ΜΕΝΩ ΜΑΡΜΑΡΟ… ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

« Πρώτα προσπαθούν να σε αγνοήσουν, μετά να σε γελοιοποιήσουν, μετά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικάς » (Γκάντι)

Στη φώτο απεικονίζεται μία εναλλακτική πρακτική που ελαχιστοποιεί λόγω εκτεταμένης σφραγίσεως γης – εδάφους  την καταστροφή του δασικού ενδιαιτήματος. ( και που δεν υοθέτησαν οι αναπλάθοντες  της Διοίκησης). 

Τούτο ως φαίνεται επιτυγχάνεται από την ύπαρξη των διακένων των αρμών. 

Στη περίπτωση της κάλυψης – επίστρωσης του δασικού εδάφους με συμπαγή μάρμαρα και 
τσιμεντογρανιτοκυβόλιθους {καλντερίμι }χωρίς αρμούς Δεν συμβαίνει το ίδιο και τούτο διότι το νερό της βροχής ρέει πάνω στη συμπαγή λεία επιφάνεια καταλήγει στα περιμετρικά λούκια αργότερα στα φρεάτια του αποχετευτικού δικτύου
του πάρκου και κατόπιν στο………Σαρωνικό. !
   

Άπαντες ενθυμούμαστε ότι στο απορριπτικό των ασφαλιστικών μέτρων του κ.Μενουδάκου, αναφέρεται ότι θεωρείται ως δεδομένο                                ότι στο οδικό δίκτυο του Π.Α ο ασφαλτοτάπητας αποξηλώνεται και αντικαθίσταται με πατητό χώμα.                                  Αυτά θεωρεί το ΣτΕ ως δεδομένα και πιστευτά, μολονότι εις τα επίσημα σχέδια μελέτης εφαρμογής του 2008 χαρακτηρίζονται οι συγκεκριμένες επιφάνειες αόριστα ως σκληρές επιφάνειες και σε άλλο σχέδιο με επίστρωση τσιμεντοκονιάματος.

Η σημερινή πραγματικότητα «ιδίοις όμμασι» διαψεύδει και είναι πιο σκληρή, καθότι στη πορεία των εκτελούμενων έργων της «υποτιθέμενης αναπλάσεως», ο ασφαλτοτάπητας αντικαταστάθηκε με στρώση πλέγματος το οποίο καλύφθηκε αργότερα με 15 εκατοστά ΜΠΕΤΟΝ συνεπώς Beton arme. σχετ.κλικ στη φώτο. Και όχι Μόνο τούτα, αλλά και η τελική στρώση μπογιάς της επιφανείας ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΆ έχει το χρώμα του……………………………….. πατητού χώματος.!!!

ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

http://culturadelverde.imagelinenetwork.com/design/superfici-permeabili-00644.cfm
Superfici permeabili

Dunque la pavimentazione e’ un rivestimento del suolo; attraverso uno strato di spessore limitato se ne modifica  la superficie adattandola alle particolari condizioni formali e funzionali  

Sotto una strada asfaltata non penetra aria, né luce, né può percolare acqua. E’ quindi evidente che l’ambiente «strada» non consente la vita, in senso biologico. lealternative, antiche e moderne.

Advertisements

2 responses to “ΜΕΝΩ ΜΑΡΜΑΡΟ… ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

  1. Συμπληρωματικά στοιχεία στην Τεχνική Έκθεση από την παρούσα εξέλιξη της εργολαβίας. 28/6/09.Π.Α 19. Ενθυμούμεθα από διατυπώσεις των υπευθύνων της Μελέτης Αναπλάσεως στις αρχές του έτους 2008 ότι ένας βασικός λόγος αφαίρεσης του ασφαλτοτάπητα στον κεντρικό άξονα και στις παραπλήσιες οδούς του πάρκου, είναι ότι η συγκεκριμένη επιφάνεια σημαντικής κάλυψης, πρόκειται να αντικατασταθεί με υλικά πιο φιλικά στο περιβάλλον μικρότερης εκπομπής «albedo e’» ( ανακλαστική ικανότητα του υλικού λόγω διάχυσης στην επιφάνεια του υλικού και που είναι ο λόγος της ηλιακής ακτινοβολίας που επανεκπέμπεται ως προς την προσπίπτουσα και που διαφέρει ανά υλικό επίστρωσης π.χ χιόνι – νερό – άσφαλτο – χορτάρι – χώμα ), δηλαδή μικρότερης θερμικής κατακράτησης, καθώς και με υλικά πορώδη στην απορρόφηση του βρόχινου νερού, ωφέλιμου για την δασική έκταση του Π.Α.Σήμερα έχουμε την εντύπωση και παρατηρούμε ότι τα δομικά υλικά για την συγκεκριμένη δασική έκταση που εφαρμόζονται, είναι αντιοικολογικα, σύντομα και με την πάροδο του χρόνου αλλοιώσιμα και ούτως η άλλως μη ανθεκτικά ακόμη και στην αναπτυσσόμενη αστική «Όξινη βροχή». π.χ ( πραγματοποιείται απομάκρυνση – αντικατάσταση μαρμάρινων κρασπεδόρειθρων με κρασπεδόρειθρα από σκυρόδεμα ). Σύμφωνα με την ανάλυση του Τοπογραφικού σχεδίου της Ανάπλασης 2008 στον κεντρικό άξονα του Π.Α είναι ενδεικτικά αποτυπωμένες μεγάλες ακανόνιστες πλάκες αγνώστου υλικού, όπου στο παραπλήσιο πινακίδιο του «Υπομνήματος » του σχεδίου δεν προσδιορίζονται και δεν διευκρινίζονται επακριβώς. Αντιθέτως, συγκριτικά και σε αντιπαραβολή με το προταθέν Γενικό Σχέδιο Φύτευσης Δεκ.08 του φακέλου Ανάπλασης, το σύνολο των οδών «περιπάτου», «χρωματίζεται» και αποτυπώνεται ως σκληρή επιφάνεια με αδιευκρίνιστα υλικά. Σήμερα και από Ιουν-09 παρατηρούμε ότι ως υλοποιούμενη κατάσταση, κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, κατασκευάζεται ως στρώμα υπόβασης μια στρώση 3Α και μια στρώση τσιμεντοκονιάματος. Παρατηρούμε ότι οι τοποθετημένοι λευκού χρώματος μαρμαροκυβόλιθοι πάχους 5 εκ. χωρίς υλικό συγκόλλησης δεν έχουν την απαιτούμενη και έντεχνη εξομάλυνση και ορθή τοποθέτηση, ( απουσιάζουν το αλφάδι, ράμμα, πήχης ). Παρατηρούμε επίσης ότι η τοποθέτησης τους δεν ακολουθεί την ενδεδειγμένη κατασκευασιμότητα αφού ευκόλως ταλαντεύονται και αφαιρούνται, μια διαφορετική κατασκευαστική πρακτική που ουδόλως θυμίζει την διάστρωση με ρομβοειδείς κυβόλιθους των κατασκευαστών οδοποιίας των Ρωμαϊκών χρόνων. Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω δομικές κατασκευές όπως εξελίσσονται και θα εξελιχθούν και στο μέλλον, συνιστούν σφράγιση εδάφους η οποία αντιβαίνει τις οδηγίες της Ε.Ε, όπως θίγει το δάσος άλσος καθότι αντιβαίνει και τις οδηγίες και το πνεύμα του ΦΕΚ 998/79 ( Blog μας //kyameftopedioareos.blogspot.com ), καθότι σφραγίζει μια σημαντικής κάλυψης έκταση του Π.Α ( επίθεση σε δασική περιοχή ), εμποδίζοντας την διαπνοή και ύγρανση του εδάφους ( αφού το βρόχινο νερό θα ρέει στα παραπλήσια λούκια, θα αδυνατεί να διεισδύσει στο υπέδαφος και θα απομακρύνεται ) με συνέπειες στη μείωση της χλωρίδας και πανίδας καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη της συνολικής έκτασης του πάρκου.

    Μου αρέσει!

  2. Κάποιες παρατάξεις αγνώστου προελεύσεως προσκείμενες, αναφέρουν οτι:¨ 1 )η άσφαλτος των οδικών αξόνων αντικαθίσταται με χώμα, οπως ουτως η άλλως υπόσχεται η κα Υπερνομάρχης σε άρθρο της στα Νέα της Κυψέλης. Εμείς προσωπικά "ιδίοις ομμασι" ατυχώς βλέπουμε διαφορετικά πράγματα….δηλαδή εκτεταμένη διάστρωση μαρμαροκυβόλιθων και τσιμεντοκονιαμάτων. 2 )Οτι στην συνολική εκταση προστίθενται νέοι χώροι πρασίνου. Ατυχώς ορισμένοι ΜΟΛΟΝΟΤΙ συνάδελφοι μηχανικοί στο επάγγελμα, απαξιούν να μελετήσουν τα επίσημα σχέδια της καταστροφικής Ανάπλασης καθότι απο το σύνολο της εκτασης του Π.Α των 235 στρεμμάτων, σύμφωνα με επιμετρήσεις αφαιρούνται 60 στρέμματα δηλαδή το 1/4 της δασικής εκτασης του Π.Α για διάστρωση Σκληρών Επιφανειών συνεπώς ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και επιπλέον ΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 3 ) Οτι το τελευταίο σχέδιο ανάπλασης εγινε με βάση της προτάσεις της Επιτροπής!Και καλά εύλογο ειναι το ερώτημα αυτή η αυτοδιαλυθήσα Επιτροπή τι ειναι Α.Ε ή κάποιο επιχειρηματικό σχήμα;;;; 4 ) Οτι κάποιες φωτογραφίες με τσιμέντα που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, αφορούσαν την εντός του εδάφους υποδομή για το δίκτυο ύδρευσης και τους χώρους των συντριβανιών και οτι δεν επρόκειτο για θεμελίωση κτιρίου! Τους απαντάμε οτι οι κατασκευές σκυροδετημένων καναλιών στις εκτάσεις Πλατάνια και Ροδώνα ( βλ. Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό Σχ.εφαρμογής 2008 ) που υπέγραψαν Μελετητές – Κατασκευαστές και εμπλεκόμενοι φορείς σε σημαντική αυτοφυή δασική εκταση και περιοχή ειναι καθ΄υπέρβασην και καθ υπερβολήν και που ΜΟΛΟΝΟΤΙ είναι γνωστό σε όλους οτι μια Δασική Περιοχή οπως το αιωνόβιο Π.Α, ΦΙΛΤΡΑΡΕΙ ΔΙΗΘΕΙ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΑΥΤΟΠΟΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ.ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ ειναι οτι ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ή ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΎ ΚΌΛΠΟΥ, ΕΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ δρομολογηθεί…………. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΙς ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕς ΑΔΕΙΕς.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s