ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ & ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ στο πρώην ΑΛΣΟΣ του Π.Α

Advertisements

One response to “ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ & ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ στο πρώην ΑΛΣΟΣ του Π.Α

  1. Αρ.πρωτ.806/14/4/09ΑΙΤΗΣΗΘαμώνων & Κατοίκων Πεδίου του ΆρεωςΜαρκαρά Πολυκάρπου.Αρχ.Μηχ.ΤΕΕ 46487.υπ.Δνσης Μελ.Γ.Γ.Α. Υ.Πολιτισμού. Γ΄ Σεπτεμβρίου 135ΑΘΗΝΑ 11251 Τηλ 210 8232041 pmarkaras@yahoo.grpolmarkaras@hotmail.com http://www.asda.gr/elxoroi //kyameftopedioareos.blogspot.com ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝΥπόψη Γεωργίου Αμοργιανιώτη ΔασάρχηΤαχ.Δ/νση: Μεσογείων 239Ταχ.Κώδικας: 15451. Ν.ΨυχικόTELEFAΧ 210 37.25.741Πληροφορίες: Γραφείο Δ/ντήΤηλέφωνο 210 37.25.740 ΚΟΙΝ.1) Περιφέρεια Αττικής α. Γραφείο Γεν Γραμματέα αρ.πρωτ.1561/14/4/09 Κατεχάκη 56 11525 ΑΘΗΝΑ β. Δ/νση Δασών Περιφέρειας Μεσογείων 239 15451 ΑΘΗΝΑ 2) Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Δνση Διοικητικής Υποστήριξης. Δνση Διοίκησης Τμήμα Αποκέντρωσης. Γραφείο Υπουργού.αρ.πρωτ.1470/14/4/09 3 ) Συνήγορο του Πολίτη αρ. πρωτ. εγγράφου 7237/14/4/09 αρ.πρωτ.φακέλου Πεδίου Άρεως 16705ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προστασίας Δάσους & Αναδασωτέας έκτασης «Πεδίου του Άρεως» ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα υπ’ αριθμών: 522/11.2.09 (Υπουργού εσωτερικών και 11.2.09 αιτήσεως μας) – 341/18.2.09 (Δνση Δασών σχετ. εγγρ. Φυτοτεχνικής Μελέτης) – 401/11/2/09 (Περιφέρεια Αττικής) – 3581/27.8.08 (Περιφέρεια Αττικής Γρ. Γενικού Γραμματέα: κατάλογος νομίμων αιτημάτων) – 748/11.2.09 (Περιφέρεια Αττικής Γρ. Γενικού Γραμματέα) – 1646/10.7.08 (Δνση Δασών Αθηνών) – 2595/29.10.08 (Δνση Δασών Αθηνών: επίσκεψη δασικών υπαλλήλων)- 1852/6.8.08 (Δνση Δασών Αθηνών) – 2671/6.11.08 (Δνση Δασών Αθηνών: Υποβολή νομικού τεύχους μας για το Π.Α) – 2012/27.8.08 (Δνση Δασών Αθηνών) – 2231/18.9.08 (Δνση Δασών Αθηνών) – 2511/16.10.08 (Δνση Δασών Αθηνών) – 154/26.1.09 (Δνση Δασών Αθηνών: Υποβολή Σ. Πίνακα Αντιπαραβολής Δασικών Νησίδων του Π.Α) – 310/17.2.09 (Δνση Δασών Αθηνών) – 4623/01.10.08 (Γραφείου Ναοδομίας Εκκλησίας Ελλάδος) – 2231/20.2.09 (Δνση Δασών Αθηνών: απάντηση περί πρωτοκ. Μηνύσεως, παράνομη εκσκαφή skateboard) – 011617/21.01.09 (Δνση Πολεοδομίας Δήμου: μη έκδοση αδείας δασικού περιβόλου Green Park) – 1638/28.1.09 (Συνήγ. του Πολίτη) – 20467/5.12.08 (Συνηγ. του Πολίτη συμπληρωματικά στοιχεία) – 20061/1.12.08 – 1920/12.8.08 ( Δνση Δασών Αθηνών. Δασάρχη ) – 2710/10.11.08 ( Δνση Δασών Αθηνών, Δασάρχη ) – 2847/26.11.03 ( Δνση Δασών Αθηνών, Δασάρχη ) Σύμφωνα με το από 310/17-2 -2009 έγγραφο σας προς το ΥΑΑΤ. Δ/νση Προστασίας Δασών κ.Δ.Π. τμ. Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών και που κοινοποιείται και στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής, δηλώνετε ότι εισηγηθήκατε την έγκριση της Φυτοτεχνικής Μελέτης Δεκ.2008 « Ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως» και που σας κατέθεσε η Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς. Αναλυτικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο σας, ότι γνωστοποιήσατε ρητά την Δνση της Υπερνομαρχίας το γεγονός «ότι κάθε εργασία η επέμβαση σε χώρους ή κτίρια – υποδομές που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό του Πεδίου του Άρεως δεν είναι εφικτή καθώς απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου του αναδασωτέου χαρακτήρα της έκτασης», και που δεν έχει αρθεί και «ότι η υπηρεσία θα κινήσει τη διαδικασία περί αυθαίρετων κατασκευών σε αναδασωτέα έκταση».Δεδομένου λοιπόν: 1) Της ύπαρξης μη αναστρέψιμων καταστάσεων, οι οποίες έστω και με απόφαση του ΣτΕ δύσκολα θα απομακρυνθούν, ιδιαίτερα δε όταν αφορά σκυροδετήσεις τοιχίων και δομικών έργων οπλισμένου σκυροδέματος σε δασικές νησίδες σύμφωνα με το φάκελο Μελέτης Ανάπλασης 2008 και που δύσκολα καθαιρούνται (βλέπετε δεν είναι λεκέδες που εύκολα αφαιρούνται από χρωματισμένη επιφάνεια). 2) Ότι ο υπογράφον με την ιδιότητα του απλού πολίτη υπέβαλε αίτηση μαζί με άλλους κατοίκους εις το Α.Τ της Κυψέλης για την σύλληψη των παρανομούντων εις τα έργα των σκυροδετήσεων, εις την κεντρική πλατεία ¨πρώην σιντριβάνι¨ πλησίον του περιπτέρου ( από 12/3/09 ). Κατόπιν τούτου αναρωτιόμαστε όλοι εμείς και δεδομένου ότι η Δασική Υπηρεσία σας προέβη προ μηνών ήδη εις την σύλληψη των παρανομούντων για την περίπτωση του δασικού περιβόλου του Green Park, μήπως θα έπρεπε να επαναδραστηριοποιηθεί εκ νέου και να συλλάβει τους παρανομούντες εις τα «μπετά» της άνω πλατείας;; Επειδή έχουν προηγηθεί επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, με σας προσωπικώς αλλά και με την υπηρεσία σας μέσω του πρωτοκόλλου, εντός του έτους 2008 υποβάλλοντας πολλά υποστηρικτικά στοιχεία, πειστήρια και έγγραφα, καθώς και σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν για το τι έμελλε γενέσθαι.Επειδή στο σχετικό αναφερθέν 310/17/2/09 έγγραφο σας προηγήθηκε το από 21/1/2009 απαντητικό έγγραφο της Πολεοδομίας του Δήμου της Αθήνας το οποίο δηλώνει ότι δεν εκδίδει άδεια κατασκευής δομικών έργων για τον δασικό περίβολο του Green Park και η από 11/2/2009 υπογραφείσα Άδεια Οικοδομής 183/09 και η οποία αφορά αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ Επισκευή και εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις του υπάρχοντος κτιρίου ΑΛΣΟΥΣ (πρώην Οικονομίδη) του Π.Α περιγεγραμμένου με κόκκινη γραμμή και χωρίς αλλαγή χρήσης. Επειδή η Φυτοτεχνική Μελέτη Δεκ 08 είναι παράνομη καθότι παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους, δηλ: α) Σύμφωνα με το υπ’ αρ. φύλλο "4" τεύχος 4ο 10/1/73 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος σε άρθρον ΜΟΝΟΝ υπ¨αρ.4 Πολεοδομία & Β. Διατάγματα, αναφέρεται ότι η ανώτατη στάθμη επικάλυψης των ως άνω αναγερθησομένων υπογείων, αποθήκης, αφοδευτηρίου του Ι. Ναού Ταξιαρχών και που όπως προκύπτει από Αεροφωτ/φίες ανεγέρθηκαν μεταγενέστερα, εις ουδέν σημείον αυτών επιτρέπεται να υπέρκεινται της φυσικής στάθμης του εδάφους (και που μέχρι σήμερα παραμένουν και αποτυπώνονται στα σχέδια της Μελέτης Ανάπλασης 2008 του Πεδίου του Άρεως). β) Παραχωρείται και χαρίζεται στην Εκκλησία των Ταξιαρχών (Γενικό Σχέδιο Φύτευσης Δεκ 2008) εκτιμώμενη δασική έκταση 500 τετρ. Μ, και ιδού και η αντίφαση, καθότι στην προηγούμενη Φυτοτεχνική Μελέτη Μαρτίου 2008 με τίτλο ( Σχέδια Λεπτομερειών Υπάρχουσα Κατάσταση – Μελέτη Εφαρμογής; ) δεν εμφανίζεται η καταπάτηση και αποτυπωμένες οι συγκεκριμένες δομικές πλάκες. Επειδή πλησίον της πλατείας του περιπτέρου, το σιντριβάνι που καθαιρέθηκε εκτιμούμενου πλάτους 4 Μ και όπου κάθε γονιός το θυμάται μαζί με την πέριξ προϋπάρχουσα περιμετρική έκταση σχήματος δακτυλίου πλάτους τουλάχιστον 6.00 Μ, ήταν φυσικός χλοοτάπητας δηλ. δασική έκταση και που από 13/3/09 κατόπιν αυτοψία μας έχει πραγματοποιηθεί ρίψη σημαντικού όγκου σκυροδεμάτων σε εκτιμώμενη έκταση 755 τετρ. μ. και σε βάθος 1.00 Μ, σύμφωνα με το Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό σχέδιο της ανάπλασης με ένδειξη Υ01.( αιτήσεις στο Α.Τ Κυψέλης 9009/20/142 και προσωπικό Αρχείο φωτό). Επειδή στις δασικές νησίδες Πλατάνια και Ροδώνα ο όγκος των προς σκυροδέτηση στοιχείων όπως αποτυπώνονται εις το Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό Σχέδιο της Μελέτης Αναπλάσεως Δεκ 2008 για διαμόρφωση υδάτινων καναλιών είναι εξαιρετικά υπερβολικός, προκαλώντας ζημία στο ριζικό σύστημα και δεν συνάδει με τον δασικό χαρακτήρα και την μελλοντική επιβίωση των δένδρων, καθότι αφαιρεί ζωτικό έδαφος, σφραγίζει, εμποδίζει περαιτέρω την διαπνοή του εδάφους. Επειδή η ίδρυση του θεάτρου Αλίκη εις τα παρελθόντα έτη δεν συνάδει με το Δασικό χαρακτήρα του Π.Α καθότι βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μ από τα όρια του, όπως επίσης και σύμφωνα με την νομοθεσία δεν θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί, καθότι δεν αποτελεί αρμονικό στοιχείο (ΦΕΚ 1979), Απόφαση Στε 2568/1981, άρθρο 117 παρ.3 Νομοθεσία Πεδίου του Άρεως Συν σελ.39. http://www.asda.gr/elxoroi.)Επειδή η υπό βούληση εκσκαφή για κατασκευή του Skateboard ήδη επέφερε καταστροφή εδάφους, άρα και καταστροφή δάσους στη νησίδα και αποτελεί οφθαλμοφανές δείγμα αυθαιρεσίας (αρχείο φωτό). Δηλαδή πραγματοποιήθηκε ενόσω δεν υπήρχε άδεια Πολεοδομικής και Δασικής Αρχής και εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει με τον δασικό και μνημειακό διαχρονικό χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως και η συγκεκριμένη νησίδα πρέπει σύντομα να αναδασωθεί. Επειδή το ελλειπτικό γλυπτό ή Τέμενος και που βρισκόταν πλησίον του κεντρικού περιπτέρου, αυθαιρέτως κατασκευάστηκε το έτος 1997 και ζητάμε μετά την καθαίρεση του την άμεση αναδάσωση της έκτασης σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. Επειδή αναφορικά με την δασική νησίδα του πρώην κτιρ. Άλσους ( Οικονομίδη ) και σύμφωνα με τα δύο σχέδια της Φυτοτεχνικής μελέτης Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως Μάρτιος και τροποποιημένο Δεκ.2008, στο περίβολο, περιμετρικά από την πλευρά της ΓΥΣ ατυχώς δεν είναι αποτυπωμένη η δασική βλάστηση και από 3/09 εκτελούνται καθαιρέσεις εκβαθύνσεις εδάφους, εκσκαφές εκτός νομίμου ερυθράς εστιγμένης Ο.Γ γραμμής σε έκταση 5.5 χ 15 Μ και σε μικτό βάθος 4.50 Μ από την Φ.Σ του εδάφους και εντός δασικού, κοινόχρηστου χώρου του Πεδίου του Άρεως. ΦΕΚ166 Δ/87 άρθρ.9 και ΦΕΚ 157 Α/11.8.71. Επειδή η απόφαση του Στε 2568/1981 «ακυρώνει την παράταση της κατ' εξαίρεσιν λειτουργίας δημοσίων θεαμάτων Green Park & Άλσους », συνεπώς και τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ όλα τα μετέπειτα έτη, εξ’ όσων αμυδρά μπορούμε να θυμηθούμε μετά την έκδοση της αποφάσεως έως και το 2006, δηλαδή 25 συναπτά έτη, αποκέρδιζαν χρηματικά ποσά από την λειτουργία θεάτρου και ζαχαροπλαστείων – καφετεριών τα οποία τουλάχιστον θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια να αποδοθούν και να επενδυθούν για πρόσληψη μονίμου συνεργείου αναδάσωσης, κηπουρών και φυλάκων, (όπως ο νόμος επιτάσσει, ν.998 ΦΕΚ 79).Επειδή η σημαντική επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι άχρηστοι και τυφλοί, αδιέξοδοι δρομίσκοι του Π.Α αρκετών τετρ. μ πλησίον του δασικού μετώπου της Λεωφ. Αλεξάνδρας θα πρέπει να επανέλθουν σε δασική και αναδασωτέα κατάσταση (Φυτοτεχνική Μελέτη Αναπλάσεως Δεκ.08). Τούτο ενισχύεται υποστηρικτικά και από την πάγια Νομοθεσία και Νομολογία καθώς και από έγγραφο της Δνσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκύκλιος 51 αρ.πρωτ.97131/7310 και που ουσιαστικά κοινοποιεί την απόφαση 2588/1992 του ΣτΕ προς τους αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων και η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα και με τον συνδυασμό των διατάξεων του ν.998/79 και άρθρου 24 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού των εντός των πόλεων εκτάσεων οι οποίες καλύπτονται από βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργούμενη (πάρκα ή άλση) επιτρέπεται πάντως μόνον κατ’ εξαίρεση προς διάνοιξη δημοσίων οδών δια σπουδαίαν ανάγκη επικοινωνίας. και συνεχίζει αναφέροντας: Δεν επιτρέπεται να διαλαμβάνομεν ρυθμίσεις αντιτιθέμενες ημάς προς τις διατάξεις του ν.998/79 και ειδικότερα δεν μπορούν να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήσην των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή οικιστικής περιοχής υφισταμένων πάρκων αλσών ή δενδροστοιχιών δια της μετατροπής των έστω και εν μέρει εις οικοδομήσιμους και δη ανεξαρτήτους ων ταύτα χαρακτηρίζονται υπό του εγκεκριμένου σχεδίου ως χώροι κοινοχρήστων πρασίνων ή έχουν εν τοις πράγμασι αποκτήσει τοιούτον χαρακτήρα. Επειδή αναφορικά με τις καταπατήσεις του ΠΓΣ οφείλετε και επιβάλλεται να κινήσετε την διαδικασία περί σφράγισης – καθαίρεσης, απομάκρυνσης και άμεσης αναδάσωσης της έκτασης των 5661 τ.μ. που παραχωρήθηκαν από την ΚΕΔ και να τα αποδώσετε σε κοινή χρήση. Επειδή εν κατακλείδι η συσσώρευση των πολλαπλών ως άνω αναφερθέντων γκρίζων ζωνών θα επιφέρει αθροιστικά την μείωση της δασικής ωφέλιμης βλάστησης και ατυχώς την ενδεχόμενη μετάλλαξη του πάρκου μας σε πλατεία, σύμφωνα με την δήλωση σας και την θέση σας έχετε την δυνατότητα βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας να επέμβετε σε χώρους ή κτίρια ή υποδομές που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό του Π.Α. Σας καθιστούμε υπεύθυνο για οποιεσδήποτε δημιουργούμενες μη αναστρέψιμες καταστάσεις εντός του Μνημειακού – Δασικού – Κοινόχρηστου Πεδίου του Άρεως και ΖΗΤΑΜΕ ως ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΝΝΟΜΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και της προσβολής της προσωπικότητας μας για τα εκτελούμενα έργα ( συνυπάρχοντες σε αυτό το περιβαλλοντικό αγαθό ), να μας κοινοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα μέσω των οποίων η υπηρεσία σας προέβη εις τις μέχρι σήμερα προβλεπόμενες ενέργειες σε βάρος των παραβατών, και να εφαρμόσετε εδώ και τώρα την δασική νομοθεσία καθώς και να κινήσετε την διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών σε αναδασωτέα έκταση. Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ. Μηχ.Δνση Μελετών ΓΓΑ – Υπουργείο Πολιτισμού

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s