ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ: «αναπλάσεις & παρελκόμενα»

   

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΩΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ                                           

Μέλη της ΠΕΓ.{πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς Ν.1337/83.άρθρο 30}

 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ

 

 

 

1)   ΜΑΡΚΑΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΑΝ. ΡΩΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΜΠ.

Γ΄.Σεπτεμβρίου 135.

Αθήνα 11251

 

2)    ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Ν.

ΑΘΗΝΑ  3 /8/2011

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΚΥΡΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος/Δασικών Γαιών/

Χαλκοκονδύλη 31 ΑΘΗΝΑ 10164

Κοιν.   ΥΠΕΚΑ                                                                  Γραφείο Υπουργού- Γραφείο Υφυπουργού

Αμαλιάδος 17.αρ.πρωτ.5629/3/8/11

 Δ/νση  Νομοθετικού Έργου

Αμαλιάδος 17-11523

Αθήνα.αρ.πρωτ.34810/3/8/11

Δ/νση Πολεοδομικού

Σχεδιασμού Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα.αρ.πρωτ.34809/3/8/11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Γενική Δ/νση Περιφέρειας

Συγγρού                                   ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης Συγγρού 60-11742 Αθήνα.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.Δ/νση Δασών Αθηνών.αρ.πρωτ.1444/3/8/2011

Έχουμε  την τιμή να θέσουμε στην κρίση Σας και να αναφέρουμε:

Η παρούσα αναφορά έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και εκφράζει τις βάσιμες επιφυλάξεις και εύλογες δυσπιστίες μας για πράξεις και παραλείψεις της Διοικήσεως: Δ/νουσας Υπηρεσίας και συνεπώς της εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Πεδίου του Αρεως» όπως εκθέτω κατωτέρω:

Ειδικότερα επιγραμματικά:

  • Δεν έγινε η αντικατάσταση των ασφάλτινων και τσιμεντένιων επιφανειών από σκληρές χωμάτινες και συνεπώς κατά παράβαση του σχετικού συμβατικού όρου ως αναφέρεται και εις την 688/17/7/2009 απόφαση της επιτροπής αναστολών του   ΣτΕ και όπως ορίζεται και εις το υπ.αρ.με αρ.πρωτ.310/17/2/2009 ‘εγγρ.Περιφ.Αττικής/Δ/νση Δασών Αθηνών (πρώην Δασάρχη-νύν Ειδικό Γραμματέα Δασών) προς Υ.Α.Α.Τ Δ/νση Προστασίας Δασικών Γαιών.
  • Πραγματοποιήθηκε αυθαίρετη και παράνομη αντιαισθητική τοποθέτηση πολυάριθμων κόκκινων σιδερένιων κατακόρυφων δοκών IPE διαστάσεων         περίπου 4 μ. στις κεντρικές εισόδους και εκατέρωθεν  του κεντρικού οδικού άξονα του πάρκου.
  • Η δυσεξήγητη από πλευράς όγκου δομικών υλικών και ποιότητα κατασκευής του πίδακα της διαστρωθείσας με μάρμαρα κεντρικής πλατείας, καθώς και της διάρκειας κατασκευής της  επι 9μηνο.
  • Η άστοχη τοποθέτηση με ουδεμία ουσιαστική πρόβλεψη και μελλοντική συντήρηση του χλοοτάπητα.
  • Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη υπερημερία πέραν της νόμιμης παράδοσης και περαίωσης του έργου επί περίπου (700-800) και πλέον ημέρες.

Ως προς τον συμβατικό όρον……..ότι: α) οι επιφάνειες που σήμερα καλύπτονται από άσφαλτο και τσιμεντένιες κατασκευές θα αντικατασταθούν απο σκληρές χωμάτινες επιφάνειες.  Όπως ακριβώς αυτός ο όρος περιέχεται στην 7η σελίδα της υπ. αριθμ.688/17/7/2009 πράξης της Επιτροπής του Έ Τμήματος του ΣτΕ. Πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε όπως ρητά ορίζεται στην 40/10-12-2007 πράξη ανάθεσης, αφου αυθαίρετα άλλαξε χαρακτήρα, χωρίς όμως την απαιτούμενη προς τούτο ειδική απόφαση του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονιάς Π.Ε.Γ κατοίκων και θαμώνων.  {σχετ. Ν.1337/83 άρθρο 30 }.    Η αυθαίρετη αυτή μετατροπή έγινε προφανώς με άτυπη και ανίσχυρη εντολή ή απόφαση άλλου αναρμόδιου τεχνικού ή μη οργάνου, καθόσον η επίστρωση όλων των οδικών επιφανειών του Άλσους του Πεδίου του Άρεως έγινε:                                                                                                                                                                  (α) με συγκολητική διάστρωση συμπαγών  μαρμάρινων τεμαχίων  10×10×10 εκατοστών και με χωρίς αρμούς.                                                                                                                                                      (β) ανώμαλο λιθόστρωμα – «καλντερίμι» και                                                                                                  (γ)  Από οπλισμένο σκυρόδεμα – μπετόν αρμέ και με μη σκληρή χωμάτινη διάστρωση τουτέστιν Μη πορώδη και χωρίς πρός τούτο να συντρέχει εξαιρετικός ή άλλος σπουδαίος δικαιολογητικός λόγος.

Η άσκοπη εφευρηματική καινοτόμος αυτή μετατροπή αναιρεί την αναγκαιότητα της κατ΄επίφαση ανάπλασης του Αλσους, που είναι η δασική, αφού δεν επέρχεται καμμία ουσιώδης μεταβολή στις προυπάρχουσες οδικές επιφάνειες και γενικότερα στη δασικότητα του Άλσους.  Και τούτο διότι η άσφαλτος, λόγω παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από της επίστρωσης της έχει εκτονωθεί και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος λόγος της δήθεν αφαίρεσης της μη υπάρχουσας ασφάλτου δεν έχει τυπική και ουσιαστική στήριξη και είναι άνευ αντικειμένου, αφού ούτε ίχνη ασφάλτου υπάρχουν – ανιχνεύονται και       β) η νέα εκ μπετόν αρμέ – οπλισμένο σκυρόδεμα επίστρωση μεγάλου μήκους των παροδίων επιφανειών του Αλσους, είναι αντιφατική και ανατρεπτική του όρου, κατά τον οποίον προβλέπεται «γκρέμισμα των τσιμεντένιων κατασκευών», αφού πραγματοποίησε, επίστρωση μεγάλου μήκους επιφανειών με Beton Arme κατά βάναυση παραβίαση και αναίρεση του προσημειωμένου όρου.

Έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ουδεμία τυπική ουσιαστική μεταβολή προς το βέλτιστον επήλθε σαν θετική ή εξελικτική που να προσιδιάζει με την ιδέα της «ανάπλασης του Άλσους» γιατί στερείται παντελούς νέας προοδευτικής πρακτικής τεχνολογίας,  αφού δέν διαφοροποιείται από τα παλαιά υπαρξιακά δεδομένα, ακολουθεί ακριβώς τα ίδια και επιχειρεί να τα εμφανίσει ως νέα δημιουργήματα.                                                                                    Και το σπουδαιότερο η επίστρωση μεγάλου χιλιομετρικού τμήματος της οδικής επιφάνειας του Άλσους με τεμάχια μαρμάρινων κυβόλιθων  διαστ. 10×10×10 εκατοστά, συνιστά αλόγιστη και πολυτελή δαπάνη με μεγάλη επιβάρυνση του κόστους και υπερβολικής αύξησης του σχετικού κονδυλίου του προυπολογισμού,  ανατρεπτικού της συγκεκριμένης  δήθεν ανάπλασης πρασίνου, ασύγνωστη και ανεπίτρεπτη ως περιττή και επαχθής. {Αγορά μαρμάρου, κοπή σε τεμάχια διαστ. 10×10×10 και διάστρωση σε ειδικό νάυλον υπόστρωμα κονιάματος και επικόλληση,  γεγονός που προυποθέτει περισσότερο χρόνο, αυξημένα ημερομίσθια κλπ. }

Και εις όλα τα ως άνω σημεία των επεμβάσεων ατυχώς οι συγκεκριμένες εργασίες ερχονται σε ευθεία αντίφαση με την παρ.4 του υπ.αρ. εγγράφου 1595/4-7-2008 του ιδίου του πρώην κ. Δασάρχου εις το οποίο εγγραφο, βασιζόμενος στα στοιχεία του αρχείου του βεβαίωνε  οτι:  α)  οι άνω κατασκευές για τις οποίες αναφέρεται  που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του πεδίου του Άρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήριο, θέατρο πραγματοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δασικής Αρχής και χωρίς εγκριθείσα αρμοδίως άδεια επεμβάσεως……………….και β) ότι σύμφωνα με την σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και με τα υπ.αρ. 699 οικ. και 693 έγγραφα της 7/4/2009 και 3/4/2009 αντιστοίχως απευθυνόμενα στην εργοληπτική εταιρεία και την Δ/νουσα Υπηρεσία αποφασίζει την Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών σε Δασική Αναδασωτέα Έκταση.           Σχετ.έγγραφο.αρ.πρωτ.117840/1514/8/04/2011,προς αποκεντρωμένες διοικήσεις της Χώρας (πρώην Δασάρχη-νύν Ειδικό Γραμματέα Δασών), όπου προτρέπει-συστήνει-τονίζει εν ετει 2011 και μετά την εκτεταμένη Σκυροδέτηση-Συρρίκνωση της δασικής εκτάσεως του Π.Α κατά τουλάχιστον ¼ της συνολικής: «την Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-αλσών-παρκών».

Και πιστεύουμε ότι πρόκειται για πρωτότυπη ευρηματική μεθοδολογία της μαρμάρινης επίστρωσης στην δασική επιφάνεια του οδικού δικτύου του Αλσους ως είναι γνωστόν και προφανώς έγινε για εντυπωσιασμό και όχι δήθεν για ανύπαρκτη ανάπλαση.    

Συνιστά ανεπίτρεπτη πολυδάπανη πολυτέλεια που δεν εχει προηγούμενο. Δεν είναι καθόλου τιμητικό.  Ούτε συναντάται σε Αλσος – Πάρκο κάποιας ευρωπαικής ή άλλης χώρας.

Η τοποθέτηση και εμφύτευση κόκκινων κατακόρυφων σιδηρών δοκών τύπου IP ύψους (4) τεσσάρων περίπου μέτρων, σε όλες τις εισόδους του Άλσους και εκείνες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της κεντρικής οδού έχουν αντιαισθητικό χαρακτήρα και συνιστούν απαίσιο οπτικό τερατούργημα και κυρίως παραταύτα  άνευ νομικής στήριξης και αδικαιολόγητα προσβάλλουν βάναυσα την γενικότερη καλαισθησία του Άλσους.  Γεγονός που υποβαθμίζει τον περιπατητή που και αποστρέφεται τη θέα τους, γιατί δημιουργείται η αίσθηση ότι βρίσκεται σε ανούσιους και διαφορετικούς οδυνηρούς χώρους και ως ανοσιούργημα απωθεί αντί να προσελκύει.  Πλέον αυτών αναμφίβολα επιβαρύνουν και διογκώνουν τον προυπολογισμό του έργου (έξοδα αγοράς – εργατικά).

Οι Δημότες – Περιπατηταί, είναι ενάντιοι σε τέτοιου είδους ασχήμιες και σαν άμεση επιτακτική αναγκαιότητα προβάλλεται η φύτευση δένδρων – δασικών στοιχείων που αποτελεί διακαές και καθολικό αίτημα όλων των περιοίκων και περιπατητών του Άλσους τουτέστιν ανάκτηση του απολεσθέντος οξυγόνου. Αυτή η πρακτική σηματοδοτεί και θα συμβάλλει στην Ανάπλαση του συγκεκριμένου πνεύμονα πρασίνου και όχι η κοπή των δένδρων που ανάλγητα διεπράχθη και όπως πιστοποιείται και απο την Δασική Υπηρεσία.    Και αναφέρουμε ότι η εν λόγω  ανάδοχος εταιρεία και Δ/νουσα Υπηρεσία παρέλειψε νόμιμη οφειλόμενη  ενέργεια να παρoτρύνει την ανάδοχο εταιρεία να προβεί εις την πραγματική Ανάπλαση του Αλσους που αποτελεί βασική προυπόθεση της δενδροφύτευσης που είναι και η ουσία της Αναπλάσεως.   Κάθε τυχόν αντίθετος ισχυρισμός, παρίσταται αβάσιμος, ασύστατος και απαράδεκτος ή κακής προαίρεσης.       Εδώ σημειώνουμε και αποτελεί γεγονός ότι απο την ανάδοχο του έργου εταιρεία εφυτεύθηκαν  (40) σαράντα μικρά πλατανάκια ακριβώς στη θέση που υψώνονται τα παλαιά (σώζονται μόνο δύο),  15 μικρές ελιές έμπροσθεν στο χώρο του αγάλματος της θεάς Αθηνάς και πολύ μικρός αριθμός διακοσμητικών δενδρυλίων (ακακίες). Και πέραν αυτών ουδέν άλλα και με την παρατήρηση ότι ελάχιστα έχουν διασωθεί.

Η κατασκευή πίδακα συντριβανιού, δυσανάλογη σε όγκο και σε επιφάνεια πάντα σε σχέση με το διαμορφωθέν υπόσκαφο «πλάτωμα-σκάφη»  εκ Μπετόν 770 κυβ.μ. σε βάθος 1.5μ και  που το υποβαστάζει στην αποκαλούμενη Μαρμαροστρωμένη  κεντρική πλατεία του 1.5 στρεμμ. υπήρξε παροιμιακή, καθόσον κατά την διάρκεια του εννεαμήνου ανεπιτυχείς και άστοχες εργασιακές διεργασίες και για τις οποίες αναφερθήκαμε και πρίν,  με προφανώς ανεπιτυχείς εκσκαφές – ανασκαφές – επιχώσεις, κτισίματα Μπετόν αρμέ και γκρεμίσματα με την μέθοδο του «ράβε – ξήλωνε» δυσεξέγητα μας θυμίζει το μύθο του κτισίματος του γεφυριού της Αρτας όπου «ολημερίς το κτίζανε και το βράδυ εγκρεμιζόταν» και σήμερα εκρεμούν  ατελέσφορες ατέλειες του υδραυλικού δικτύου και συνδεσιμότητας με τις γεωτρήσεις  (αφού σήμερα μέρος των υδάτων οδηγείται μέσω των φρεατίων στο αποχετευτικό δίκτυο –Σαρωνικός).  Τεχνικές ατέλειες-αστοχίες  που ευλόγως πιθανολογούμε ότι οφείλονται σε απρογραμμάτιστη  μη  πιστή  εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής και των σχετικών προδιαγραφών.    Επιεικώς μπορεί να αποδοθεί σε ανεπίτρεπτη, ασυντόνιστη και πλημμελή ολιγωρία, αμέλεια των τεχνικών της Αναδόχου αλλά και των επιβλεπόντων της Τεχν.Δ/νσης του έργου της Υπηρεσίας. Γεγονός που συνεπάγεται αρκούντως μεγάλη επιβάρυνση του κόστους της δαπάνης εργατικών, υλικών και αδικαιολόγητη αύξηση του ειδικού κονδυλίου του προυπολογισμού.

Αναφέρουμε  ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» παρίσταται υπερήμερος ως προς την χρονολογία παραδόσεως του έργου της αναπλάσεως του Αλσους που κατά την 40/10-12-2007 πράξη ανάθεσης ορίζεται ως χρόνος παραδόσεως περαιώσεως των εργασιών 540 ημέρες απο την υπογραφή της Σύμβασης, αναλήψεως των εργασιών. Και αποτελεί εύλογο ερωτηματικόν το γεγονός ότι η εν λόγω Σύμβαση συντάχθηκε τον 2ον μήνα του 2008. { Φεβ.08 – Φεβ.09 = 360-«540ημ.προθεσμίας αποπερατώσεως»+6μήνες =              { Αυγ.09 – Αυγ.2011}  = 360×2=720 ημέρες υπέρβασης.  Συνεπώς και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παρήλθε άπρακτη προθεσμία οκτακοσίων περίπου (700-800) ημερών, ήτοι κατέστη υπερήμερος επι (700-800) οκτακόσιες και πλέον ημέρες, χωρίς να έχει συντελεσθεί περαίωση των εργασιών και  η οριστική εργοληπτική παραλαβή του συγκεκριμένου δημοσίου έργου, εφόσον παραμένουν σε εκρεμότητα – εξέλιξη εργασίες ως επισημαίνεται με την Μη περαίωση των εργασιών του κτιρίου Αλσους – πρώην Οικονομίδη και τουαλετών.

Συνεπεία της μη νόμιμης και μη ολοκληρωτικής περαιώσεως των εργασιών και παραδόσεως του έργου,  τούτο είχε ως επακόλουθο την στέρηση της δυνατότητας διέλευσης από τους κατοίκους των όμορων συνοικιών καθώς και της δυνατότητας εισόδου ως   και στέρησης του μοναδικού οξυγόνου και πνεύμονα πρασίνου,  αδικαιολόγητα και επι τριετίαν.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ανεξάρτητα από το ύψος των εκτελεσθέντων εργασιών που πιθανώς υπολείπονται του συμπεφωνημένου τιμήματος του οι εργασίες τυγχάνουν και είναι κατασκευαστικά κακότεχνες, πλημμελείς και ανασφαλείς (προεξέχοντα φρεάτια από το έδαφος, ουδεμία επιπεδότητα και συνάφεια δομικών υλικών, αντικατάσταση πρασίνου χρώματος παλαιού εργοστασιακού τύπου μαντεμένιοι πυλώνες φωτισμού μαρμάρινης οκταγωνικής βάσης,  με πυλώνες φωτισμού ευτελούς ποιότητας και τετραγωνικής βάσης εκ μπετόν ).

Ευθύνεται η πιο πάνω ανάδοχος εταιρεία και επιβλέπουσα Δ/νουσα αρχή γιατί ίσως από ατελή ή αυστηρή τεχνική αντίληψη και μεθοδολογία παρεμπόδισε το περιπατητικό κοινό να εισέρχεται στην έκταση του Άλσους. Ενώ θα μπορούσε ούτως ή άλλως να επιμερίσει το έργο σε ορισμένους χώρους, να αποτρέπει στο κοινό την είσοδο σε χώρους των εκτελούμενων εργασιών και να αφήνει χώρο ελεύθερο στο κοινό όπου δέν εκτελούντο  εργασίες, πρακτική που  εφαρμόζεται  και σε άλλες ευρωπαικές χώρες και που είχε επισημανθεί και σε άρθρο μας πριν την ανάπλαση.    Συνεπώς έτσι ασυγχώρητα στέρησε το κοινό από όλο το χώρο του Άλσους επι τριετία.

Η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα θεωρείται αδόκιμη και μη ενδεδειγμένη για το χώρο του Άλσους, δεν ευδόκησε και σαν απλή σκέψη έπρεπε να απορριφθεί. Αποτελεί αστόχημα καθότι αφαιρεί οφέλιμη δασική έκταση, προυποθέτει καθημερινή φύλαξη και τακτική συντήρηση καθότι ποδοπατείται βάναυσα απο τους εποχούμενους. Το αυτό εντοπίζεται και στο υπέργειο αρδευτικό δίκτυο διασωλήνωσης,  ευτελούς ποιότητας για το ενδιαίτημα του πάρκου και άκρως επικίνδυνο για τον ηλικιωμένο περιπατητή.  Προτείνουμε την φύτευση δένδρων υψηλής οροφής και την γενικώτερη συντήρηση καθώς  και την τοποθέτηση  αρδευτικού υπόγειου δικτύου σωληνώσεων με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και με προγραμματιζόμενη ρύθμιση για την λειτουργία του.

Από τα παραπάνω εκτιθέμενα και με λεπτομερή καταγραφή τους αβίαστα συνάγεται και ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ότι η ανάδοχος του έργου «Ανάπλασης του Αλσους Εταιρεία Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» δεν εξεπλήρωσε στο ακέραιο:  α) τους συμβατικούς όρους αφού δεν αντικατέστησε τις «σημαντικές ασφάλτινες και τσιμεντένιες επιφάνειες σε σκληρές και χωμάτινες»  αλλά αντί αυτού χρησιμοποίησε πλακίδια μαρμάρου διαστ.10×10×10 εκατοστά στην κεντρική οδική επιφάνεια, προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού «βιτρίνας». β) με ανώμαλο λιθόστρωτο (καλντερίμι) και  γ) εκ μπετόν αρμέ-οπλισμένου σκυροδέματος  κατά παραβίαση του συμβατικού όρου, καθόσον για την μετατροπή του δεν προκύπτει   ότι στηρίχθηκε σε αξιούμενη προηγούμενη νόμιμη προυπόθεση που είναι η ειδική γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβούλου Δημοσίων Εργων. Οπως ορίζεται και στο σχετ.έγγραφο του πρώην Δασάρχη Περιφ.Αττικής/Δ/ντής Δασών Αθηνών προς ΓΕΔΔ με αρ.πρωτ.Π.Ε 2673/13/01/2010, θέση Νο 18-41 & Συμπερασματικά.

Παράνομη και αυθαίρετη τοποθέτηση σιδερένιων κόκκινων κατακόρυφων αντιαισθητικών δοκών, αφού δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε σχετικό συγγραφικό όρο, αντιαισθητική και παράνομη, καταλυτικά αρνητική συνεισφορά στόν ουσιαστικό δασικό χαρακτήρα και ρόλο του πάρκου.

Της άστοχης και άσκοπης άνευ ειδικής μελέτης και χωρίς να συντρέχει ειδικός λόγος τοποθέτησης τεχνητού χλοοτάπητα με φανερή αναπόφευκτη αποτυχία  λόγω της αναξιοποίητης από πλευράς δασικότητας έκταση,  αφού δεν ευδοκίμησε.

Της αδικαιολόγητης απαρέδεκτης υπερημερίας ως προς τον χρόνο παρέλευσης, περαίωσης και παράδοσης, παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση του Άλσους του Πεδίου του Αρεως» κατά οκτακόσιες τουλάχιστον ημέρες (800) ουδέποτε συντελεσθείσα μέχρι τη σήμερον.

Εκρεμεί η ολοκλήρωση του κτιρίου «Αλσους πρώην Οικονομίδη» και Τουαλετών με τις δυσμενείς επιπτώσεις στους φίλους και περιπατητές του πάρκου αφου πραγματοποιείται  αποκλειστικά χρήση Μόνο των χημικών τουαλετών.

Συνακόλουθα αυτών δικαιώνονται απόλυτα οι επιφυλάξεις και οι εύλογες δυσπιστίες μας για τις αντικανονικές και έκνομες πράξεις και παραλείψεις της Διοικήσεως και του αναδόχου του Εργου «Ανάπλασης του Αλσους» Εταιρείας Δ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ και επιβεβαιώνεται ότι δεν στηρίχθηκαν σε θετική προοδευτική τεχνολογική μεθοδολογία  που να σηματοδοτεί την προσδοκούμενη ανάπλαση του Αλσους η οποία καθυστερεί, δεν ήλθε ούτε και πρόκειται να έλθει ποτέ καθόσον περιορίσθηκε σε κατ΄εξοχήν και κατά κανόνα σε εκσκαπτικές εργασίες και με τις προαναφερόμενες επιστρώσεις των οδικών επιφανειών (μαρμάρινες, λιθόστρωτες και εκ μπετόν αρμέ-οπλισμένων σκυροδεμάτων) για εντυπωσιασμό πολυτελούς και πολυδάπανης και χωρίς της τήρησης του συμβατικού όρου να αντικαταστήσει τις σκληρές χωμάτινες επιφάνειες και πάντα ταύτα εις βάρος της οφέλιμης κοινόχρηστης δασικότητας επιθυμητή απο το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς παρίσταται υπαίτια αυθαίρετων και αδικαιολόγητων πράξεων και παραλείψεων.

Πάντα τα ανωτέρω εις την δίκαιη κρίση σας. Και πιθανολογούμε αν είχαν τεθεί υπόψη της Επιτροπής Αναστολών του Έ¨τμήματος του ΣτΕ, ίσως να είχε οδηγηθεί το αξιότιμο Δικαστήριο σε διαφορετική κρίση από αυτήν της    688/17/7/2009 πράξης.

Και παρακαλούμε, εφ΄όσον κρίνεται σκόπιμον να συνεκτιμηθεί – συνεξετασθεί κατά την εκδίκαση της επικειμένης σχετικής με το θέμα αιτήσεως ακυρώσεως.

Η παρούσα είναι ειλικρινής και ανιδιοτελής, περιγραφική της αναντίρρητης πραγματικότητας και αποσκοπεί στην προστασία του Δημοσίου συμφέροντος και του δασικού χώρου του αιωνόβιου Αλσους του Πεδίου του Αρεως στο οποίο οφείλουμε χάριτες για το οξυγόνο της ζωής ως πνεύμονα πρασίνου που μας δίνει.

Με σεβασμό και εμπιστοσύνη στο θεσμό του ΣτΕ.

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής Ν.

Σχετικά Συνημμένα

Το με αρ.πρωτ.Π.Ε 2673/13/01/2010 έγγραφο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προς ΓΕΔΔ              (2009-10 :άλλα έλεγαν Τότε !).

Το με αρ.πρωτ. Π.Ε 2603/2/12/2009       (2009-10: άλλα έλεγαν Τότε !).

Το με αρ.πρωτ.οικ.117840/1514/8/04/2011, έγγραφο ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραμματεία Δασών πρός αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. ΔΙΑΥΓΕΙΑ (2011: άλλα λένε Σήμερα !)

Το με αρ.πρωτ.250/29/1/2009 έγγραφο της Δ/νσης Περιφέρειας – Δ/νσης Δασών πρός ΥΑΑΤ Γενική Δ/νση Δασών.

http://kyameftopedioareos.blogspot.com                                              «Μέχρι να φύγουμε»
https://polmarkarch.wordpress.com
http://www.asda.gr/elxoroi  «Νομοθεσία Πεδίου του Άρεως».
http://expaganus.wordpress.comscan 03-08-2011
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s