Νησίδα Πλατάνια: ΚΟΥ ΚΟΥ ΛΑ Μπαζωνουν ΤΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΜΠΕΤΑ
Advertisements

2 responses to “Νησίδα Πλατάνια: ΚΟΥ ΚΟΥ ΛΑ Μπαζωνουν ΤΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΜΠΕΤΑ

  1. Μαρκαρά Πολυκάρπου Αρχ. Μηχανικού.ΤΕΕ 46487.Ms Ενέργεια – Περιβάλλον.ΕΔΕ. Δνση Μελετών Γ.Γ.Α. Υ. Πολιτισμού. Θαμώνων και κατοίκων.Γραφείο Δνση. Γ’ Σεπτεμβρίου 135Αθήνα 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΜΗΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝΥποψιν ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΓΡΗΣΘέμα: Προστασία του Πεδίου του Άρεως.Σχετικό έγγραφο σας με αρ.πρωτ.97826/1433 της 20/3/2009 κατόπιν σχετ. αιτήσεως του κ. Δημητρίου Φαρμακίδη – Μάρκου.Περιέπεσε εις την αντίληψη μας το εν λόγω έγγραφο. Κατόπιν τούτου ως κάτοικοι και έχοντες έννομο συμφέρον επιθυμούμε να διευκρινίσουμε και να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι. Υποθετικά ας θεωρήσουμε ότι έστω οι προ του 75 κατασκευές είναι νόμιμες άρα και οι μεταγενέστερες προσθήκες και επεκτάσεις αυτών λογικά είναι παράνομες.Δηλαδή:1. Εκσκαφή τεραστίων διατάσεων σε βάθος και εκτός νομίμου ερυθράς εστιγμένης γραμμής του κτιρίου Άλσους – Οικονομίδη και εντός δασικής έκτασης ( έγγραφο Πολ. Αθηνών ) καθώς και η υπό πρόταση της Μελέτης Αναπλάσεως εκτεταμένη πλακόστρωση εκτός του κτιριακού κελύφους εις τον δασικό προαύλιο χώρο.2. Προαύλιο χώρο του ελλειπτικού, διατηρητέου κτιρίου του Green Park και που σήμερα έχει διαστρωθεί, το δε έδαφος σφραγιστεί και η έκταση περιμετρικά περιφραχθεί με τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος.3. Καταπάτηση 5.5.στρέμμάτων από τον Π.Γ.Σ, όπου σε σχετικό έγγραφο του Δασάρχη αναφέρεται ότι :“Οι υφιστάμενες σήμερα εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως κατασκευές που έγιναν στο παρελθόν επί αναδασωτέας εκτάσεως του Πεδίου του Άρεως, όπως δρόμοι, πλατείες, αναψυκτήρια, θέατρο, κτλ εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου Γ.Σ. στίβο κ.α και που εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων …….έγιναν χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής, και χωρίς άδεια επέμβασης εγκριθείσα αρμοδίως” 4. Αναφορικά με την κυκλική νησίδα της κεντρικής πλατείας- πλησίον του περιπτέρου: Και πριν το 75 αλλά και μετά το 75, η νησίδα ήταν δασική με ένα μοναδικό σιντριβάνι στο κεντρικό σημείο διαμέτρου μόλις 4.00 Μ επί συνολικής εκτάσεως διαμέτρου τουλάχιστον 20.00 Μ άρα δασική. Δασική αφού σέβεται και τον Νόμο 998/79, το δε σιντριβάνι βρισκόταν σε αρμονία με δασική αλσική έκταση. ( Φώτο αρχείου Blog ).5. Οι ήδη δύο κατασκευασμένες δεξαμενές κάτω από την φυσική στάθμη του εδάφους, από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι προβλεπόμενες σκυροδετήσεις σύμφωνα με τα σχέδια Ανάπλασης 08 για κατασκευή των Υδάτινων από μπετόν καναλιών στις εκχερσωμένες δασικές νησίδες Ροδώνα και Πλατάνια.6. Τα τοποθετημένα κανάλια οπλισμένου σκυροδέματος σε βάθος 0.80 μ, κατά μήκος των παρόδων της κεντρικής έκτασης του Πεδίου Άρεως και που επέφεραν την σχετική σφράγίση εδάφους. 7. Οι ήδη υπάρχουσες καταπατήσεις και μελλοντικές παραχωρήσεις στον Ι. Ναό των Ταξιαρχών: α) Σύμφωνα με το υπ’ αρ. φύλλο "4" τεύχος 4ο 10/1/73 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος σε άρθρον ΜΟΝΟΝ υπ¨αρ.4 Πολεοδομία & Β. Διατάγματα, αναφέρεται ότι η ανώτατη στάθμη επικάλυψης των ως άνω αναγερθησομένων υπογείων, αποθήκης, αφοδευτηρίου του Ι. Ναού Ταξιαρχών και που όπως προκύπτει από αεροφωτογραφίες ανεγέρθηκαν μεταγενέστερα, εις ουδέν σημείον αυτών επιτρέπεται να υπέρκεινται της φυσικής στάθμης του εδάφους ( και που μέχρι σήμερα παραμένουν και αποτυπώνονται στα σχέδια της Μελέτης Ανάπλασης 2008 του Πεδίου του Άρεως). β) Παραχωρείται και χαρίζεται στην Εκκλησία των Ταξιαρχών (Γενικό Σχέδιο Φύτευσης Δεκ 2008) εκτιμώμενη δασική έκταση 500 τετρ. Μ, και ιδού και η αντίφαση, καθότι στην προηγούμενη Φυτοτεχνική Μελέτη Μαρτίου 2008 με τίτλο ( Σχέδια Λεπτομερειών Υπάρχουσα Κατάσταση – Μελέτη Εφαρμογής; )………. δεν εμφανίζεται η καταπάτηση και αποτυπωμένες οι συγκεκριμένες δομικές πλάκες.

    Μου αρέσει!

  2. Σύμφωνα με την παρ.2 του εγγράφου σας συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να αναιρεθεί ο προορισμός του Άλσους για την έκταση του Πεδίου του Άρεως. Σύμφωνα όμως με την εμπεριστατωμένη ανάλυση των σχεδίων του φακέλου από εμάς και αποτύπωση των υπό κρίσιν δασικών γκρίζων ζωνών του Πεδίου του Άρεως σε συσχετισμό με την Πρόταση Μελέτης του 2008, θεωρούμε βέβαιο ότι με τις συγκεκριμένες επεμβάσεις, συσσωρευτικά πλήττεται η συνολική αναδασωτέα έκταση του Πεδίου του Άρεως.Οι λόγοι είναι προφανείς καθότι η συσσώρευση πολλαπλών αναφερθέντων, αποτυπωμένων γκρίζων ζωνών, λογικά θα επιφέρουν αθροιστικά την μείωση της δασικής ωφέλιμης βλάστησης, συνεπώς την μείωση της προς αναδάσωση έκτασης και μετάλλαξη της συνολικής έκτασης από πάρκο ή άλσος σε «μωσαϊκό πλατειών». Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος το οποίο επιβάλλει εις την Πολιτεία και εις τους πολίτες να προστατεύουν τις δασικές νησίδες του Π.Α, θεωρούμε ότι η εν λόγω συρρίκνωση, κατά προσέγγιση 20 στρεμμάτων ενδεικτικά προσεγγίζοντας το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 10% όπως αναφέρει το ΦΕΚ του 79, θα επιφέρει λόγω της ( επαπειλούμενης μείωσης της δασικής ωφέλιμης και αναδασωτέας έκτασης) και εξ αιτίας της σφράγισης του εδάφους που αντιβαίνει τις οδηγίες της Ε.Ε. ( Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Eur – lex ), επιπτώσεις εις την χλωρίδα και πανίδα καθώς και αειφορία, της συνολικής δασικής έκτασης ως παράγοντα απορρόφησης και διήθησης των ρύπων του αστικού κέντρου, πάροχο οξυγόνου με επιπτώσεις εις την παρεμπόδιση του δικαιώματος αναψυχής του νόμιμου χρήστη σύμφωνα με την Χάρτα Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη της Ε.Ε. Σύμφωνα με την παρ.3 του εγγράφου σας πολλαπλές διαχρονικές λήψεις ημερομηνιακών φωτογραφιών από εμάς , αποδεικνύουν την αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα του άλσους και φυσικά την μείωση του αναδασωτέου ρόλου, πραγματοποίησης συνόλου έργων δομικών επεμβάσεων ασύμβατων με τον προορισμό του υποστηρικτικού ΦΕΚ 79. κατόπιν της Απόδειξη όλων των άνω αναφερθέντων είναι και η μεταγενέστερη κάπως καθυστερημένη απόφαση του Δασάρχη να κινήσει έξω από τα πλαίσια της ατυχώς εγκριθείσης Φυτοτεχνικής Μελέτης, την υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων και προσκλήσεων απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών και οι οποίες βρίσκονται προς αναζήτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.Όλα τα ως άνω υποστηρίζονται και προκύπτουν και από αναλύσεις των σχεδίων του φακέλου Μελέτης Αναπλάσεως και Φυτοτεχνικής 08 για το Π.Α όπου ενδεικτικά η αναφορά στο πλησίον πινακίδιο: «Υπάρχοντα δένδρα με πράσινο φύλλωμα – Υπάρχουσα βλάστηση που διατηρείται», παρατηρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση καθότι δεν καταγράφεται η ακριβής ποσότητα και το είδος της προς σύγκριση βλάστησης. Δεδομένου ότι λόγω διαχρονικής εγκατάλειψης και λόγω έλλειψης επιβεβλημένων εις το παρελθόν αναδασώσεων, το μεγαλύτερο μέρος της Νυν υπάρχουσας βλάστησης ( υπάρχοντα δένδρα ), είναι αποσαθρωμένα και γηρασμένα, συνεπώς έχει παρακμάσει και σύντομα οδεύει προς εξαφανισμό, λογικά προκύπτει λοιπόν ότι η πραγματική άδενδρη έκταση του πάρκου είναι πολύ μεγαλύτερη.Σύμφωνα λοιπόν με την ανάγνωση του Υπομνήματος «Κατηγορία Νέων Φυτεύσεων» της μελέτης επισημάναμε και παρατηρούμε ότι ελάχιστα θα είναι τα υψηλά δένδρα προς τοποθέτηση στην υπό «ανάπλαση έκταση» των 235 – 250 στρεμμάτων. Τούτο επιβεβαιώνεται και από το μικρό ποσοστό δαπάνης ποσοστό μόλις 9% ( καθαρό ποσό δαπάνης 600.000 Ευρώ ) του προϋπολογισμού που αφορά τις φυτοτεχνίες.Επιπροσθέτως παρατηρούμε ότι από το σχετικό υπόμνημα του Φυτοτεχνικού Σχεδίου δεν προβλέπεται και απουσιάζει παντελώς το πλέον χρήσιμο για την αναπνοή του ανθρώπου δένδρο ( μολονότι τον συναντάμε σε πολλά σημεία τον των νοτίων προαστίων της Αθήνας ): Ο ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ. Κατόπιν τούτου το σχέδιο Φ.1 Γενικό Σχέδιο Φύτευσης Δεκ.2008 σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα και τους χαρακτηρισμούς: (αχνό χρώμα φιστικί), Φυτά εδαφοκάλυψης και Χώμα φύτευσης «Συντηρημένη υπάρχουσα κατάσταση», κρίνουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Αθηναϊκού Λαού για ένα ανθρώπινο Πεδίο του Άρεως και δεν ικανοποιεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα νόμιμα κατοχυρωμένης αναδάσωσης.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s