ΔΑΣΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΓνώθι μαθών.

Παιδείας αντέχου.  

Αυτό που εντοπίζουμε σε ανεξέλεγκτο βαθμό στη χαρακτηρισμένη έκταση του Πεδίου του Αρεως, είναι η εκτεταμένη Σφράγιση – Συμπίεση γης εδάφους. Έδαφος το οικολογικότερο ενδιαίτημα. Στις σφραγιζόμενες εκτάσεις περιορίζονται οι επιφάνειες που εκτελούν τις εδαφικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και της απορρόφησης των ομβρίων υδάτων για διήθηση και παροχέτευση. Επιπλέον οι σφραγιζόμενες εκτάσεις από δομικά υλικά, μαρμαροκυβολιθοστρώσεις & σκυροστρώσεις, ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στα παρακείμενα εδάφη δασικών νησίδων, διότι μεταβάλλουν τις συνήθεις ροές υδάτων και επιδεινώνουν τον κατακερματισμό της Βιοποικιλότητας, φαινόμενο μη αναστρέψιμο.

Η υποβάθμιση της εδαφικής σύστασης και δομής λόγω συμπίεσης περιορίζει την δυνατότητα ανάπτυξης του πλέγματος των ριζών,  την απορροφητική – αποθηκευτική ικανότητα προς το νερό, τη γονιμότητα, τις βιολογικές δραστηριότητες και τη σταθερότητα.   Συνεπώς αναλογικά όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις λογικά δυσχεραίνεται η διήθηση των υδάτων στο έδαφος.

Στην παρούσα κατάσταση του Πεδίου του Αρεως αυτή η σφράγιση – συμπίεση γής, όπως προκύπτει απο την επίσημη επιμέτρηση των οικοδομικών-κατασκευαστικών  ιχνών,  αντιπροσωπεύει το 1/4 της συνολικά επίσημης δασικότητας των 235 στρεμμ. ήτοι τουλάχιστον 60 στρεμμάτων και αναμφίβολα επηρεάζει αρνητικά την Αειφόρο Ανάπτυξη,  δηλαδή την ποιότητα ζωής μας βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.  

ΑΕΙΦΟΡΙΑ : με την έννοια της Μη μειούμενης ευημερίας, ήτοι δηλαδή το άθροισμα των υλικών και φυσικών πόρων να μην υπόκειται σε μείωση.
ΑΕΙΦΟΡΙΑ: με την έννοια της Μη μειούμενης αξίας του φυσικού κεφαλαίου με ουδεμία διαχρονική μείωση.
ΑΕΙΦΟΡΙΑ : με την έννοια της Μη μείωσης της ροής των υπηρεσιών που απολαμβάνουμε από επιλεγμένους φυσικούς πόρους όπως το πάρκο του Π.Α: Επ’ αόριστον διατήρηση του επιπέδου των φυσικών ποσοτήτων που αποσπώνται από επιλεγμένους φυσικούς πόρους {αρχική φυσική κατάσταση – αειφόρος απόδοση}.

Τι μας λένε στα Πανεπιστήμια και αμφιβάλουμε  εαν εφαρμόζεται.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι δείκτες ισχυρής αειφορίας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις βασικές αδυναμίες του μοντέλου αποδοτικής κατανομής:

αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

αειφόρος ανάπτυξη

Αναγνωρίζουν ως κυρίαρχο «το δικαίωμα» των θυμάτων της ρύπανσης για προστασία.

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου πρόσκλησης βλάβης στον άνθρωπο και μόνιμης απαξίωσης των περιβαλλοντικών αγαθών.

Αποκρούουν τη δυνατότητα πλήρους υποκατάστασης των φυσικών πόρων από ανθρωπογενείς.

Θέτουν ως προυπόθεση τη διατήρηση των αποθεμάτων των φυσικών πόρων και της αφομοιωτικής ικανότητας των φυσικών συστημάτων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επόμενων γενεών.

Αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στη «μοναδικότητα» ορισμένων περιβαλλοντικών αγαθών και στην μη αναστρεψιμότητα ορισμένων ανθρωπογενών επιπτώσεων.  

Μ.Π.Σ   Πανεπιστήμιο  Πειραιώς  – ΕΜΠ

Advertisements

3 responses to “ΔΑΣΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  1. Οι Κάτοικοι – Θαμώνες"Πεδίου του Άρεως"Μαρκαράς ΠολύκαρποςΑρχιτέκτων – ΜηχανικόςΓ’ Σεπτεμβρίου 135Αθήνα 112 51Τηλ.: 210 8232041pmarkaras@yahoo.grpolmarkaras@hotmail.comhttp://kyameftopedioareos.blogspot.comΚοιν. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση Δασών Αθηνών.Μεσογείων 239Αρ.πρωτ.376-2/3/2011 ΠροςΓενική Γραμματεία Αθλητισμού ΥΠ.ΠΟ.Υπόψιν Γεν.Γραμ.κ. ΜπιτσαξήΚηφισίας 7 Αθήνα.αρ.πρωτ.280/28/2/11 & Ορθή Επανάλ.αρ.πρωτ.304-2/3/11Κοιν. Υπουργείο Οικονομικών Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. Δ.10 αρ.πρωτ.103357/1/3/11. -Υπουργείο Πολιτισμού-Κ.Ε.Δ. αρ.πρωτ.1464/25/02/2011Δνσης Διαχείρισης Εκμετάλλευσης & Αξιοποίησης ΑκινήτωνΛεωφ. Αλεξάνδρας-Υπουργείο ΕσωτερικώνΔ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη, Τμήμα Προστασίας ΠολιτώνΒας. Σοφίας 15 Αθήνα.αρ.πρωτ.4422/28/2/2011-Περιφέρεια Αττικής. Γρ.Περιφερειάρχη.αρ.πρωτ.13290-4/3/11-ΓΕΔΔ Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ.Λέανδρο ΡακιντζήΚηφισίας5. αρ.πρωτ.3092/28/2/2011-Δ/νση Πολεοδομίας.Δ.Αθηναίων.αρ.πρωτ.14084/28/2/2011Θέμα : ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πανελληνίου.Γ.Σ. εντός του κοινόχρηστου-δασικού Πεδίου του Αρεως. Σχετ.έγγραφα α) Το από 8/8/2009 έγγρ. θαμώνων-κατοίκων Π.Α. κ.Π.Μαρκαρά πρός ΚΕΔ. υποβληθέν-ουδέποτε απαντηθέν. β) Η από 10-2-2009 Ερώτηση του βουλευτή Σύριζα κ.Π.Κοροβέση πρός τους Υπουργούς 1) ΥΠΕΧΩΔΕ. 2) Οικονομίας & Οικονομικών. 3) Πολιτισμού-Υφυπουργό Αθλητισμού. γ) Το από 01-07-2009 έγγρ. της ΚΕΔ αρ.πρωτ. 7306/3388/φ.31.293 πρός Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. δ) Το από 4-2008 έγγρ.ΚΕΔ πρός Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. ε) Το από 16/7/2009 έγγρ.αρ.πρωτ.514 οικ.πρώην Υφυπουργού Πολιτισμού πρός τη Βουλή των Ελλήνων. στ)Το από 1/4/2009 έγγρ.αρ.πρωτ.19525 Υφυπουργού Εσωτερικών.Δνση Τοπ.Αυτοδ/σης πρός τη Βουλή των Ελλήνων.

    Μου αρέσει!

  2. Πληροφορηθήκαμε ότι στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ.Αθλητισμού του ΥΠΠΟ, υπεβλήθη αρχάς Φεβ.2011 ογκωδέστατος φάκελος από την πλευρά του νέου Δ.Σ του Π.Γ.Σ. Κυρίαρχο αίτημα του φακέλλου, η νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ως είναι ιστορικά γνωστό απο το απώτερο παρελθόν και σύμφωνα με τα κοινοποιηθέντα έγγραφά μας της τελευταίας τριετίας σε ανεξάρτητες αρχές και εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, η επίμαχη δασική- κοινόχρηστη έκταση, περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, των 5,1/2 στρεμμάτων, παρεχωρήθη προσωρινά μέχρι την Ολυμπιάδα του 2004 από την ΚΕΔ, για να γυμνάζονται οι αθλητές, υπό τον αυστηρό όρο της ΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ της ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ. Εν τέλει σφραγίστηκε η γή με οικοδομικά υλικά – οικοδομικές κατασκευές – ΜΠΕΤΟΝ – ταρτάν και ΔΕΝ επεστράφει η έκταση μετά το πέρας της Ολυμπιάδας, στο μητρικό Πεδίον του Αρεως¨, ενώ οφείλετο. (Πεδίον του Αρεως και όχι το αποκληθέν ¨πλατεία Αρεως¨), ….. { η περίπτωση του κτιρίου του Badminghton στο Γουδί}. Γιά να υποβληθεί ένας ογκωδέστατος φάκελος, φτιαγμένος από ιθύνοντες και απευθυνόμενος σε ιθύνοντες, σίγουρα αρκετοί από τους ιθύνοντες θα έχουν την ιδιότητα του μηχανικού – τεχνικού. Καλούμε τον Ελληνικό Λαό, ανεξαρτήτως ιδιότητας, μη ιδιότητας και επαγγέλματος, να μην ενδώσουν – συμπράξουν και να μην συνηγορήσουν σε ένα μακροχρόνιο έγκλημα αυθαιρεσίας, καθότι ο Νόμος, αναφέρει ότι «ουδεμία άγνοια νόμου» συγχωρείται σε κανένα.Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόπειρα νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΓΣ των 51/2 στρεμμάτων της τελευταίας χρονικά καταπάτησης και ζητάμε να επιστραφούν ΑΜΕΣΩΣ στο Μητρικό – δασικό Πεδίον του Αρεως των Αθηνών, όπου ανέκαθεν ανήκαν. Οι κάτοικοι – θαμώνες του Π τ Α.Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.Ερση Παπαχρυσάνθου Διερμηνεύς ΣυνεδρίωνΓεώργιος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητήςhttp://kyameftopedioareos.blogspot.comwww.asda.gr/elxoroi αναλυτικά περιεχόμενα Πεδίον του Αρεως & Πανελλήνιος http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews http://www.iospress.gr …τηε ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ "Ο αργός Θάνατος ενός Πάρκου" 9 Φεβ.2003.www.ekathimerini.com Land grabbing in Pedion tou Areos 3 Apr 2007 … Land-grabbing in Pedion tou Areos … of land to the Panellinios sports club that was arbitrarily taken from the Pedion tou Areos Park. .

    Μου αρέσει!

  3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 8/8/2009κ. Μαρκαρά Πολυκάρπου Αρχ.Μηχ Προς Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Λεωφ.Αλεξάνδρας Θαμώνων και κατοίκων του Π.Α.Δνση Γ΄Σεπτεμβρίου 135 Αθήνα 11251Τηλ 210 8232041Ηλ.Δνσεις.polmarkaras@hotmail.compmarkaras@yahoo.gr ΘΕΜΑ: Αλληλογραφία ΚΕΔ – Πανελλήνιος Γ. ΣΕίναι ευρέως γνωστό ότι πριν την Ολυμπιάδα του 2004, η ΚΕΔ παραχώρησε 5.6 στρέμματα δασικής , δασωτέας και αναδασωτέας έκτασης του Πεδίου του Άρεως στον Π.Γ.Σ για προγύμναση και προπονήσεις των αθλούμενων, ούτως ώστε να βοηθηθεί η χώρα μας ως αθλητική δύναμη και να λάμψει εις τον διεθνή χώρο. Γνωρίζουμε ότι η άνω παραχώρηση σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου πραγματοποιήθηκε ΜΟΝΟ για χρήση και όχι για αποκερδισμό χρημάτων, δηλαδή ΝΟΜΗ. Επίσης γνωρίζουμε ότι η άνω παραχώρηση χρήσης έγινε υπό ένα σαφέστατο και απαράβατο όρο ( να μην κοπούν δένδρα και να μην αφαιρεθεί η βλάστηση: αρχείο φωτό). Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι τα τελευταία έτη όχι ΜΟΝΟ ο άνω όρος παραβιάστηκε αλλά και έχει αποκλειστεί και η χρήση από τους χρήστες ( άρθρο 4 παρ.1 της Χάρτας Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη της Ε.Ε ). Σε αυτό συνηγορεί και ο Ν.989/79, ο οποίος επιτρέπει την χρήση του Πεδίου του Άρεως από τους πολίτες ως Κοινόχρηστου Δασικού Χώρου καθότι συνηγορεί και το ΦΕΚ 303 της 24/12/2003.Ν.3208 ( και που μολονότι αθλητές του Π.Γ.Σ κατά καιρούς κάνουν χρήση της δασικής έκτασης του Π.Α ). Επίσης παρατηρούμε την ανέγερση πολλαπλών κτισμάτων και κατασκευών τα οποία έχουν επανειλημμένως χαρακτηριστεί με 5 πρωτόκολλα κατεδάφισης ως παράνομα καθώς και την διάστρωση περιμετρικά αυτών υλικού ταρτάν. Ως συνημμένο και υποστηριζόμενοι και με το από 17/6/2009 έγγραφο – ερώτηση του Βουλευτή κ. Περικλή Κοροβέση το οποίο σας κοινοποιούμε, ζητάμε να μας ενημερώσετε εγγράφως χορηγώντας εντός της νομίμου προθεσμίας των 60 ημερών, επιφυλασσόμενοι των νομίμων δικαιωμάτων μας, τα εξής:Αντίγραφα της παραχώρησης της ΚΕΔ προς τον Πανελλήνιο Γ.Σ και που αφορά την χρήση των 5.6 στρεμμ. με τους όρους παραχώρησης. Αντίγραφα των εγγράφων τα οποία τυχόν έχει αποστείλει η υπηρεσία σας προς τον Π.Γ.Σ με τα οποία προκύπτει ότι τον ελέγχει σχετικά με τις παραβιάσεις των όρων του παραχωρητηρίου.Μετά τιμής Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ. Γιώργος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s