Απαντήσεις στο με αρ.πρωτ.1803 έγγραφο της 14/10/11 του Δασολόγου-Δντή Δασών Αθηνών κ.Σ.Σίμνου. Δασαρχείο ΑΘΗΝΩΝ.

                                             

ΑΙΤΗΣΗΚΑΤΟΙΚΩΝ   ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΓ

Ν. 1337/83 ΑΡΘΡΟ 30

ΦΟΡΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΟΣ   ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ.»Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».1)      ΜΑΡΚΑΡΑ   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ               ΑΡΧ. ΜΗΧ. Παν.   ΡΩΜΗΣ

ΤΕΕ 46487/

ΔΙΠΛ.Παν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΕΜΠ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

2)        ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ, ΝΟΜ.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ       ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ   ΑΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΑΘΗΝΑΠΡΟΣ

ΥΠΕΚΑ-ΕΙΔΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΑΘΗΝΑ 10164

αρ.πρωτ.165795/20/1/2012

ΥΠΕΚΑ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17

αρ.πρωτ.258/18/1/2012

ΥΠΕΚΑ   Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 ΑΘΗΝΑ 11523

αρ.πρωτ.2690/18/1/2012

ΥΠΕΚΑ «Πολεοδομικού ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 ΑΘΗΝΑ 1152

αρ.πρωτ.2691/18/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.Γραμ.Περιφερειάρχη

ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 ΑΘΗΝΑ

αρ.πρωτ.8393/19/1/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.                                         ΣΩΜΑ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ 11742

αρ.πρωτ.468/19/1/2012

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Σ.ΣΙΜΝΟΣ

αρ.πρωτ.140/20/1/2012

 

Απαντήσεις στο με αρ.πρωτ.1803 έγγραφο της 14/10/11 του Δασολόγου-Δντή Δασών Αθηνών κ.Σ.Σίμνου.                 Δασαρχείο ΑΘΗΝΩΝ.

Αναπλάσεις – Διαχείριση του Πεδίου του Αρεως των Αθηνών

Παραμένουμε έκπληκτοι και άναυδοι σχετικά  με το έγγραφο του Δασάρχη,  αφού στο περιεχόμενο του αρκετές φράσεις – προτάσεις ανακυκλώνονται και ανανεώνονται άνευ ουσιαστικών νοημάτων – τεκμηρίωσης και στήριξης εγκυρότητας .

Τούτο   παρουσιάζεται σάν να αγνοούνται και να   μην υπήρχαν χρονολογικά:

α)   Η προυπάρχουσα αλληλογραφία  {2008-2012} με τους ποικιλοτρόπως   εμπλεκόμενους φορείς Υπουργείων & Ανεξάρτητων Αρχών.

β) Η ενεργηθείσα αυτοψία της 21ης/12/2009 κατόπιν της υποβληθείσας καταγγελίας και εντολής από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή σχετικά και με την τήρηση του  Ν.998/79 άρθο 14 της παρ.1 και παρ.3 και με το ουδέποτε εκδοθέν σχετικό πόρισμα  από το εν λόγω  Δασαρχείο.  Αυτοψία που πραγματοποιήθηκε απο τους αρμοδίους  υπαλλήλους  του Δασαρχείου κ.Αγγελόπουλο και Καράγιαμπα,  και από  θαμώνες, κατοίκους μέλη της ΠΕΓ {πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς} και 4 νομικούς. {απαντήσεις σε έγγραφα 2603/2/12/2009 & 702/11/5/2010 &ΠΕ 2673/13/01/2010 του Δασαρχείου}.

γ ) Η συσσωρευθείσα  αλληλογραφία μας απο το έτος 2008 με τον τέως προιστάμενο του Δασαρχείου κο Αμοργιανιώτη, νύν ειδικό γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ.  Όπου σύμφωνα και με  το υπ.αρ. 310/17-2-2009 σχετικό έγγραφο του ιδίου  κοινοποιηθέν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Υπερνομαρχία:  Δήλωνε – Γνωστοποιούσε  ότι: «κάθε εργασία ή επέμβαση σε χώρους ή κτίρια – υποδομές και που δέν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό του Πεδίου του Αρεως δέν ειναι εφικτή,  καθώς απαγορεύεται απο την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου του αναδασωτέου χαρακτήρα της έκτασης» και που δεν εχει αρθεί και ότι «η υπηρεσία του Δασαρχείου θα κινήσει τη διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών σε αναδασωτέα έκταση»

Στα πλαίσια της μακρόχρονης  διάρκειας της Ημιτελούς αναπλάσεως-απαξίωσης  και γενικότερης σημερινής υποβάθμισης της έκτασης, αδυνατούμε να επισημάνουμε και να εντοπίσουμε, ¨ιδίοις όμμασι,¨ τα  ουσιαστικά καθήκοντα-υποχρεώσεις  του δημοσίου υπαλλήλου της Περιφέρειας Δντή του πάρκου κου Ποντικάκου. Και τούτο διότι εις άπαντες τους θαμώνες και περιπατητές του πρώην  «πνεύμονα αναψυχής»,  έμπροσθεν των οφθαλμών τους παρουσιάζεται  ( συγκριτικά με προηγούμενα έτη ) η εικόνα ενός κυριολεκτικά αποψιλωμένου – αραιωμένου απο δασική βλάστηση πάρκου { κοπή δένδρων  – κατάρρευση φοινίκων} και ενα διαμορφωθέν τοπίο πολλαπλών  εκχερσωθέντων ξέφωτων.                                                                                                                                                         Και τούτο διότι τα πολλαπλά ακάλυπτα δασικά στρέμματα ξέφωτων, όλα αυτά τα έτη,  εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν  ήδη  αναδασωθεί, πράγμα υποχρεωτικώς επιβαλλόμενο και εκ του νόμου και εντός ή εκτός των χρονικών πλαισίων  της «αναπλάσεως»  δεδομένου ότι ως ειναι γνωστό ¨τοις πάσι¨ η δαπάνη για αγορά δένδρυλλίων απο την ¨Αμυγδαλέζα¨ Αττικής  ειναι εντελώς  μηδαμινή.

απαντήσεις σε σημεία των παραγράφων του εγγράφου.   

1 ) Πουθενά δεν αναφέρεται στην εν λόγω απορριπτική απόφαση 688/2009 ΣτΕ, ότι θα ειναι τμηματική – ανά τομέα  η αντικατάσταση – αφαίρεση της ασφάλτου, οπως ισχυρίζεται ο Δασάρχης  και που εξάλλου ουδέποτε αντικαταστάθηκε με  χώμα.                                   Συγχρόνως στιγματίζουμε το γεγονός ότι  ενώ στο εν λόγω έγγραφο ο κος Δικαστής πουθενά δέν αναφέρει την λέξη «πεζοδρόμιο»  ο Δασάρχης….  με παρρησία το  εφευρίσκει.                                             Υπενθυμίζουμε ότι εκ φύσεως σε μία δασική περιοχή δέν υπάρχουν πεζοδρόμια.                 { εις τούτο συνηγορεί και το σχετ.έγγραφο 1595/4/7/08 της Υπηρεσίας του ιδίου Δασαρχείου  που αναφέρει ότι:  «οι υφιστάμενες σήμερα εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές που έγιναν στο παρελθόν επι αναδασωτέας εκτάσεως του Π.Α,   όπως δρόμοι – πλατείες, αναψυκτήριο, θέατρο,  ………έγιναν χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής και χωρίς άδεια επέμβασης εγκριθείσα αρμοδίως»……………Αρα παράνομα}.

2 ) Γνωρίζουμε ότι σε παλαιότερες εποχές οι δρόμοι του Π.Α ευρίσκοντο υπο την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΤΜΟΑ –ΔΚΕΣΟ. Π.Δ 98/2000 ¨Περί καταργήσεως ΕΤΜΟΑ¨.  Σήμερα έφυγαν απο την εποπτεία των άνω και μεταβιβάστηκαν στην εποπτεία του Οικολογικώτερου ΥΠΕΚΑ. Τούτο σημαίνει ότι η Πολιτεία θεωρεί τις επιφάνειες δρόμων και  τα υποτιθέμενα  πεζοδρόμια  του Π.Α ως δασικά.  Συνηγορητικά όλα τα σχετιζόμενα ΦΕΚ και Νόμοι του Π.Α απο το έτος 1878 και εντεύθεν,  χαρακτηρίζουν όλη την έκταση και ΟΥΧΙ μόνο τις δασικές νησίδες………….. ΔΑΣΙΚΗ.

Συγχρόνως το Δικαστήριο του ΣτΕ θεωρεί ότι προκύπτει ως καταδικαστέα η παράλειψη επανόρθωσης τυχόν βλαβών και ελλείψεων της δασικής υφής του πάρκου – πευκοδάσους της Σχολής Ευελπίδων (είναι γνωστό ότι το Αλσος της Σχολής Ευελπίδων είναι ενα μικρό τμήμα του Πεδίου του Αρεως ) και ότι επεμβάσεις σε αναδασωτές εκτάσεις επιτρέπονται Μόνο μετά την πραγματοποίηση της αναδασώσεως (ΣτΕ ολομ.2778/1988 – 3193/2009 – ολομ.ΣτΕ 677/2010 ).  Και εφόσον το συγκεκριμένο σκεπτικό εφαρμόστηκε σε τμήμα του Πεδίου του Αρεως, δέν θα έπρεπε λογικά να εφαρμοστή και σε έτερον τμήμα του Π.Α.?;;;;

www.asda.gr/elxoroi.  “Νομοθεσία πεδίου του αρεως”.

Είς τα  ως άνω τεκμηριωμένα σκεπτικά  συνηγορεί και  το έγγραφο  1595/4/7/08.παρ.4  του αρχείου του Δασαρχείου,   δηλαδή  της ¨Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας – Δνση Δασών Αθηνών¨ και επι θητείας πρώην Δασάρχη Αμοργιανιώτη, έγγραφο  κοινοποιηθέν  και στόν Δικ.κ.Δ.Φαρμακίδη και όπου βεβαιούται-πιστοποιείται ότι  σύμφωνα με την παρ.4            «οι υφιστάμενες σήμερα εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήριο, θέατρο κ.τ.λ. εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου.Γ.Σ που εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων (Π.Δ.28/5/1977 ΦΕΚ.Δ.189 και 1868/30/13-2-1990 ΦΕΚ.289Α 29-12-1979 απόφαση Νομάρχη Αθήνας) έγιναν χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δασικής Αρχής και χωρίς άδεια επέμβασης εγκριθείσα αρμοδίως»…………….τοιουτοτρόπως ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΠΑΡΑΝΟΜΑ…!!!!!!                                                                                                                                                                    Συνεπώς ο ισχυρισμός της παρ.1 και 2 του σχολίου του εγγράφου,   περι «υπάρξεως σιδερένιων κατακόρυφων  κόκκινων δοκών ( τοπόσημων;;;; ) εντός του Π.Α και ¨εκτός δασικού¨» ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ και…………..  ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ.

Επί προσθέτως  σύμφωνα με το άρ.πρωτ.1553/4/10/2010 έγγραφο του ιδίου του κ.Δασάρχου απευθυνόμενο προς την πρώην Υπερνομαρχία Δνση τεχνικών υπηρεσιών τμήμα εκτελέσεως έργων, κοινοποιηθέν και εις εμάς, γίνεται λόγος για το πρώην κεντρικό περίπτερο του κ.Γιάννη Κορδά  ωσάν να ήταν Νόμιμη η ανακατασκευή του.                                                                             Υπενθυμίζουμε ότι η νέα κατασκευή περιπτέρου με βάση θεμελίωσης απο οπλισμένο σκυρόδεμα και πρόσθετα υλικά ( αλουκομπόντ  σιδερένιους δοκούς και πέργκολα), κατόπιν κοπής θάμνων και δένδρων, τις οποίες διατηρούσε το πρώην οικολογικώτερον περίπτερο, έγινε εντελώς παράνομα………………………………………………… Αυθαίρετα.                                                                                   Συγχρόνως απο μέρους του κ.Δασάρχη σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο δίδονται συμβουλές τήρησης ορισμένων νομικών προυποθέσεων,  και    Αόριστη Υπόσχεση –Διαβεβαίωση  ότι:  άν τηρηθούν “αυτές”   η κατασκευή αυτομάτως θα………………………..μετατραπεί……………………………………..σε Νόμιμη!!!!                                                                                     Ο επικληθείς  ν.998/79 – άρθρο 117 του Συντάγματος και Β.Δ 10-12-1902 περισσότερο  συνηγορούν με τα λεγόμενα ¨ημών των θαμώνων-κατοίκων¨ παρά με τα λεχθέντα του κ.Δασάρχη.  Και συγκεκριμένα ο ν.998/79 εγκρίνει την κατασκευή περιπτέρων Μόνο απο οικολογικά υλικά (ξύλο – κεραμίδι) απαλλαγή από  σφραγίσεις εδάφους και απαλλαγή από εγκατάσταση περιπτέρων   το ένα αντίκρυ από το άλλο. Συνεπώς τουλάχιστον το ένα εκ των δύο περιπτέρων θα πρέπει να απομακρυνθεί. παρ.4/άρθρο 48/Ν.998/79.                                      Ισχύουν ακόμη στο συγκεκριμένο νόμο ότι:  στο άρθρο 5 παρ.1. «Η προστασία δασών – δασικών εκτάσεων ως και η λήψη των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων ειδικότερων μέτρων  ανήκει στην αρμοδιότητα της Δασικής υπηρεσίας».δηλ.το αρμόδιο Δασαρχείο στο οποίο με έγγραφο μας έχουμε τεθεί υπο τας διαταγάς του εθελοντικά και αμισθί από το έτος 2007.   Και άρθρο 5 παρ.2. «Η μέριμνα για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναδάσωση, προστασία των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών, δενδροστοιχιών, ανήκει εις τους οικείους Ο.Τ.Α, ή τους Νομίμους τοποθετηθέντες να ασκούν τη διαχείριση». Επι προσθέτως σύμφωνα και με το κεφ.ΙΙ παρ.2 και παρ.3 του Ν.998/79 τονίζεται ότι οι τυχόν ανεγερθείσες κατασκευές εντός πάρκου δέν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργούν πραγματική και νόμιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την παρ.3 τα αυθαίρετα δέν αποτελούν λόγο μή εφαρμογής στήν εν λόγω έκταση και χώρο της Δασικής Νομοθεσίας.          Στήν παρ. 5:  Αν μία έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, τα όργανα οφείλουν και είναι δεσμευμένα να περιοριστούν στη διαπίστωση του άνω και Δέν επιτρέπεται η επανεξέτασης του ζητήματος ή της αμφισβήτησης.

Οσον αφορά περί των επικλήσεων  α) του οικολογικώτατου Ν.1650/86 ΦΕΚ Α160/16-10-1986  και περί “πρόληψης προστασίας οικοσυστημάτων περιβάλλοντος” και ως αναφέρεται  β) στην παρ.4 του με αρ.πρωτ.1553/4/10/2010 εγγράφου του ιδίου  υπενθυμίζουμε ότι:  η Προισταμένη της Δνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών  με το υπ.αρ.16938/23/4/2004 έγγραφο της αποφασίζει και εγκρίνει την απαλλαγή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Πεδίου του Αρεως.                                                                 Συνεπώς η Προισταμένη κρίνει την συγκεκριμένη κατασκευή (και τις υπόλοιπες αναπλαστικές οικοδομικές  επεμβάσεις στη έκταση σύμφωνα και με το φάκελο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης) ως Νόμιμη, ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι ειναι……. Παράνομη  – Αυθαίρετη.                                                                                                                                                                                           Και εναγωνίως διερωτώμεθα:  ενώ είναι εις γνώσην  του αρμοδίου οργάνου – δασάρχη ότι είχε ατυχώς εγκριθεί η απαλλαγή αδειοδότησης της δασικής εκτάσεως του Π.Α από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το έτος 2004 !!!!   πώς είναι δυνατόν το άνω όργανο να ζητά μεταγενέστερα την παροχή ¨Εκθέσεως Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων¨. ?;;;;;;;                   Με ποίο σκοπό?;;;;;;;                                                                                                                                                                             Μήπως εμμέσως πλήν σαφώς αφήνει να εννοηθεί  ότι…………υπόσχεται την Νομιμοποίηση ενός Νομιμοποιηθέντος οικοδομικού κτίσματος  το οποίο στην πραγματικότητα είναι ……………………………………Παράνομο – Αυθαίρετο ;;;;;;;?

 Απάντηση στην παρ.1:  Είναι παγίως γνωστό ότι εις την Αρχιτεκτονική επιστήμη το Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό σχέδιο καθώς και άλλα τεύχη ειναι αλληλένδετα και λειτουργούν (στο σχεδιασμό και στη αποτύπωση)  αλληλουποστηρικτικά – αλληλοεπικουρικά – συμπληρωματικά   αποτελούν δε εν τοις πράγμασι ένα και το αυτό του φακέλλου μελέτης του έργου της «αναπλάσεως».

3 ) Στην παρ.2 του 1803/14/10/11 εγγράφου   της απαντήσεως “3” αναφέρεται ότι:               οι οικοδομικές επεμβάσεις ειναι έργο αποκατάστασης και ανάπλασης του υφιστάμενου από τον αρχικό σχεδιασμό του Π.Α. !! και ότι δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσεως του Π.Α !!! και ότι τα σχετικά  αποτυπώνονται στο σώμα της εισήγησης – απόφασης του Περιφερειάρχη  οικ.699/07/04/2009 Σχέδιο.με Θέμα: ¨Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασική – αναδασωτέα έκταση¨.

Απάντηση: Το επικληθέν ανυπόγραφο έγγραφο του κ.Μανιάτη οίκοθεν 699/07/04/2009  διατάσσει την καθαίρεση Μόνο των οικοδομικών έργων μπετόν της κεντρικής πλατείας των ¨9¨οπών συντριβανιών και πέριξ μαρμάρων.                                                                                                                                                                                         Η καθαίρεση αυτού του κεντρικού τομέα εντός «δασικής εκτάσεως»  αποτελεί ένα μικρό μέρος της συνολικής έκτασης των απανταχού αυθαιρεσιών  τις οποίες έχουμε κατ΄επανάληψη υποδείξει –  γνωστοποιήσει από το παρελθόν με έγγραφα μας.                                                                                                                                                                                                          Το συγκεκριμένο έγγραφο ¨οίκοθεν 699/ 07/04/2009¨ και το συγγενές αυτού ¨οίκοθεν 693/03/04/2009¨Σχέδιο  που τα οποία  εις το μέν ¨σώμα¨ τους  διατάσσουν  την καθαίρεση των έργων μπετόν της υπόβασης του Συντριβανιού………………………………τυγχάνουν  ανυπόγραφα.                                                                                                                                                                                          Στη δε κάτωθεν αυτών ¨πράξη¨ 12/05/09  είναι μέν ενυπόγραφα, αλλά όλως αντιθέτως αποτυπώνουν τα αντίθετα,   εξυμνούν τα αυθαίρετα και συνεπώς  ο υπογράφων επικαλείται την διατήρηση τους.       Τούτο καθιστά το εν λόγω έγγραφο Αντιφατικό – Ασυνάρτητο  και  εναντίον της Δασικότητας του Πεδίου του Αρεως,  συνεπώς τάσσεται ΥΠΕΡ της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος σε Αυθαίρετα έργα.  

Κατόπιν τούτου τα  ¨άνω δύο έγγραφα¨  Αναιρούν τον εαυτόν τους διότι στο μέν ¨σώμα¨ διατάσουν κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, στη δε κάτωθι αυτών ¨Πράξη¨ αναιρούν το σώμα………..εξυμνούν τα αυθαίρετα!!!………… και διατάσουν την διατήρηση –παραμονή  τους.!!!!!

Επί προσθέτως  οι προυπάρχουσες αεροφωτογραφίες ΓΥΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ απο το 1965 όλως περιέργως ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ τον ισχυρισμό του Δασάρχη  ότι οι ανωτέρω κατασκευές – συντριβάνι, ανήκουν σε υφιστάμενο αρχικό σχεδιασμό του Π.Α.  Και τούτο διότι το αρχικά προυπάρχον  εκ μπετόν και πέτρας  «συντριβάνι» ήταν   απο ανέκαθεν διαμέτρου ¨4¨ μέτρων  γύρωθεν αυτού υπήρχε φυσικός χλοοτάπητας με τριανταφυλλιές και υπήρχε η δυνατότης & η προοπτική  φύτευσης δένδρων.    http://kyameftopedioareos.blogspot.com

Σήμερα λοιπόν εν ετει 2012 στη συγκεκριμένη έκταση των συντριβανιών  εξ αιτίας  της συγκεκριμένης «αναπλάσεως»  έχουμε μια εκτεταμένη σφράγιση – συμπίεση εδάφους με μαρμαροκυβόλιθους  και υπόσκαφους καταστροφικούς όγκους μπετόν 775 κυβ.μ σε βάθος 1.50 Μ και σε έκταση επιφανείας 11/2 στρέμματος,   έκταση η οποία μόνο Μαυσωλείο μας θυμίζει.                                                                                                                                                                       Η ύπαρξη δε των  παράπλευρων μαρμάρινων κακότεχνων  σκαλοπατιών   λόγω και της υπέρμετρης αυξήσεως της στάθμης του εδάφους  καθώς και των περιμετρικών λουκιών κατά μήκος του μαρμάρινου οδικού άξονα    ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  σύμφωνα και με το Νόμο – ΦΕΚ 2621/31/12/09 άρθρο 1 «Προσβασιμότητα Κοινοχρήστων Χώρων Αλσων-Παρκών» απο τα ¨ΑΜΕΑ¨ (αναπηρικά αμαξίδια –  τυφλών)  αλλά και απο πλευράς ‘Δημοσίας Υγείας –Ασφάλειας ¨   αφού η συγκεκριμένη τροποποίηση-μετάλλαξη  εχει διαμορφώσει  μιά κατάσταση άκρως επικίνδυνη και για τους υπόλοιπους εποχούμενους.

Επίσης καταγγέλουμε ότι η κατασκευή  των ουδέποτε εν λειτουργεία  κακότεχνων – άχρηστων και εκ του περισσού υδάτινων καναλιών (ποταμάκια) το ένα α) στη θέση Πλατάνια και β) το έτερον εκ  3000 κυβ.μ. ενταφιασμένου μπετόν  ογκοδέστατο υδάτινο κανάλι στη θέση Ροδώνα  υπήρξαν παράνομα  καθόσον κατέστρεψαν αντίστοιχο χώρο δασικής και θαμνώδους βλάστησης  μέσω της κοπής δένδρων και συνεπώς αποτρέποντας την κοινοχρησία  συνεπεία της οποίας επήλθε ανεπίτρεπτη και μή αναστρέψιμη  μείωση των ευεργετικών ωφελειών του Αλσους ως Πνεύμονα πρασίνου και που επέδρασε ουσιωδώς στην προσβολή της προσωπικότητας μας ως τακτικών επισκεπτών και θαμώνων του Άλσους του Πεδίου του Αρεως.  Σχετ. η υπ΄αριθμ. 207/2010 Απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Όλες οι ανωτέρω κατασκευές πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα από την ανακήρυξη του του πάρκου του Πεδίου του Αρεως  ως Δασωτέου και Αναδασωτέου, καθώς και Κοινόχρηστου Χώρου και τόπου περιπάτου αναψυχής  τέρψεως οφθαλμών  και Πνεύμονος Πρασίνου.                                                                                                                                                            Ως εκ τούτου επειδή καμμία δικαστική απόφαση, κανένας νόμος του κράτους ως και κανένας Ευρωπαικός Νόμος δέν έθιξαν το συγκεκριμένο αυτό ¨Δασικό καθεστώς¨, συνάγεται ότι  το δασικό αυτό καθεστώς παραμένει εν ισχύ και οποιαδήποτε οικοδομική κατασκευή εντός του πάρκου,   ή παράλειψη προστασίας διατήρησης της δασικότητας του,   ως και κάθε παράλειψη αναδάσωσης,  τυγχάνουν  παράνομες. Ν.998/79 άρθρο 5 παρ.1.

Οσο δε για την επίκληση του Δασάρχη αναφορικά με την υπ.αρ. 2568/81 απόφάση του Δ’τμήματος του ΣτΕ  γνωστοποιούμε  ότι η υπ. αρ. 2189/1982 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου αναιρεί την προγενέστερη  την οποία  ο Δασάρχης   όλως τεχνηέντως επικαλείται.   Δηλαδή  η 2189/82 ΣτΕ δέχεται αυτά τα οποία και εμείς δηλώνουμε  ότι:      Δέν πρέπει να έχουμε λειτουργία θεαμάτων    ( εμπορικής φύσεως ), εντός του Π.Α. άρα η άνω επίκληση του Δασάρχη……………….τυγχάνει εκτός θέματος.

Ο ισχυρισμός του Δασάρχη  ότι τα έργα της αναπλάσεως δέν προκαλούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης του Πεδίου του Αρεως  καταρρίπτεται άλλωστε σύμφωνα και με  το ν.δ 917/1971 «περι εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις Κοινοχρήστους χώρους» ΦΕΚ 140 βάσει του οποίου απηγορεύθη  η επι κοινοχρήστων χώρων εγκατάσταση θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκεδάσεως και εν γένει δημοσίων θεαμάτων  πάντα ταύτα με την προυπόθεση της προστασίας της κοινοχρησίας και σε καμμία περίπτωση αναιρέσεως αυτής.  Συνηγορούντος  και  του άρθρου 970 Α.Κ   η μεταβολή της χρήσεως ως Αλσους  θα πρέπει  εν πάσει περιπτώσει να εξυπηρετεί τον δασικό κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού ώστε να μην αλλάξει ο προορισμός του ως Αλσους  και τόπου αναψυχής.                                         Κατά την άποψη μας, κατά την άποψη του σκεπτικού όλης της αντίστοιχης ¨οικολογικής φύσεως¨ Νομολογίας του ΣτΕ, κατά την άποψη της ΠΕΓ,  συνηγορούντων όλων των προαναφερθέντων απο το παρελθόν νόμων, πλήττεται ο δασικός προορισμός του Πεδίου του Αρεως  καθότι σε εναν ήδη περιορισμένων διαστάσεων  δασικό ελεύθερο χώρο  εγκαθίστανται Υπερκατασκευές οι οποίες ειναι πολύ μεγαλύτερες σε έκταση απο τα επιτρεπόμενα εις τον ν.998/79 ΦΕΚ 289.

Συνεπώς οι άνω νόμοι – αποφάσεις – σκεπτικά    ωθούν-προτρέπουν  τόν  Δασάρχη να   επανεξετάσει-μελετήσει  ότι:  απαγορεύτηκε η  επι κοινοχρήστων χώρων και εις βάρος της κοινοχρησίας  εγκατάσταση θεάτρων – κέντρων διασκεδάσεως – δημοσίων θεαμάτων πάντα δε εννοούμενης της δια χρηματικής αποκερδίσεως λειτουργείας αυτών.                                 Συνάγεται ότι και τα δύο θέατρα, τα  ευρισκόμενα εντός του πάρκου   καταλαμβάνοντα δια του οικοδομικού ίχνους  των ¨εγκαταστάσεις  και  ουχί χώρους ακαλύπτους  ¨ αλλά  τμήματα προορισμένα  να έχουν  δασική  βλάστηση,  προκαλούν ανεπίτρεπτον μεταβολήν του προορισμού της εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως και  ως εκ τούτου αναιρούν την κατά προορισμό χρήση του απο το κοινό ως Αλσος.  Αποτυπωθέν σκεπτικόν αποφάσεως του ΣτΕ 2568/1981.σελ.11.

 

Συνηγορητικά – Υποστηρικτικά .:

Η νέα φύτευση άρχισε στο Πεδίον του Αρεως το 1935.σχεδ.Αν.Δημητρακόπουλου και σταδιακά ολοκληρώθηκε το 1940. Μέχρι το έτος ολοκλήρωσης δέν υπήρχαν τα κτίρια Green Park, Γραφείο Διοικήσεως, καθώς και το περίπτερο Γαρδένια.

Τούτο αδιάψευστα σημαίνει ότι:

Α) Οι αναδασώσεις συνεχίζοντο μέχρι και την περίοδο 1935 – 1940.                                                Άρα εν τη πράξει αποδεικνύεται ότι το Πεδίον του Αρεως είναι μία Αναδασωθείσα – Αναδασωτέα – Δασική περιοχή.  

Β) Αφού το κτίριο Green Park  μαζί με τα άνω αναφερθέντα κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 1935-40  αποδεικνύεται ότι   ¨εν τη πράξει¨  ανεγέρθησαν εντός Αναδασωθείσης – δασικής Αναδασωτέας περιοχής,  ήτοι ΠΑΡΑΝΟΜΑ …….κατά την Αποψη μας.   

Εξ΄άλλου το 1934-1937 επί εποχής  Ι.Μεταξά  εντάχθησαν παρά την Λεωφ.των Ηρώων του Πεδίου του Αρεως “16” Μαρμάρινες προτομές Ηρώων του ¨21¨ καθώς και ο ορειχάλκινος αδριάντας του εφίππου Βασ.Κωνσταντίνου.   Τούτο σημαίνει ότι το 1934-37 το Πεδίον του Αρεως μετεβλήθη αυτομάτως  {εκτός της παγίως γνωστής Κηποτεχνικής διαμόρφωσης του μετά το 1930  βλεπ.σχετικά έγγραφα πρώην Δασάρχου Ντούρου } και…………. σε ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ τόπο.                                                                                                                                                                Τούτο σημαίνει   ως επανειλλημένως έχουμε αναλύσει  ότι απαγορεύεται η λειτουργία θορυβωδών  και αντίθετων με το πνεύμα του ¨21¨ Δραστηριοτήτων, άρα και η λειτουργία κέντρου διασκεδάσεως και άλλων συναφών θα τυγχάνει ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Βιβλ.Παυλόπουλος Δημήτρης  «Το Πεδίον του Αρεως» «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/2/2003.                                                                                                                                           Σύμφωνα  με την σχετική βιβλ.αναφέρεται ότι το Αλσος όφειλε να:                                     α)Παραμένει ανοιχτό όλο το εικοσιτετράωρο.                                                                                               β) Να έχει υψηλής οροφής βλάστηση.                                                                                                          γ)Να υπάρχει έμπρακτη Συντήρηση – Αναδάσωση –κηπευτική φροντίδα.                                        δ)Να υπάρχει προστασία των δασικών νησίδων με περιφράξεις.

ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ:  Άραγε………. ικανοποιούνται σήμερα οι άνω απαιτήσεις.?;;;;;;;;;;;;

 

 

4 )  της παρ.3.  {επανάληψη απο έγγραφα αρχείου}.

α)  Η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα θεωρείται αδόκιμη και μη ενδεδειγμένη για το χώρο του Άλσους  δεν ευδοκίμησε και σαν απλή σκέψη έπρεπε να απορριφθεί.                      Αποτελεί αστόχημα καθότι αφαιρεί οφέλιμη δασική έκταση,   προυποθέτει καθημερινή φύλαξη και τακτική συντήρηση και εγκαταστάθηκε άνευ  ενεργοποίησης των σχετικών γεωτρήσεων,  ποδοπατείται δε βάναυσα απο τους εποχούμενους.                                                                                                                                  

β ) Τα άνω αποτελούν προσωπικές οικολογικές απόψεις μας και ουδέν άλλο.                                                                           Αναρωτιόμαστε όμως πως η υπ.αρ.250/29/1/2009 απόφαση  ¨β¨ σκεπτικό  έγκρισης των Φυτοτεχνικών της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση» του Περιφερειάρχη κου Μανιάτη δέχεται τόσο εκτεταμένη επιφάνεια χλοοτάπητα ενώ δεν προβλέπει και δεν αποκαθιστά το αντίστοιχο πότισμα της από εποχής ενάρξεως της ανάπλασης έτος 2008 έως τρέχοντος 2012    μη  αποκαθιστώντας  και μη  ενεργοποιώντας την λειτουργία των ήδη υπαρχουσών γεωτρήσεων  ενώ γνωρίζουμε και ως θαμώνες πολύ καλά  ότι το ΜΟΝΟ που χρειαζόταν ήταν η απλή συνδεσμολογία  σωληνώσεων μεταξύ γεωτρήσεων και χλοοτάπητα.  

5 ) α) Ζητάμε από τον κ.Δασάρχη  να μας χορηγήσει επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ¨περαιώσεως –παραδόσεως¨  που επικαλείται.                                                                                                                                                                 β) Αναρωτιόμαστε πως ειναι δυνατόν να συνεχίζονται και μάλιστα τμηματικά ¨παραδόσεις – περαιώσεις¨στο Δημόσιο εργοληπτικό έργο  της Αναπλάσεως  του Πεδίου του Αρεως ΑΦΟΥ σύμφωνα και με επίσημες δηλώσεις – εξαγγελίες των κων Γεννηματά  – Μπέη εις τα ΜΜΕ – προσπέκτους  και όπως επίσης αναφέρεται και εις την επίσημη πινακίδα πλησίον του νεοανεγερθέντος  τοιχίου πλησίον της εισόδου για το χώρο του αγάλματος της Αθηνάς,   αποτυπώνεται ότι τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.   http://kyameftopedioareos.blogspot.com.

 

6 )  Ουδόλως  πιστεύουμε τα όσα ισχυρίζεται ο κ.Δασάρχης  ότι:  δηλαδή φυτεύτηκαν περισσότερα δένδρα  απο όσα κόπηκαν – κατέρρευσαν-εξεδιώχθηκαν – απομακρύνθηκαν  την τελευταία πενταετία γεγονός που επαληθεύεται σύμφωνα και με μήνυμα “email” [giorgos-amiras-epimenoume-athina] 19/12/2011 Re: «Καλοκαίρι στην Αθήνα»: «Πεδίον του Άρεως» ‏δήλωση του κου Αμιρά και όπου αναφέρει ότι:  «στα πλαίσια της αναπλάσεως του Πεδίου του Άρεως το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είχε εκτελέσει μελέτη διαχείρησης που Πάρκου, για την Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς, η οποία μελέτη ποτέ δεν αξιοποιήθηκε όπως διαπιστώνεται από τη σημερινή κατάσταση του χώρου»

Καλούμε συνεπώς  τόν κ.Δασάρχη να μας υποδείξει που είναι όλα αυτά τα χιλιάδες δένδρα,  άλλως να ανακαλέσει  τον  άνω ισχυρισμό.                                                                                                                                                                                          Και  ¨Δια του λόγου το ΑΛΗΘΕΣ¨ υπολογιστικά και  με μαθηματική Λογική  ακρίβεια   και με στοιχεία  τεκμηριώνουμε:

Στίς 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» με τις φωτογραφίες των κ.Γεννηματά και  Μπέη διαφημιζόταν «Η ημιτελής – δαπανηρή ΑΝΑΠΛΑΣΗ» του Πεδίου του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, ως «Παράδεισος στις μακέτες» {τυχαίος ο τίτλος;;} και δηλωνόντουσαν οι 94.000 φυτεύσεις! !!   ότι θα ολοκληρωθούν πρίν την άνοιξη του 2009!!!.

Ακόμη, σε άλλο άρθρο στούς Ορίζοντες «ΤΑ ΝΕΑ» της 6/3/2008, αναφέρθηκαν οι επεμβάσεις, ως Ηπιες και με σεβασμό και έμφαση στό πράσινο.

Σε άλλο άρθρο της εφημερίδας «FREE SUNDAY» της 24/10/10, δηλώθηκε, ότι πίσω απο τα «ονόματα με τις εργολαβίες», στόν αποκαλούμενο «Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό«,!! απασχολήθηκε το «Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων $ Εφαρμογών». !!!

Σήμερα λοιπόν εν έτει 2012 με ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαιρετικής και δεδομένου ότι «ιδίοις όμμασι» πραγματοποιήθηκαν  αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες  εν «κρυπτώ & παραβύστω» εδώ και 3 έτη  {αρχείο διαχρ.ψηφ.φωτό}, Επετεύχθη  Σφράγιση – συμπίεση γής-εδάφους από υπάρχοντα ίχνη κτιριακών κελύφων & οικοδομικών εγκαταστάσεων – ενταφιασμός δομικών υλικών, μαρμαροκυβολιθοστρώσεων  στά τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα, δηλαδή  τά επιμετρηθέντα-ενταφιασθέντα  6.000 κυβικά μέτρα Betonarme !!,  συνεπώς ΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ.(της κεντρικής «αναπλασμένης»  συνολικής έκτασης του Π.Α)  δηλαδή τά 230 – 60 = 170 στρέμμ…..»επιεικώς» και……………. γρήγορα να τρέξουμε και να αναζητήσουμε :

α) που τοποθετήθηκαν εδώ και τώρα  πάλι ΛΟΓΙΚΑ  οι 94.000 φυτεύσεις/170στρεμ. =  553 φυτεύσεις ανά στρέμμα  ως επικαλούνται!!!!! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ: 1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα.

Τουτέστιν ομιλούμε γιά περίπου, { 1000/553 }  χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σέ κάθε…………………………….τετραγωνικό μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

β ) που τοποθετήθηκαν ?  εδώ και τώρα   πάλι ΛΟΓΙΚΑ {ως επικαλούνται στα «ΝΕΑ της ΚΥΨΕΛΗΣ» και σε άλλα ΜΜΕ  ότι φυτεύθηκαν ( 50000+1200+7500+2500 ) = 63200 δένδρα +ανθόφυτα + θάμνοι + τριανταφυλλιές}  ήτοι δηλαδή 63200/170στρεμμ = 372 φυτεύσεις ανά στρέμμα  ως επικαλούνται !!! ?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ 1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα.

Τουτέστιν ομιλούμε για περίπου και για την (β) περίπτωση { 1000/372 = 2,68 }  χονδρικά 2.5 φυτέυσεις ανθόφυτων-δένδρων-τριανταφυλλιών   ανά τετραγωνικό μέτρο δασικής έκτασης.

ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ !!

ΣΥΓΝΩΜΗ……………………………..                       ΜΠΟΡΟΥΝ να μας ΤΑ ΥΠΟΔΕΊΞΟΥΝ ;;;;;; ? ;;;;;

Περί της πενιχράς υπάρξεως δασικών στοιχείων και επιπτώσεων εις το περιβάλλον απο τήν άυξηση των συσσωρευθέντων όγκων  Μπετόν – Οικοδομικών κατασκευών   συνηγορεί υποστηρικτικά και η απόφαση :

Γνωμάτευση του Γεωπονικού Παν.Αθηνών έγγραφο αρ.πρωτ.5/31/01/2011 της Δντριας του Εργαστηρίου Γεν.& Γεωρ.Μετεωρολογίας Καθηγήτριας Αικ.Χρονοπούλου  ¨Τομέας Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος¨  και που  αναφέρει ότι:

«Η παρουσία δομικών υλικών, όπως έχει διαπιστωθεί από προγενέστερες ερευνητικές εργασίες γενικά και ειδικότερα στο Πεδίον του Άρεως, έχει αρνητική επίδραση στις βιοκλιματικές συνθήκες του χώρου και γενικότερα στο περιβάλλον».                                                                                                                                                

«Γιά το Πεδίον του Αρεως, εφόσον έχει αυξηθεί η παρουσία των οικοδομικών υλικών με παράλληλη μείωση της φυτικής μάζας, οι συνθήκες περιβάλλοντος ασφαλώς θα επιδεινωθούν».

7 ) Και για ποία αποκατάσταση κακοτεχνιών και μελλοντική οριστική παράδοση ομιλεί ο κ.Δασάρχης,  αφου σύμφωνα με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί  στην μαρμάρινη πινακίδα   αποκαλύπτεται οτι……«η συγκεκριμένη ανάπλαση εχει ήδη  ολοκληρωθεί – άρα ήδη παραδοθεί»!!!!!!

Και αναρωτιόμαστε πως θα αποκατασταθεί  το σύνολο των εμφανών  κακοτεχνιών που υπάρχουν αφού όλο και όλο το έργο της συγκεκριμένης “αναπλάσεως”  κατά ένα μεγάλο ποσοστό και μέρος   αποτελείται από  ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ.  Και τούτο αποδεικνύεται και από τις υπάρχουσες  μαρμάρινες επιστρώσεις  δαπέδων εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων πού όφειλαν να ειναι αντιολισθηρές και επιμελώς αρμολογημένες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ  να έχουν ανάγλυφες εσοχές – πρεξοχές «π.χ καλντερίμι»  «ως ιδίοις όμμασι επιβεβαιώνεται» και που επιβαρύνουν την βάδιση θαμώνων και την κύλιση των αμαξιδίων ΑΜΕΑ )  συνεπώς…………..  και κατά παραβίαση του Άρθρου 5 του Νόμου ΦΕΚ 2621/31/12/2009.

8 ) Αναφορικά με τα σχόλια του Δασάρχη  περι του απορριπτικού Αναδάσωσης στήν 688/2009 ΣτΕ παρατηρούμε ότι εμπλέκει  όλως επιλεκτικά και αποσπασματικά την παρ.6 του απορριπτικού μαζί με αντίστοιχες φράσεις και προτάσεις του κειμένου, παραβλέποντας τα άλλα σχετιζόμενα διαυγή σκεπτικά των άλλων παραγράφων 1-2-3-4-5

Η προσπάθεια λοιπόν επιβολής απόψεων  παραθέτοντας  την απορριπτική της αιτήσεως του Δικ.κου  Φαρμακίδη, μάλλον πέφτει εις το κενόν, καθότι:                                                                                                                                                                                                 α ) Η άνω {688/2009}  δέν συνιστά Δικαστική απόφαση αλλά ειναι μία μόνο απλή   απόρριψη αιτήσεως.   Συνεπώς ΔΕΝ συνιστά Νομολογία.                                                                                                                                                                                          β ) Κατά την προσωπική μας άποψη ο Δικαστής του ΣτΕ δεν έλαβε υπόψη του   κατά την ημερομηνία της σύνταξης του εγγράφου του   την πραγματική  κατάσταση εις την οποία ευρίσκετο το Π.Α,  καθώς και την εξελικτική διαχρονική πορεία επιδείνωσης της κατάστασης από την εφαρμογή των έργων.  Είχε  λοιπόν την εντύπωση ότι οι ασφαλτοτάπητες του εσωτερικού δικτύου πεζοδρόμων ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ απο χώμα,             ( παρ.α και β σκεπτικό της απορριπτικής  αποφάσεως σελ.7 ) ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ και  ΟΥΔΕΠΟΤΕ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ…….άρα ΟΛΩΣ ΚΑΚΩΣ  ¨σήμερα¨  ο κ. Δασάρχης………..  ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ.

Και εδώ θέτονται τα εύλογα και λογικά ερωτήματα   κρισιακής γνωσιακής συγκυρίας που απορρέουν  και προκύπτουν  απο το αποτυπωθέν σκεπτικό της σελ. 6  της  απορριπτικής αποφάσεως του  ΣτΕ  688/09. 

Α) ο Περιφερειάρχης γνωστοποίησε σύμφωνα με το 3979/11/12/2008 έγγραφο του ότι ο χώρος της έκτασης του Skateboard καταργήθηκε  ως ΜΗ συμβατός και χαρακτηρίζεται ως ΜΗ  περιλαμβανόμενος εις τον αρχικό σχεδιασμό του Αλσους {1934},  τότε πως ειναι δυνατόν να ΜΗ συμβαίνει παρομοίως το αυτό και για τις άλλες προσφάτως ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εντός δασικής εκτάσεως ??? ;; τουτέστιν : το κανάλι των 3000 κυβ.μ. μπετόν του Ροδώνα – το κανάλι στα Πλατάνια, τα  νέα οικοδομικά έργα  στο  Αλίκη- το συντριβάνι εν είδει ¨Ziggurat¨ και την εκ μαρμαρο-Μπετόν πλατεία των δήθεν συντριβανιών.      (αναρίθμητες ψηφιακές φωτό)

Συνεπώς ζητάμε απο το  Αρμόδιο Όργανο της Πολιτείας τόν κ.Δασάρχη  να καταθέσει τις απόψεις του λαμβάνοντας υπόψη τα γραφόμενα μας εις την εκρεμμούσα Δίκη του Συμβουλίου της Επικρατείας  και εις την οποία συντόμως θα κληθεί.

Β) Και αναφέρει ακόμη το 688/09 έγγραφο του ΣτΕ  { αναγνωρίζοντας τα εμφανή σημάδια υποβάθμισης του πάρκου } ότι:  Δημιουργούνται Υποδομές για την συντήρηση της βλάστησης και των εγκαταστάσεων εν γένει…….    Πράγμα που επίσης μέχρι σήμερον εν ετει 2012….. Δέν συνέβη !

Γ) Και ενώ σύμφωνα με την αναφερόμενη έκθεση δασολόγου της δασικής υπηρεσίας  του Δασαρχείου συνταχθείσα την 12/12/2008 και η οποία αναφέρεται εις το σκεπτικό της υπ.αρ.688/2009 ΣτΕ  η οποία  επιβεβαιώνει  ότι δέν είναι νόμιμες οι κατασκευές στο θέατρο Αλίκη ευλόγως  μας προβληματίζουν τα εξής:

Δ) Αφού σύμφωνα και με το άνω σκεπτικό δέν ειναι νόμιμο το θέατρο Αλίκη τότε πως ανακατασκευάστηκε με θυσία μάλιστα των γύρωθεν δένδρων;;;   Και ενώ στην παρ.6 τονίζει  το έγγραφο ότι «ήρθησαν ορισμένες αυθαίρετες επεμβάσεις, όπως η κατασκευή του θεάτρου Αλίκη», εμείς μετά θλίψεως διαπιστώνουμε ιδίοις όμμασι  ότιΟΧΙ Μόνον δέν έχουν αρθεί οι αυθαίρετες επεμβάσεις, αλλά και έχουν ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΙ          { π.χ. κτ.Λεβητοστάσιο – κτ.Υποσταθμός ΔΕΗ }, τεραστίου όγκου……………… περισσότερες!!!!!!

Η προσπάθεια του κου Δασάρχη να προσεταιριστεί την άνω απορριπτική Αναδάσωσης 688/09 ΣτΕ  αναφέροντας ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ  π.χ ότι το κτίριο Green Park και το κτίριο πρώην Οικονομίδη-Αλσος διαμορφώθηκαν κατά την αρχική δημιουργία του Π.Α  μολονότι ως προκύπτει απο το σύνολο των ΦΕΚ {ιδέ επιμορφωτικό εγχειρίδιο ιστορικής αναδρομής του Π.Α} http://www.asda.gr/elxoroi. δημιουργήθηκαν πολύ αργότερα απο την Νομική κατοχύρωση του Πεδίου του Αρεως ως πάρκου,{σχετ.άρθρο Καθημερινής}  αλλά και σύμφωνα με το σκεπτικό της σελίδας  7 του άνω της παρ.δ.εγγράφου του ΣτΕ  όπου δηλώνεται ότι:  «πρέπει να απομακρυνθούν οι όποιες αυθαίρετες κατασκευές έγιναν στο παρελθόν».

Βάσει  όλων αυτών συμπεραίνεται ότι όλα τα άνω οικοδομήματα σημαντικοτάτου  οικοδομικού ίχνους , ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, που ατυχώς ανηγέρθησαν  στο παρελθόν και αφού λοιπόν ειναι ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ της κατοχύρωσης του Πεδίου του Αρεως ως ¨Κοινόχρηστου ΔΑΣΙΚΟΥ¨ – ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟΥ και ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ………………………..δηλώνουμε  – ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ.

                                                         ……………………………………………………………………

 

«Η προσβολή του περιβάλλοντος συνιστά ταυτόχρονα και προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων – ειδικότερα του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της κατοικίας»   ¨άρθρο 8 ΕΣΔΑ¨    Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.             Συνεπώς η οποιαδήποτε προσυπογραφή γνωμοδότησης –  αποδοχής του όγκου των οικοδομικών αυθαιρεσιών  μας βρίσκει αντίθετους και συνιστά «προσβολή της προσωπικότητας μας» ιδέ  την υπ΄αριθμ. 207/2010 Απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

                                                           ………………………………………………………………

 

Εν κατακλείδι: Oταν η νομική διαφορά εκτυλίσσεται σε ενα περιβάλλον “επιστημονικής Αβεβαιότητας” {περι των οικολογικών συνεπειών της Σφραγίσεως εδάφους} που σημαίνει οτι ο ρόλος της απόδειξης είναι να νομιμοποιήσει  την απόφαση και όχι να επικυρώσει τη μοναδική επιστημονική αλήθεια, τότε είναι επιτακτική ανάγκη να προηγηθεί η Νομιμότητα σε σχέση με την Αλήθεια.

Βιβλ.

J.Catala: “Principe de precaution et procedure devant le juge International”.                        Encinas de Munagorri: Expertise scientifique et decision de precaution.  Revue Juridique de l’Environnment  No special 2000.                                                                                                     Uncertainty   and the precautionary principle.  Environmental   Economics in Theory and Practice.  Nick Hanley, Jason F. Shogren, Ben White.            Μ.Π.Σ Παν.Πειραιώς-ΕΜΠ

 

Ευελπιστούμε τα δίκαια και νόμιμα,  και τελούμε σε αναμονή απάντησης των ευλόγων ερωτημάτων μας.

Με εξαιρετική τιμή

 

 

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.Παν.Ρώμης.ΤΕΕ 46487                                                                                                                 Ms.Ενέργεια Περιβάλλον.Παν.Πειραιώς-ΕΜΠ

 

 

Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής Νομ.

 

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s