ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ………….ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Advertisements

10 responses to “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ………….ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

 1. FOR YOUR EYES ONLYΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΨΗΝ των ΟΦΘΑΛΜΩΝ η ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΨΗΝ των ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ;;;;;;;;;;;;;;;;;ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.ΘΕΛΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΔΕΝΔΡΑ για την ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΕΡΨΗΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ και της ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ;;;;;η ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΜΠΕΤΑ δια την ΤΕΡΨΗΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ( ορισμένων Μονον ) ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ;;

  Μου αρέσει!

 2. Εγγραφο Μαρκαρά Πολυκάρπου Αρχ.Μηχ. ΤΕΕ.46487 Γ΄Σεπτεμβρίου 135 Θαμώνα – κατοίκου του Πεδίου του Αρεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΡΟΣ : Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Νικόλαο Μπούρτζινο Ειδικό Επιθεωρητή τηλ:210 6470370 (εσωτ.291) FAX: 210 6470375 E-mail:n.bou@gedd.gr ΘΕΜΑ : Έργα ανάπλασης Πεδίου του ΑρεωςΣΧΕΤ: α. Το με αρ.πρωτ.ΓΕΔΔ Φ.533.09/15389 β.Το με αρ.πρωτ.15471/24-11-09 έγγραφο του κ. Μαρκαρά Π. προς ΓΕΔΔ γ. Το με αρ.πρωτ.105817/3823 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων /Δ/νση Προστασίας Δασών. δ. Απόφαση ΣτΕ 2568/1981 τμήμα ΄Δ. ε. Σκεπτικό Απόφασης ΣτΕ 688/2009 της Επιτροπής Αναστολών. στ. Εκθεση ιδιώτη Δασολόγου κ.Νίκου Τσάπαλη. ζ. ΓΕΔΔ Φ.553/09/7552. παρ.(1-7) προς ΠΕΡ.Αττικής Δ/νση Δασών Αθηνών. η. ΓΕΔΔ Φ.553/09/7551 πρός Δήμο Αθηναίων-Δνση Πολεοδομίας. θ. Έγγραφο κ.Μαρκαρά Π.με αρ.πρωτ.806/14/4/09 προς ΠΕΡ.Αττικής Δ/νση Δασών Αθηνών – αρμόδιο Δασάρχη και κοιν/ση.Υπουργό Εσωτερικών. ι. Το με αρ.πρωτ.ΠΕ 2673/5-01-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αθηνών προς ΓΕΔΔ. ( 1292/26-1-2010 εισ.ΓΕΔΔ ). κ. Το με αρ.πρωτ.1595 /4/7/08. παρ. 4. έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αθηνών-Δασάρχη προς Δικηγόρο κ. Δ.Φαρμακίδη. λ. Το με αρ.πρωτ.2261/12-09-08 έγγραφο της Δνσης Δασών Αθηνών – Δασάρχη προς Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς Υπερνομαρχίας. μ. Το από 29-12-08 έγγραφο του δικ. Δ.Φαρμακίδη προς την κα. Φατσέα της ΕΠΑΕ- Δνση Πολεοδομίας – Νομαρχίας Αθηνών. ν. Το με αρ.πρωτ.775/7/04/08 έγγραφο της Δνσης Δασών Αθηνών-Δασάρχη προς την Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς. ξ. Αρχείο ¨άλμπουμ ψηφιακών φωτό¨ της εξέλιξης των εργασιών Αναπλάσεως 08. ο. Αρχείο αεροφωτογραφιών από το 1965 – 2008 ΓΥΣ & ΥΠΕΧΩΔΕ. π. Το από 25/5/09 έγγραφο Α.Π 100287 του τμημ.οικ.αδειών της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων προς κ.Κυζούλη Φωτεινή & Μαρκαρά Π. ρ. Το με αρ.πρωτ.102226/4725/16-12-08 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Δ/νσης Προστασίας Δασών προς την Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. σ. Το με αρ.πρωτ.98426/2052/21-4-2003 έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας Δ/νσης Ανάπτυξης &Προστασίας Δασών&Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών προς την Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς και ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Έργων Αναβάθμισης Περιοχών. τ. Το με αρ.πρωτ.98390/1086/16-3-09 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Δ/νσης Προστασίας Δασών&Φυσικού Περιβάλλοντος προς την Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Δασών Αθηνών, Κοινοπ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. υ. Απάντηση κοινοποιηθέντος εισερχόμενου εγγράφου υπ.αρ.13096/9-7-09 του Γενικού Γραμματέα της Υπερνομαρχίας, που απεστάλη στον Σ.Π με Θέμα: Διαχείριση & Επεμβάσεις στο Άλσος του Πεδίου του Άρεως και συνυπογράφεται από τους κους Γ. Αλέξανδρο Μαγκάκη, Π. Μαρκαρά,Γ.Παρασχάκη .

  Μου αρέσει!

 3. φ. Απάντηση κοινοποιηθέντος εισερχόμενου εγγράφου του Γενικού Γραμματέα της Υπερνομαρχίας που απεστάλη στον ΓΕΔΔ με Θέμα: Έργα Ανάπλασης Πεδίου του Άρεως και συνυπογράφεται από τους κ.κ. Γ.Αλέξανδρο Μαγκάκη – Π.Μαρκαρά – Γ.Παρασχάκη. χ. Έγγραφο Μαρκαρά Πολυκάρπου με Θέμα : Πίνακας Αντιπαραβολής Σημείων Δασικών Νησίδων Πεδίου του Άρεως-Επιτομή. ψ. Τεχνική Έκθεση που Συνοδεύει τον “Συγκριτικό Πίνακα Αποτύπωσης Γκρίζων Ζωνών” του Πεδίου του Άρεως και υπεβλήθη μέσω δικηγόρου στο ΣτΕ την 12/7/09. ω. Το με αρ.πρωτ.1488/2-07-09 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αθηνών (και με αρ.πρωτ. εισερχόμενο 13308/13-7-09 του Σ.Π ) προς τον ΓΕΔΔ.

  Μου αρέσει!

 4. Εις απάντηση στο έγγραφο ( ι ) και εις τα σημεία διευκρινίζουμε τα εξής: Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1, επικεφαλής του κλιμακίου της διενεργηθείσας αυτοψίας από την πλευρά του Δασαρχείου δεν ήταν ο ίδιος ο Δασάρχης, μολονότι υπογράφει το σχετικό έγγραφο, αλλά ο δασολόγος κ. Αγγελόπουλος. Από την πλευρά των κατοίκων ηταν ο Αρχιτέκτων Μηχ. Π. Μαρκαράς συνοδευόμενος από 4 νομικούς και άλλους κατοίκους. Από πλευράς Εργολάβου παρευρέθη, ενώ ως εμφαίνεται από το κοινοποιηθέν μήνυμα E-mail του ΓΕΔΔ δεν απαιτείτο, και ο εργοταξιάρχης μαζί με ένα νεαρό υπάλληλό του. Κατά την διάρκεια της περιήγησης εντός του εργοταξιακού περιφραγμένου χώρου του Π.Α παρατηρήθηκε ότι οι αρμόδιοι δασολόγοι δεν μερίμνησαν να προσκομίσουν τα υποστηρικτικά απαιτούμενα σχέδια προς επισήμανση, προσδιορισμό και επιβεβαίωση των αυθαιρέτων, δηλαδή «Το επίσημο Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό σχέδιο Αναπλάσεως 2008» παρά μόνον ένα σχέδιο της διάταξης, διαστάσεων Α3. Αντιθέτως τα συγκεκριμένα επίσημα σχέδια προσκομίστηκαν και επιδείχθηκαν από τον Αρχ.Μηχ. της ομάδας των κατοίκων. Παρουσία κατοίκων & δασολόγων προσδιορίστηκαν: α ) οι αυθαίρετες κατασκευές καθώς και εκείνες που πραγματοποιούνται εκτός εγκριθέντος Φακέλου Αναπλάσεως 08. ( Αφαιρεθείσα δασική βλάστηση και κατασκευή σκάφης κτιρίου μπετόν στα κατάντι της Πλατείας Πρωτομαγιάς. ( Αρχείο φωτό 60-61 ) καθώς επίσης β ) η πρόσθετη σκυροδέτηση που ελάμβανε χώρα με παρουσία βαρέλας ενώπιον του αρμόδιου εργοταξιάρχη στην ήδη αυθαίρετη μπετονένια σκάφη των 755 τ.μ. βάθους 1.00 μ. Αμέσως διατάχθηκε από τον εργοταξιάρχη η διακοπή των εργασιών, ο δε ίδιος συμπεριφέρθηκε σαν να μην γνώριζε μέχρι τότε τίποτα περί μηνύσεων !Η γενικότερη εικόνα των έργων είναι σκανδαλώδης, ιδιαίτερα μπροστά στο κτίριο του Άλσους «πρώην Οικονομίδη», με τεράστιες επιφάνειες διαστρωμένες με μαρμαροκυβόλιθους. Οι εργασίες λογικά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά μεγάλες ποσότητες συσκευασμένων σε παλέτες μαρμαροκυβολίθων περιμένουν να διαστρωθούν. Είναι φανερό ότι μπροστά στο κτίριο του Άλσους, πρόκειται να διαστρωθεί τεράστια πλατεία για τραπεζοκαθίσματα με μεγάλου πλάτους κάθετους δρόμους, επίσης διαστρωμένους. Πολλοί δασικοί δρόμοι αλλά και μονοπάτια θα διαστρωθούν επίσης με γρανιτοκυβόλιθους, σύμφωνα με τον εργοταξιάρχη.

  Μου αρέσει!

 5. Στην παρ. 2 και σύμφωνα με τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς, αναφέρεται ότι από το 1940 και έκτοτε πραγματοποιούντο συμπληρωματικές φυτεύσεις της υπάρχουσας βλάστησης. Τούτο το διαψεύδουμε κατηγορηματικά, δεδομένου ότι αρκετοί κάτοικοι κατά καιρούς προέβησαν σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις εντός και εκτός περιόδου αναπλάσεως αφενός και αφετέρου το πολυταλαιπωρημένο πάρκο μας μέχρι και των ημερών μας κατά την περίοδο 1940 – 2010, όπως καταγράψαμε σε άρθρα μας και όπως προκύπτει και από την μελέτη του ιστορικού των ΦΕΚ, υπήρξε α) ΠΕΔΙΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ και ουχί Πεδίον αναδάσωσης ή συντήρησης της υπάρχουσας βλάστησης. β) Η ανάλυση και ενδελεχής εξέταση των επίσημων αεροφωτογραφιών ακόμη και από το απώτερο παρελθόν έτος 1965 μέχρι και των ημερών μας, αποδεικνύουν την αραίωση και φθίνουσα πορεία της βλάστησης γ ) Ψηφιακές φωτογραφίες της τελευταίας πενταετίας που εμφανίζουν πτώση δένδρων σε μεγάλη έκταση της θέσεως Πλατάνια τα οποία ουδέποτε αντικαταστάθηκαν ως οφείλετο σύμφωνα με την νομοθεσία, επιβεβαιώνουν τα αυτονόητα. δ) Μολονότι όπως αποτυπώνεται στο σκεπτικό της 688/2009 απόφασης του ΣτΕ «οι φυτωριακές εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρηθούν ως λειτουργικά παραρτήματα του υφιστάμενου πρασίνου», η συγκεκριμένη έκταση του φυτωρίου των 8 1/2 στρεμμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω Ανάπλαση και ενώ ο υπεύθυνος ιδιώτης όφειλε και σε συνεργασία μαζί με τον Δ/ντή του πάρκου του οποίου τα καθήκοντα όλα αυτά τα χρόνια είναι αδιευκρίνιστα, να μεταφυτεύει εντός της δασικής έκτασης τα δενδρύλλια, κατά τα παρελθόντα έτη ουδεμία ουσιαστική συντήρηση πραγματοποιήθηκε. Σήμερα λοιπόν υλοποιείται το προταθέν Αναπλαστικό Σχέδιο 08, το οποίο ΟΧΙ μόνον αφήνει στη τύχη του το Φυτώριο μαζί με τα δύο μικρά αυθαίρετα κτίσματά του εντός της εκτάσεως, αλλά και το εξαφανίζει κυριολεκτικά από τον χάρτη α ) άνευ μελλοντικής δέσμευσης για τοποθέτηση δενδρυλλίων και β ) το εξαφανίζει λογικά και από τον προταθέντα προϋπολογισμό καθότι η αντιπαραβολή και εξέταση των επίσημων σχεδίων της Μελέτης Εφαρμογής Τοπογραφικού και Φυτοτεχνικού Σχεδίου 2008 υποδηλώνει τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.

  Μου αρέσει!

 6. Στην παρ. 3 ενώ ο κ. Δασάρχης πράγματι αναφέρεται στην παρ. της αποφάσεως του ΣτΕ 2568/1981 που περιγράφει το κτ. Άλσος πρώην Οικονομίδη, όλως δια μαγείας υπό μορφή λογοπαιγνίου μεταπηδά και συμπεραίνει ως προσωπική του άποψη ( χωρίς όμως τούτο να αναφέρεται πουθενά ), ότι όλες οι υποδομές του ΑΛΣΟΥΣ του Πεδίου του Άρεως εξυπηρετούν ως λειτουργικά προσαρτήματα του υφιστάμενου πρασίνου, διατηρούν τον αναδασωτέο χαρακτήρα του Π.Α και δεν προκαλούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης του Π.Α.Υπενθυμίζουμε ότι, για άλλη μια φορά όλα τα ως άνω διατυπωθέντα έρχονται ατυχώς σε ευθεία αντίφαση με τα της παρ. 4 του υπ’ αρ. εγγράφου 1595/4-7-2008 περιγραφέντα του ιδίου του κ. Δασάρχου εις το οποίο, βασιζόμενος στα στοιχεία του αρχείου του, δηλώνει ότι οι άνω κατασκευές ( δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήριο, θέατρο ) για τις οποίες αναφέρεται πραγματοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δασικής Αρχής και χωρίς εγκριθείσα αρμοδίως άδεια επεμβάσεως……………….( δηλαδή κατά την ταπεινή μας άποψη εννοεί ότι όλες οι άνω κατασκευές δημιουργήθηκαν παράνομα ). Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι στο από εισερχόμενο έγγραφο 13308/13-7-08 της Δ/νσης Δασών Αθηνών προς τον Συν. του Πολίτη, παρ. 4 των σημείων, δηλώθηκαν τα εξής: «Η αρχιτεκτονική και υδραυλική μελέτη φωτισμού, αν και κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας, δεν αποτελούν αντικείμενο της αρμοδιότητάς μας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δασολογικής επιστήμης», στο δε 1292/26-01-2010 εισερχόμενο έγγραφο του ΓΕΔΔ, σελ. 3 παρ. 3 διατυπώθηκαν τα εξής: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς με την υπ’ αρ. 3979/11-12-2008 κατέθεσε φάκελο με την φυτοτεχνική μελέτη (Φυτοτεχνική Μελέτη που περιέχει όμως τα δομικά αρχιτεκτονήματα), όπως επίσης κατέθεσε εγκεκριμένες αρμοδίως και τις μελέτες υδραυλικών έργων και φωτισμού. Εδώ ερωτούμε: «αρμοδίως, από ποιον;»Απαντώντας στην παρ.3 διευκρινίζουμε τα εξής: Επειδή σύμφωνα με την ροή των εγγράφων ευελπιστούμε να κατανοήσουμε τις ουσιαστικές προθέσεις διάσωσης της δασικότητας του Π.Α, στην παρ. α του εγγράφου της Δ/νσης Δασών του Δασάρχη με τον σχετ. αρ . πρωτ.13308/13-7-09 από τον Συν.Τ.Πολ. (είτε με αρ. πρωτ.1488/2/07/09 ) απεσταλθέν προς τον ΓΕΔΔ, γνωστοποιείται η παραλαβή και ενημέρωση σχετικά με το επίσημο Τοπογραφικό Σχέδιο της Ανάπλασης από τον Μάρτιο 2008. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την παρ.3 σελ.3 του με αρ.πρωτ. 2673/5/1/2010 ( είτε του 1292/26-1-2010 ) εισερχόμενου του ΓΕΔΔ εγγράφου, ενημερωθήκαμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς με την από 3979/11-12-2008 αίτησή της κατέθεσε φάκελο που συνόδευε την φυτοτεχνική μελέτη, το δε Δασαρχείο «όλως αστραπιαίως» συνέταξε και διαβίβασε την επομένη, στις 12/12/21008 «Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας» προς θεώρηση και έγκριση από την Δ/νση Δασών Περιφέρειας! Θεωρούμε ως απορίας άξια την σχετική αδυναμία, «δυστοκία» (έως την 12/12/08 ημερομηνία που συντάχθηκε η έκθεση ελέγχου ) του προσδιορισμού και της σχετικής επισήμανσης των γκρίζων αυθαίρετων ζωνών στα αρχικά σχέδια του Τοπογραφικού Διαγράμματος και της Φυτοτεχνικής Μελέτης …………..από τον Μάρτιο του 2008!

  Μου αρέσει!

 7. Σχετικά με τα της παρ. 4 όπου ο κ. Δασάρχης αναφέρεται σε «εξυγιαντικές επεμβάσεις» με «φυλλοβόλα και προσθήκη θαμνόφυτων και ποωδών», παραπέμπουμε στο συνημμμένο «χ» έγγραφό μας που κοινοποιήθηκε και στο ΣτΕ. «Αρκετές δασικές νησίδες εκχερσώθηκαν μέχρι το έτος 2008, δηλαδή κατά την τελευταία εικοσαετία. Έτσι αποτυπώθηκαν στο Τοπογραφικό Σχέδιο ως Δεδομένη, Πραγματική και Δομημένη κατάσταση (παραβιάζοντας το νομικό καθεστώς), γεγονός που αποτελεί σφάλμα.Βασιζόμαστε στην ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία του ΣτΕ κ.λπ., αλλά και στην κοινή λογική, ότι δηλαδή τα δομικά έργα πρέπει να έπονται του δασικού ανάγλυφου και της υφής του πάρκου και όχι η βλάστηση του πάρκου να έπεται του χωροταξικού σχεδιασμού. Φαεινά αρνητικά παραδείγματα στην Αθήνα αποτελούν οι πλατείες Βικτωρίας, Συντάγματος, Κολωνακίου, Κοτζιά.Η αποτύπωση στο πινακίδιο : «Υπάρχοντα δένδρα με πράσινο φύλλωμα – Υπάρχουσα βλάστηση που διατηρείται», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση καθότι δεν καταγράφεται η ακριβής ποσότητα και το είδος τους.Δεδομένου ότι λόγω διαχρονικής εγκατάλειψης και λόγω έλλειψης αναδασώσεων, το μεγαλύτερο τμήμα της νυν υπάρχουσας βλάστησης είναι γηρασμένο και άρρωστο, συνεπώς έχει παρακμάσει και σύντομα οδεύει προς εξαφανισμό, άρα λογικά προκύπτει ότι η πραγματική άδενδρη έκταση του πάρκου είναι πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάγνωση του Υπομνήματος «Κατηγορία Νέων Φυτεύσεων» της μελέτης επισημάναμε ότι ελάχιστα θα είναι τα υψηλά δένδρα προς τοποθέτηση στην υπόψη έκταση των 235 – 250 στρεμμάτων. Τούτο επιβεβαιώνεται και από το μικρό ποσοστό δαπάνης μόλις 9% του προϋπολογισμού που αφορά τις φυτοτεχνικές εργασίες.Επιπλέον παρατηρούμε ότι από το άνω Υπόμνημα του Φυτοτεχνικού Σχεδίου απουσιάζει παντελώς το πλέον χρήσιμο για την αναπνοή του ανθρώπου δένδρο: Ο ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ. Κατόπιν τούτου το σχέδιο Φ.1 Γενικό Σχέδιο Φύτευσης Δεκ.2008 σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα και τους χαρακτηρισμούς: ( αχνό χρώμα φυστικί ), Φυτά εδαφοκάλυψης και Χώμα φύτευσης «Συντηρημένη υπάρχουσα κατάσταση», δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Αθηναϊκού Λαού για ένα ανθρώπινο Πεδίο του Άρεως και δεν ικανοποιεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της νόμιμα επιβαλλόμενης αναδάσωσης.»

  Μου αρέσει!

 8. Η απροκάλυπτη περιφρόνηση σε επανειλημμένες οχλήσεις μας από ενάρξεως της Αναπλάσεως 08 λειτουργεί εν παραλλήλω με τα εκτελούμενα οικοδομικά έργα «Εργολαβικής Αρχιτεκτονικής» όπισθεν της περιφραγμένης λινάτσας «εν κρυπτώ & παραβύστω».Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο και στην παρ. 5 αναφορικά με τις παρατηρήσεις επί των καταγγελλομένων ανά θέση, προτρέπουμε το Δασαρχείο να επανεξετάσει και μελετήσει το σχετικό έγγραφό μας «το Δασικό Πεδίον του Άρεως Συρρικνούται» που έχει υπογραφεί από κατοίκους του Π.Α Νομικούς και στηρίχθηκε σε προϋπάρχουσα ¨Αναλυτική Επιμέτρηση¨ σύμφωνα με τα σχέδια του φακέλου «Αναπλάσεως 08» Τοπογραφικό & Φυτοτεχνικό.Σύμφωνα με την παρ.3 των «Συμπερασμάτων» ο αρμόδιος Δασάρχης ισχυρίζεται ότι σημαντικές επιφάνειες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από άσφαλτο και τσιμεντένιες κατασκευές, θα αντικατασταθούν με χωμάτινες επιφάνειες. Έτσι πάγιο ερώτημα παραμένει για μας, γιατί ο ίδιος ο κ. Δασάρχης δεν εκδίδει άμεσα απόφαση για την αποξήλωσή τους καθότι οι ασφαλτοτάπητες έχουν ήδη αντικατασταθεί με μάρμαρα και οι τσιμεντένιες κατασκευές καθημερινά διογκώνονται !Επειδή ο νοήμων πολίτης και επισκέπτης εν μέσω οικονομικής κρίσεως δεν έχει την δυνατότητα, τον χρόνο και την οικονομική ευχέρεια να γνωρίζει εάν εφαρμόζεται η Δασική Νομοθεσία, ως ισχυρίζεστε, το μόνο σίγουρο είναι ότι «ιδίοις όμμασι», εκεί που τελειώνουν οι μπετονένιες σκάφες, θα βλέπει να γίνονται μαρμαροστρώσεις! Ότι ΚΑΙ μειώνεται η δασοκάλυψη ΚΑΙ αραιώνεται η υφιστάμενη βλάστηση είναι αδιάψευστο στοιχείο που επιβεβαιώνεται με την κατασκευή τεράστιου ελικοειδούς καναλιού από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση Ροδώνα του Π.Α σε 2 συρρικνούμενα δασικά στρέμματα, τον Φεβ. 2010, καθώς και με το αρχείο φωτό. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα και υποστηρικτικά πειστήρια λογικά δεν θα είμαστε εμείς αρμόδιοι, ως ισχυρίζεστε, να κρίνουμε εάν η υπηρεσία σας ως Δασαρχείο έλαβε και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ανωτέρω έκτασης των 235 στρεμμ. στα πλαίσια εφαρμογής της Δασικής Νομοθεσίας.Εν κατακλείδι στα πλαίσια των πνευματικών αναζητήσεων και ερευνών μας περί της ¨Αρχής της Προφύλαξης¨ στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, επικαλούμεθα το εξής : \\Όταν η νομική διαφορά εκτυλίσσεται σε ένα περιβάλλον επιστημονικής αβεβαιότητας που σημαίνει ότι ο ρόλος της απόδειξης, δηλ.«της δασικής συρρικνώσεως» είναι να νομιμοποιήσει την απόφαση και όχι να επικυρώσει την μοναδική επιστημονική αλήθεια ), τότε είναι επιτακτική ανάγκη να προηγηθεί η νομιμότητα σε σχέση με την ΑΛΗΘΕΙΑ. \\ Οι κάτοικοιΜαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ. ΤΕΕ 46487.Παν.Ρώμης-Πειραιώς ΕΜΠ. Υπαλ.Τεχν.Δνση Μελετών ΓΓΑ-ΥΠΠΟ.

  Μου αρέσει!

 9. Εκρεμούσα Εκδίκαση στο ΣτΕ σχετ. με την Ανάπλαση του Πεδίου του Αρεως.

  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΕνημερώσαμε το ΣτΕ, ότι οι δημιουργηθέντες από το απώτερο παρελθόν άνευ αδείας οδικοί άξονες εντός της δασικής εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ Δεν είναι διαστρωμένοι με χώμα, όπως το Δικαστήριο έχει και είχε την εντύπωση, σύμφωνα και με το σκεπτικό της πράξεως υπ.αρ.688/2009 της Επιτροπής Αναστολών { αντικατάσταση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντένιων όγκων & επιφανειών} αλλά η εν λόγω επίστρωση οπλισμένων σκυροδεμάτων είναι ολωσδιόλου Μη πορώδης, άρα και Μη οικολογική, αφού παρεμποδίζει την διαπνοή του εδαφικού ενδιαιτήματος. Ως είναι εύλογο κάκιστα παράγωγα αυτού είναι: Η αύξηση της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας { λόγω και των διαμορφωμένων πολλαπλών ξέφωτων}, από τα θερμοαπορροφητικά δομικά υλικά και απόδοσης της ως θερμότητα στο περιβάλλον. Επι των ελαχίστων βροχοπτώσεων και Μη λειτουργίας του επιφανειακού ευτελούς αρδευτικού συστήματος διασωλήνωσης συνεπώς και της εκτεταμένης Σφράγισης εδάφους – γης {Soil Sealing http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/Sealing/ },…………………….. ουδεμία διύγρανση του εδάφους πραγματοποιείται με αποτέλεσμα οι ρίζες των δένδρων να στερούνται καθημερινά της βασικής τους τροφοδοσίας. ???????????Ο πρώην δασάρχης του Πεδίου του Αρεως κος Αμοργιανιώτης, νυν Γραμματέας Δασών {με την σημερινή κυβέρνηση} και σύμφωνα με το υπ.αρ.117840/1514/8/4/2011 σκεπτικό του εγγράφου του αναρτηθέν και εις τον διαδικτυακό κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υποστηρίζει – δηλώνει ότι αυτό ειναι το Νόμιμο και το οποίο αναποκρίνεται απόλυτα στο βάσιμο-ουσιαστικό και τυπικό γίγνεσθαι.Σύμφωνα όμως με προγενέστερα έγγραφα του, ήτοι τα υπ.αρ.2603/2/12/2009-2673/13/01/2010-310/17/2/2009 και με το εισηγητικό έγγραφο του.υπ.αρ.162/28/1/2009 και εγκριθέν απο την Περιφέρεια Αττικής έγγρ.αρ.250/29/1/2009, είχε εγκρίνει την Φυτοτεχνική Μελέτη Αναπλάσεως που σύμφωνα με τα επίσημα Αρχιτεκτονικά σχέδια Εφαρμογής, αποτυπώνει, υλοποιεί, ενταφιάζει οικοδομικές επεμβάσεις όγκου τουλάχιστον 6.000 κυβ.μέτρων Μπετόν και που αφαιρεί το ¼ της Δασικότητας. Συνεπώς σύμφωνα με το σκεπτικό του εγγράφου του το 2011 και το οποίο αναιρεί και παύει να υποστηρίζει τα όσα δηλώθηκαν εις το παρελθόν, ανασκευάζει, ανατρέπει και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι σύμφωνα με τους Υποστηρικτικούς νόμους, ήτοι ως αναφέρεται σύμφωνα με το Θέμα: Την επιτακτική προστασία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου-Αλσών-Πάρκων…..είναι το βάσιμο, Νόμιμο και πραγματικό. Συνεπώς Δέν αιτιολογεί με Νόμιμα αποδεικτικά και βάσιμα στοιχεία που στηρίζονται οι αβάσιμες προυφιστάμενες εσφαλμένες απόψεις του αφου {ορισμένες ως γνωστόν οικοδομικές επεμβάσεις σύμφωνα και με προγενέστερα έγγραφα του αρχείου του απαγορεύονται απο την Δασική Νομοθεσία}. Συνεπώς φάσκει και αντιφάσκει αφού Δέν παραθέτει τα τυχόν Νέα και πραγματικά και Νόμιμα στοιχεία με επαρκή αιτιολόγηση της αντιφατικής ευρηματικής άποψης του. Ετσι ώστε να αυτοαναιρείται, να διαψεύδεται, και να εκθέτει εαυτόν και την πρώην Υπηρεσία του στην οποία προίστατο. Βάσιμος και νόμιμος λόγος, που δημιουργεί έυλογο και δυσεξήγητο ερωτηματικό από τις εσφαλμένες αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και «μη νόμιμες» απόψεις του, κατά την άποψη μας πάντα, κατά τις οποίες Διαστρέφεται και Κακοποιείται η Νόμιμη Τάξη και η Αλήθεια. Καλείται λοιπόν να μας απαντήσει και να εξηγήσει πότε εσφάλη και πότε υπήρξε σύμφωνως με την ………Νόμιμη Τάξη. https://polmarkarch.wordpress.com

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s