στους περιπατητές του πάρκου παρουσιάζεται,   συγκριτικά με προηγούμενα  έτη,  η εικόνα ενός κυριολεκτικά αποψιλωμένου – αραιωμένου από δασική βλάστηση πάρκου  { κοπή δένδρων – πολλαπλά υπάρχοντα δένδρα με κουφάλες – κατάρρευση φοινίκων } και ένα διαμορφωθέν τοπίο πολλαπλών εκχερσωθέντων ξέφωτων,  ουδέποτε αναδασωθέντων.   Και τούτο διότι τα πολλαπλά ακάλυπτα δασικά στρέμματα -ξέφωτα,  κρίνουμε ότι όλα αυτά τα έτη µε την  διάθεση ελάχιστων κονδυλίων….θα μπορούσαν να είχαν ήδη αναδασωθεί, πράγμα υποχρεωτικώς επιβαλλόμενο και εκ του νόμου και εντός ή εκτός του Χρονοδιαγράμματος και των χρονικών περιθωρίων της «αναπλάσεως» δεδομένου ότι είναι γνωστή η ύπαρξη εθελοντών του πάρκου, η δε  απαιτούμενη δαπάνη για αγορά δενδρυλλίων από την Αμυγδαλέζα Αττικής…..είναι από  πενιχρά έως δωρεάν.
 • Περί της επιλογής  υποδεέστερων  δομικών  υλικών που δεν δικαιολογούν την συγκεκριμένη απαίτηση των έργων  του ΕΣΠΑ:                                                                                              «Καταγράφουμε επίσης,  εντός του εργοταξιακού χώρου  την αφαίρεση – απομάκρυνση (με άγνωστο προορισμό) σημαντικής ποσότητας μαρμαρένιων κρασπεδορείθρων και μαντεμένιων πυλώνων φωτισμού με μαρμαρένια συμπαγή οκταγωνική βάση σημαντικής αξίας (αντίστοιχα εντοπίζουμε και στο Ζάππειο  – κατασκευασθέντα  από  το Μηχανοποιείο Βασιλειάδης «εν Πειραιεί» εδώ και ένα αιώνα) και αντικατάστασή τους με άλλα του εμπορίου μεταλλικά,  ποιοτικά υποδεέστερα,  λεπτότερα,  μη ανθεκτικά,  ασθενέστερου φωτισμού, μικρής διάρκειας αντοχής και τσιμεντένιας βάσης, συνεπώς άπαντα  ευτελούς αξίας, καθώς επίσης και ως παράνομο το επιπλέον δίκτυο διανοιχθέντων πεζοδρόμων και δρομίσκων».
 • Ουδόλως  πιστεύουμε τα όσα ισχυρίζεται ο κ.Δασάρχης σε έγγραφά του, ότι  δηλαδή φυτεύτηκαν περισσότερα δένδρα  από όσα κόπηκαν – κατέρρευσαν- απομακρύνθηκαν  την τελευταία πενταετία.

Τούτο πιστοποιείται σύμφωνα και με τα κάτωθι:

Α ) Μήνυμα “email” [giorgos-amiras-epimenoume-athina] 19/12/2011 Re: «Καλοκαίρι στην Αθήνα»: «Πεδίον του Άρεως» ‏δήλωση του κου Αμυρά όπου αναφέρεται  ότι:  «στα πλαίσια της αναπλάσεως του Πεδίου του Άρεως το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είχε εκτελέσει μελέτη διαχείρησης του Πάρκου, για την πρώην Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς, η οποία μελέτη  ποτέ δεν αξιοποιήθηκε, όπως διαπιστώνεται και από τη σημερινή κατάσταση του χώρου»

Καλούμε συνεπώς  τόν κ.Δασάρχη να μας υποδείξει που είναι όλα αυτά τα χιλιάδες δένδρα,  άλλως να ανακαλέσει  τον  άνω ισχυρισμό.

Β)Στις 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» με τις φωτογραφίες των κ.κ.Γεννηματά και  Μπέη διαφημιζόταν «Η ημιτελής – δαπανηρή ΑΝΑΠΛΑΣΗ» μέσω ΕΣΠΑ 2006 του Πεδίου του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, ως «Παράδεισος στις μακέτες» ! {τυχαίος ο τίτλος;} και δηλώνονταν ότι οι 94.000 φυτεύσεις  θα ολοκληρωθούν πριν την άνοιξη του 2009!

Ακόμη, σε άλλο άρθρο στους Ορίζοντες «ΤΑ ΝΕΑ» της 6/3/2008, αναφέρθηκαν οι επεμβάσεις, ως Ηπιες και με σεβασμό και έμφαση στο πράσινο !
Σε άλλο άρθρο της εφημερίδας «FREE SUNDAY» της 24/10/10, δηλώθηκε, ότι πίσω από τα «ονόματα με τις εργολαβίες», στον αποκαλούμενο «Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό«… απασχολήθηκε το «Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών». !!!

Σήμερα λοιπόν εν έτει 2012 με έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαίρεσης και δεδομένου ότι  πραγματοποιήθηκαν & πραγματοποιούνται  αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες  εν «κρυπτώ & παραβύστω» εδώ και 5 έτη  {αρχείο διαχρ.ψηφ.φωτό} επετεύχθη  σφράγιση – συμπίεση γης-εδάφους από νεοκατασκευασθέντα  υπέρ του δέοντος  κτιριακά κελύφη  & υπερδιαστασιολογημένους όγκους οικοδομικών εγκαταστάσεων ενώ δεν καθαιρέθηκαν  τα άχρηστα και  μη λειτουργικά.  Έγινε ενταφιασμός – διάστρωση  δομικών  υλικών, μαρμαροκυβολιθοτσιμεντοστρώσεις  στα επιμετρηθέντα τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα,  με  επιμετρηθέντα –ενταφιασθέντα τουλάχιστον   6.000 κυβικά μέτρα Beton-arme !!,  συνεπώς αν αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ. της συνολικής έκτασης του Πεδίου του Αρεως τα 60

( 230– 60 = 170 στρέμμ.) τίθεται το ερώτημα :
α) Πού τοποθετήθηκαν οι δήθεν 94.000 φυτεύσεις/170στρεμ. =  553 φυτεύσεις ανά στρέμμα  ως ισχυρίζονται;

1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα

Τουτέστιν ομιλούμε για  { 1000/553 }  χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σε κάθε τετραγωνικό μέτρο!

Αυτό ισχυρίζονται.

β ) Πού τοποθετήθηκαν ; {ως επικαλούνται στα «ΝΕΑ της ΚΥΨΕΛΗΣ» και σε άλλα ΜΜΕ  ότι φυτεύθηκαν

( 50,000+1,200+7,500+2,500 ) = 63200 δένδρα +ανθόφυτα + θάμνοι + τριανταφυλλιές}  ήτοι δηλαδή 63200/170στρεμμ = 372 φυτεύσεις ανά στρέμμα

Και πάλι 1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα.

Τουτέστιν ομιλούμε για περίπου και για την (β) περίπτωση { 1000/372 = 2,68 }  χονδρικά  2.5 φυτεύσεις ανθόφυτων-δένδρων-τριανταφυλλιών   ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικής δασικής έκτασης του πάρκου.

ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Σχετικά με τα ελάχιστα δασικά στοιχεία που απέμειναν (συνεπώς και αντίστοιχης ελάχιστης δαπάνης)  και τις  επιπτώσεις στο γύρω περιβάλλον του συγκεκριμένου πνεύμονα πρασίνου   από την αύξηση των συσσωρευθέντων όγκων  Μπετόν – Οικοδομικών κατασκευών   συνηγορεί υποστηρικτικά  και η απόφαση :

Γνωμάτευση του Γεωπονικού Παν.Αθηνών έγγραφο αρ.πρωτ.5/31/01/2011 της Δ.ντριας του Εργαστηρίου Γεν.& Γεωρ.Μετεωρολογίας Καθηγήτριας Αικ.Χρονοπούλου  ¨Τομέας Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος¨ 

«Η παρουσία δομικών υλικών, όπως έχει διαπιστωθεί από προγενέστερες ερευνητικές εργασίες γενικά και ειδικότερα στο Πεδίον του Άρεως, έχει αρνητική επίδραση στις βιοκλιματικές συνθήκες του χώρου και γενικότερα στο περιβάλλον».                                                                                                                                              

 «Για το Πεδίον του Αρεως, εφόσον έχει αυξηθεί η παρουσία των οικοδομικών υλικών με παράλληλη μείωση της φυτικής μάζας, οι συνθήκες περιβάλλοντος ασφαλώς θα επιδεινωθούν».

 • Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.1553/4/10/2010 έγγραφο του κ.Δασάρχου, απευθυνόμενο προς την πρώην Υπερνομαρχία  Δνση τεχνικών υπηρεσιών τμήμα εκτελέσεως έργων, κοινοποιηθέν και εις εμάς, γίνεται λόγος για το πρώην κεντρικό μικρό περίπτερο του κ.Γιάννη Κορδά ωσάν να ήταν Νόμιμη η ανακατασκευή του. Υπενθυμίζουμε ότι η νέα κατασκευή περιπτέρου, κατόπιν αποξηλώσεως του παλαιού,  με μεγάλη  βάση θεμελίωσης  απο οπλισμένο σκυρόδεμα και πρόσθετα υλικά   ( αλουκομπόντ – σιδερένιους δοκούς & υποστυλώματα – πέργκολα μεγάλων διαστάσεων με μεταλλικούς συνδετικούς κόμβους,      τουτέστιν σημαντικής δαπάνης ), κατόπιν κοπής δένδρων – θάμνων, χαρακτηριστικά που διατηρούσε το οικολογικώτερο παλαιό ξύλινο περίπτερο, έγινε εντελώς παράνομα – αυθαίρετα και σε μεγαλύτερη έκταση.                                                                                                                                                       Συγχρόνως από μέρους του κ.Δασάρχη σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο δίδονται συμβουλές – συστάσεις τήρησης ορισμένων νομικών προϋποθέσεων και αόριστη υπόσχεση – διαβεβαίωση ότι αν τηρηθούν «αυτές»…….η συγκεκριμένη ογκώδης αυθαίρετη – ημιτελής σήμερα  πολυέξοδη  κατασκευή,  αυτομάτως θα μετατραπεί σε……..νόμιμη !!!!
 • Το παράπλευρο πρόβλημα του μη ποτίσματος του πάρκου επί πολλά έτη, καθώς και η λειτουργία χημικών τουαλετών  εργοταξιακού τύπου από εταιρεία εκμίσθωσης, οι οποίες είναι μόνιμα βρώμικες και εν κατακλείδι διαχρονικά μη λειτουργικές, καθώς και η μη αξιοποίηση  των υπαρχουσών κτιστών τουαλετών που έχουν ήδη ανακαινισθεί με δαπάνες του προϋπολογισμού Αναπλάσεως, αποδεικνύουν επίσης τα του λόγου μας.

Συγχρόνως στο συγκεκριμένο έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρωτ.68854/07-06-2012, έγγραφο του  Δ/ΝΤΗ  Τ.Ε.Π.Α Ιωάννη Ασπρουλάκη Πολ.Μηχ. κοινοποιηθέν και στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ.Αννα Παπαδημητρίου – Τσάτσου,  δηλώνεται ότι η ανάδοχος εργολήπτρια  συμμετείχε στον ανοικτό Διαγωνισμό δημοπρασίας  με το σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή».

Υπενθυμίζουμε  ότι η  Υπερνομάρχης Ντίνα Μπέη   Ολως Αντιθέτως  δήλωνε την 9/6/2008, σύμφωνα με δημοσιευθέν άρθρο του δελτίου του ΤΕΕ των Μηχανικών, ….ότι:                                                                                                                                                               «Το συνολικό έργο είναι αποτέλεσμα “διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού” – ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα και εκτελείται σε διαδοχικές φάσεις»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Απορίας άξιο  λοιπόν,  ο άνω Διαγωνισμός ήταν τοπικός όπως δήλωσε ο κ.Ιωάννης Ασπρουλάκης ή ήταν Διεθνής όπως δήλωσε η κ.Ντίνα Μπέη;;;;   αφού ουδέποτε πληροφορηθήκαμε τα ονόματα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.                                               Η απορία μας τούτη οφείλεται στην συστηματική άρνηση παροχής στοιχείων από έτους 2007 και έως σήμερα από την Τεχνική Υπηρεσία της Υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς, της Διαδόχου της Περιφερείας Αττικής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι βέβαιο ότι η  εν λόγω Αρχιτεκτονική Προμελέτη – οριστική μελέτη εφαρμογής  δεν έτυχε ευρείας αποδοχής,  καθότι ο δικηγόρος  κος Φαρμακίδης αντέδρασε άμεσα από την πρώτη στιγμή με έγγραφό του  προς το ΣτΕ.                                                                                                                                                                                 Ο εκλιπών ποινικολόγος Δικηγόρος –    Καθηγητής Παν. και πρώην υπουργός  Αλεξ.Μαγκάκης, σωρεία δικηγόρων – αντιδήμαρχος – δικαστικός επιμελητής – καθηγητές πανεπιστημίων – δασολόγος περιβαλλοντολόγος και άλλων  επαγγελματικών  ιδιοτήτων  πολίτες, υπέγραψαν και  ζήτησαν διερεύνηση του θέματος.

1)      Τα επίσημα Αρχιτεκτονικά σχέδια  Μελέτης Εφαρμογής της Αναπλάσεως  ως επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει  έβριθαν από ασάφειες και αοριστίες όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισμό των δομικών υλικών των επιφανειών των οικοδομικών κατασκευών.  Δηλαδή άλλα υλικά υποδηλώνοντο στα επίσημα σχέδια και διαφορετικά υλικά εφαρμόζοντο. Ολα τα ανωτέρω συνηγορούντος και του σκεπτικού  στο απορριπτικό των ασφαλιστικών μέτρων που είχε ζητήσει ο αιτών Δικηγόρος κ.Φαρμακίδης  πριν την έκδοση της οριστικής αποφάσεως.   Τονίζεται λοιπόν στο άνω έγγραφο με έμφαση η αποξήλωση των ασφάλτινων αντιοικολογικών προϋφιστάμενων επιφανειών και η τοποθέτηση ¨δήθεν¨οικολογικώτερων υλικών, γεγονός που ουδόλως επετεύχθη.

Τούτο σημαίνει ότι διαστρώθηκαν υλικά κατά βούληση του αναπλάθοντος με κριτήριο την ¨πιστοποίηση κοστολόγησης¨  και Οχι την οικολογικότητα ( δηλαδή διάστρωση χώματος ), όχι τον σεβασμό στα ΑμεΑ,  αλλά με την κατά το δοκούν εκτεταμένη εφαρμογή  στρώσεων   σύμμεικτων υλικών,  δηλαδή σιδερένιων πλεγμάτων, μεμβρανών, ρητινών και τσιμεντένιων κατασκευών  σε σημαντικό πάχος –  έκταση και μεγαλύτερης αξίας  και δαπάνης.

2)      Η δήθεν,  ως ισχυρίζονται στο εν λόγω έγγραφο,  υλοποιηθείσα «Βιοκλιματική Μελέτη» υποδηλώνει ότι κατόπιν εφαρμογής της  στα αναπλαστικά έργα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της θα συνεισέφερε στην περιβαλλοντική  αναβάθμιση  του εν λόγω δασικού οικοσυστήματος – πνεύμονα πρασίνου. Τούτο επίσης δεν επετεύχθη ,ως αποτυπώνεται στην δηλωθείσα επίσημη αρνητική γνωμάτευση  (σελ. 7)

και πιστοποιείται από την :

α ) δημιουργία πολλαπλών οικοδομικών και ουχί δασικών τεραστίων ξέφωτων…

β ) την παράλληλη διαχρονική κατάρρευση των δένδρων.

3)      Η τοποθέτηση – διάστρωση ακατάλληλων υποδεέστερων ολισθηρών δομικών υλικών, κυβόλιθων τύπου καλντερίμι, άνευ αρμών διαμορφώνει μιά ανεπίτρεπτη κατάσταση περί την χρήση από πλευράς Δημόσιας Ασφάλειας – Υγείας των ΑμεΑ καθώς αντιβαίνει και τόν σχετικό Νόμο ΦΕΚ 2621/31/12/2009 του άρθρου 5 περι ΑμεΑ   ( απαράδεκτες ανάγλυφες εσοχές προεξοχές  – καλντερίμια ) και τις σχετικές Οδηγίες περι Σφραγίσεως εδάφους – γης της Ε.Ε…..  http://kyameftopedioareos.blogspot.com   { Αντιπαραβολή Γκρίζων Ζωνών.  Soil sealing. Σφράγιση εδάφους }, αποκαλύπτοντας μία ετερόκλητη κατάσταση και αντινομία περί τα δαπανηθέντα κονδύλια ΕΣΠΑ.

4)      Αναφορικά με την αποτυπωθείσα δήλωση στο  σχετικό εγγράφο της παρ.2 ..¨περι μοναδικής υπάρξεως των κόκκινων σιδηροδοκών στην είσοδο του Αγάλματος του Κωνσταντίνου.¨ ….  έχουμε να επισημάνουμε οτι:    Τούτο  αποδεικνύει και πιστοποιεί  την Μή επίσκεψη των αρμοδίων της Περιφέρειας  στο συγκεκριμένο πάρκο ως υπάλληλοι της Τεχνικής Διευθύνσεως  και εφόσον φυσικά αμοίβονται  για να είναι  αρμόδιοι, και για τις διατυπωθείσες δηλώσεις τους.  Φυσικά πιστοποιείται  ότι δεν εντοπίζονται  μόνον εκεί,  αφού όλο το πάρκο έχει κατακλυστεί και είναι γεμάτο από αυτές,  τις κατά τα άλλα δαπανηρότατες κόκκινες σιδηροδοκούς.                                                                                                                                               Και εξ άλλου εκτός  της επιβαρυντικής – εξαιρετικής τους δαπάνης…δέν χρησιμεύουν σε τίποτα, ούτε απο οικολογικής – περιβαλλοντικής σκοπιάς,  υπενθυμίζοντας ότι ως μη ¨ανανεώσιμο υλικό – πόρος¨…τοποθετήθηκαν   εντός χαρακτηρισμένης δασικής εκτάσεως. Και ούτως ή άλλως ΔΕΝ χρησιμεύουν ούτε καν και ως οδοδείκτες, ως ισχυρίζονται οι Αναπλάθοντες, δεδομένου ότι είναι τοποθετημένες  πολύ απλά σημειακά – άναρχα,  δηλαδή σε πολλαπλά μη κομβικά σημεία.

Αλλη μία ανακρίβεια: ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο του πάρκου δέν έχει παραδοθεί πρός χρήση διότι απλά δεν υπάρχει και δεν έχει μάλλον συσταθεί  “Πρακτικό Προσωρινής” ή “Οριστικής περαιώσεως” για το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του πάρκου..ως ισχυρίζονται.

 • Οι  πολύχρονες παρατάσεις – καθυστερήσεις θεωρούμε ότι ζημιώνουν οικονομικά την συνολική δαπάνη του έργου και εξ’αιτίας  των αναθεωρήσεων, και λόγω της μετάθεσης εις το απώτερο μέλλον της περαίωσης – παραλαβής του έργου.
 • Αναφορικά με το «Θέατρο Αλίκη»,  προκύπτει ότι ανέκαθεν ήταν αυθαίρετο, (σχετικές αποφάσεις ΣτΕ), παράνομα καθαιρέθηκε και επίσης παράνομα ανεγέρθη άνευ οικοδομικής αδείας το νέο κατασκεύασμα σε ανάπτυγμα σχήματος «Π» αποτελούμενο απο υψηλά μερικώς ενταφιασθέντα τοιχία μήκους    200 μ. οπλισμένου σκυροδέματος – Μπετόν  ύψους 2.00 Μ και πάχους 0.20 μ. ήτοι πλέον των 100 κυβ.μ μπετόν που εμμέσως υποδηλώνει  την  διασπάθιση της σχετικής δαπάνης.  Επίσης ο περιβάλλων γύρωθεν χώρος υλοτομήθηκε βάναυσα κατά την διάρκεια της αναπλάσεως, η  δε βλάστηση – αναδάσωση δεν έχει αποκατασταθεί ούτε εν έτει 2012.  Επίσης η υπάρχουσα γεώτρηση δεν αξιοποιήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών της αναπλάσεως, γεγονός που μας προβληματίζει για τους Στόχους της Αναπλάσεως.

Μέχρι σήμερα εν έτει  2012, Ιούλιος – Αύγουστος, εν μέσω καύσωνος, με καθημερινή πτώση δένδρων, (φωτό Blog) και εξαφάνιση θάμνων –χλοοτάπητα, ουδεμία κίνηση πραγματοποιείται απο την αρμόδια Περιφέρεια για συντήρηση  της βλαστήσεως, έστω και με το υπάρχον νερό της ΕΥΔΑΠ!    Συνεπώς για το συγκεκριμένο «επίτευγμα», παρατηρήθηκε μία Ανάπλαση για το Ειδέναι και Οχι Ανάπλαση δασικού πάρκου.  Αρα κακώς διετέθησαν κονδύλια ΕΣΠΑ για υλοποίηση αποκλειστικά οικοδομικών κατασκευών μπετόν, αφου μπορούσε να είχε αποφευχθεί κάλλιστα.

 • Αναφορικά με το κτίριο «Αλσος»Οικονομίδη, παρά την Γεωγραφική Υπηρεσία, τονίζουμε ότι:                                                                                                                                                           Σε αντίθεση με τις σαφέστατες οδηγίες και  εντολές  του κ.Ελεγκτή Δημοσίας Διοίκησεως  Αεροπαγίτη κ.Λέανδρου Ρακιντζή , έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.553/09/7552..15-6-2009 προς την Περιφέρεια Αττττικής και στην παρ.7 όπου  γνωστοποιεί την μοναδικότητα έκδοσης οικοδομικής αδείας με την 183/09 για τον χώρο του άλσους που αφορά  «επισκευή και εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις του υπάρχοντος κτιρίου άλσους περιγεγραμμένου με κόκκινη γραμμή και χωρίς στο Πεδίο του Αρεως»  και επομένως κάθε άλλη εργασία που πραγματοποιείται και απαιτεί οικοδομική άδεια είναι παράνομη»……  Εντούτοις, όλοι  μας έκπληκτοι εν έτει Ιουν. – Ιουλ. 2012 εντοπίσαμε πίσω από ¨λινάτσες¨  και εκτός κόκκινης περιγεγραμμένης γραμμής ( αρχείο φωτό – blogs ) όγκους οικοδομικών  αυθαιρέτων έργων μπετόν – τοιχίων οπλισμένων σκυροδεμάτων σημαντικής δαπάνης.

Εις δε τον προαύλιο – περιβάλλοντα χώρο  του κτιρίου, έκταση η οποία σύμφωνα με τα Αναπλαστικά επίσημα σχέδια όφειλε να τυγχάνει αναδασωθείσα και παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι,   ναι μεν  κατεδαφίστηκαν οι σιδηροκατασκευές πλατώ και εξεδρών,  αλλά ο συγκεκριμένος χώρος έχει καταληφθεί εδώ και 4 περίπου έτη απο χωματουργικά μηχανήματα  εργοταξιακού τύπου – κοντέινερς – μπάζα –  απορρίψεις υλικών.  Συνεπώς έχουμε απορρόφηση κονδυλίων χωρίς την παράδοση του κτιρίου μετά  του προαυλίου χώρου του, άνευ όμως παραδόσεως του συνολικού Εργου προς χρήση.

 • Στό μέτωπο της Δασικής Νησίδας  του Διοικητηρίου: Μετά την διαχρονική αποψίλωση – εκχέρσωση της εκτάσεως και ουδέποτε αναδάσωσή της…..Την  28/8/ Αυγούστου του 2012, εντοπίσαμε την κατασκευή κτιρίων   ( αρχείο φωτό – blogs «εν κρυπτώ και παραβύστω») όγκους οικοδομικών  αυθαιρέτων έργων μπετόν – οπλισμένων σκυροδεμάτων σημαντικής δαπάνης ήτοι   3  νεοανεγειρόμενα αυθαίρετα κτίσματα αποθηκών  (προφανώς άνευ Νόμιμης οικοδομικής αδείας ) σημαντικού οπτικού όγκου και καταστροφικής περιβαλλοντικής μεθόδευσης.                                                                                                                                  ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ:

α) Γιατί σε  ένα Δημόσιο Εργοληπτικό  Έργο ΕΣΠΑ..2007 – 2012…ουδέποτε περατωθέν – παραδοθέν….να συνεχίζεται ακόμη και εν έτει 2012  η ανέγερση δαπανηρά κοστολογημένων  οικοδομικών  κατασκευών σημαντικού όγκου Μπετόν….τουτέστιν από υλικά απαγορευτικά και επιβαρυντικά για το Αλσος;

β) Ποιά  αιτιολόγηση επικαλούνται για εκτέλεση μάλλον αυθαίρετων έργων, με αλλοδαπά χέρια και  με μάλλον διαφορετικές τιμές αναθεωρήσεων και εκτός προσχηματικής οριστικής περαιώσεως, με  ημερομηνία  Σεπτέμβριος  του 2009;

Όσον αφορά στο θέμα της «κατάκλυσης» του χώρου του πάρκου από αλλοδαπούς – κατάληψη της εκτάσεως και αντίστοιχες παραβατικές συμπεριφορές, δεν πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής έπραξε το καθήκον της και τούτο διότι 2 μήνες πριν,  Ιουν – Ιουλ.2012, διοργάνωσε την Έκθεση του Βιβλίου, από την οποία  εισέπραξε χρήματα, ουδέν μέτρον όμως έλαβε για  την προστασία των επισκεπτών από  εγκληματικές ενέργειες των αλλοδαπών (καταγγελίες στις Αστυνομικές Αρχές).

Σχετικά με την συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας, διαφαίνεται ότι υπήρξε αρνητική σύμφωνα και με την προϋπάρχουσα αλληλογραφία, καθώς τούτο  προκύπτει απο την προσυπογραφούμενη Φυτοτεχνική Μελέτη η οποία όπως  είχαμε εκφράσει – δηλώσει και

στο παρελθόν  ήταν  αντιΟικολογική – αντιΒιοκλιματική.

Ο Συντάξας

Αθήνα  1/3/2012

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.Παν.Ρώμης.                                                                                   ΤΕΕ 46487                                                                                                                                             M.sc.Ενέργεια Περιβάλλον.Παν.Πειραιώς-ΕΜΠ

Σχετ.

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

https://polmarkarch.wordpress.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s